Plussan puolella: Digipedamentorit opetuksen digitalisaation ja kehittämisen tukena

0

Hämeen ammattikorkeakoululla on pitkät perinteet digitaalisuuden ja verkko-oppimisen kehittäjänä. Tällä hetkellä kehitystyötä koordinoi LeaD (Learning Design) -tiimi, jossa työskentelee asiantuntijoita digitaalisuuden ja verkkotyöskentelyn eri osa-alueilta. LeaD-ydintiimin rinnalla henkilöstön tukena toimivat myös digitukihenkilöt ja digipedamentorit. Digitukihenkilöt ovat jo vuosien ajan auttaneet päivittäisissä kysymyksissä liittyen opetuksen digitaalisten työkalujen ja palveluiden käyttöön. Muutaman vuoden ajan on toiminut digipedamentorien verkosto taas keskittyy nimensä mukaisesti ratkomaan erityisesti verkko-opetusta ja digipedagogiikkaa koskevia kysymyksiä. Jokaiselle HAMKin yksikölle on nimetty omat mentorinsa. Lue alta tarkemmin digipedamentorien tehtävistä sekä uudesta Plussan puolella –blogisarjasta.

Digipedatukea läpi korkeakouluyhteisön

LeaD -ydintiimin asiantuntijat, digitukihenkilöt ja digipedamentorit muodostavat yhdessä LeaD-verkoston, johon kuuluvat alla olevassa infograafissa mainitut henkilöt. Verkostossa on toimijoita laajalti HAMKin eri yksiköistä. Tärkein työ tehdään kentällä yhdessä henkilöstön kanssa, mutta verkostolaiset tapaavat myös säännöllisesti kehittääkseen toimintaa ja jakaakseen yhteisiä hyviä käytänteitä.

Infograafi, jossa verkoston toimiijat eriteltyinä.
LeaD-verkosto lukuvuonna 2021-2022.

Digipedamentorin työssä korostuvat arjen tuki ja vuorovaikutus

Digipedamentorien työn perustana on tarjota jatkuvaa arjen tukea opettajille ja muulle henkilöstölle. He auttavat moduulitiimejä päivittäisessä työssä ratkomalla yhdessä moduuleissa vastaan tulevia tilanteita. Digipedamentorit toimivat yksiköissään myös merkittävänä tiedon välittäjänä liittyen digitaalisen toimintaympäristön muutoksiin ja mahdollisuuksiin: he vievät viestiä näistä omiin yksikköihinsä ja toisaalta rakentavat linkin koulutusten arjen ja kehittämisyksiköiden välille. Mentorien aktiivisessa käytössä ovat muun muassa HAMKin kaikille avoin Digipedaohjeet -sivusto sekä henkilökunnan Opetusteknologiat -Teams. Omaa osaamistaan digipedamentorit päivittävät ja kehittävät jatkuvasti esimerkiksi osaamismerkkien avulla sekä seuraamalla alan ajankohtaisia asioita.

Kehitystyötä kohti laadukasta moduulitoteutusta

Myös jatkuva kehittäminen sekä verkko-opetuksen ja -oppimisen suunnittelu ovat isossa roolissa digipedamentorien työssä. Yksi lähtökohdista on laadukas moduulitoteutus -konsepti, jonka tavoitteena on tukea verkko-opetuksen ja -oppimisen suunnittelua ja kehittämistä. Konsepti ja siihen liittyvä valmennus pohjautuvat valtakunnallisen verkkototeutuksen laatukriteereihin sekä kansainvälisesti tunnettuihin ja tiimityöskentelyyn soveltuviin CarpeDiem ja ABC -suunnittelumalleihin, jotka on muovattu hamkilaiseen opetukseen ja oppimisympäristöön sopivaksi kokonaisuudeksi. Digipedamentorit ovat mukana laadukas moduulitoteutus -valmennuksessa vertaiskehittäjinä.

Valmennukseen osallistumisen lisäksi mentorit vetävät vuosittain nimettyjen moduulien kehittämisprojekteja, jotka täsmennetään yhdessä koulutuspäälliköiden kanssa. Tavoitteena on tukea moduulitiimejä löytämään uusia mahdollisuuksia ja pedagogisia etenemistapoja verkkoympäristöissä sekä vakiinnuttaa laadukas moduulitoteutus –konseptin mukaista toimintamallia.

Voit lukea lisää digipedamentorien työn osa-alueista digipedaohjeet-alisivulta.

Plussan puolella -blogisarja alkaa!

Uutena aluevaltauksena LeaD-verkostossa on käynnistetty yhteinen blogisarja Plussan puolella, jossa jaetaan kokemuksia verkko-oppimiseen liittyvistä asioista ja tuodaan esille kehittämisestä syntynyttä osaamista. Plussan puolella –sarja tarjoaa esimerkkejä digipedamentorien keskuudessa hyödyllisiksi havaituista toimintamalleista sekä verkko-oppimiseen liittyvistä ajankohtaisista teemoista. “Tavoitteena on rakentaa väylä, jossa voidaan jakaa hyviä käytänteitä entistä laajemmin”, kiteyttää LeaD-tiimin vetäjä Tarjaleena Tuukkanen.

Seuraa postaussarjaa Digi-HAMK-blogista. Meille voi myös esittää toiveita blogikirjoitusten aiheista.

Teksti: Leena Mäkinen ja Eeva Niemelä
Bannerin valokuva: Kirsi Jaakkola
Infograafi: Tarjaleena Tuukkanen

Briefly in English:

Häme University of Applied Sciences has a long tradition as a developer of digital and online learning. Currently, the development work is coordinated by the LeaD (Learning Design) team, which employs experts from different areas of digital and online work. In addition to the LeaD core team, the staff is also supported by digital support staff and digipedamentors. For years, digital support staff has been helping with day-to-day issues related to the use of digital teaching tools and services. The network of digipedamentors has been operating for a few years, and as its name implies, it focuses on issues related to online learning and digital pedagogy in particular. Each HAMK unit has its own mentor. Read more about the tasks of digipedamentors and the new Plussan puolella – blog series.

Leave A Reply