Toimintaa, tukea ja tiimityötä – yhdessä kohti sujuvampaa digipeda-arkea

0

Kuluneeseen vuoteen on kuulunut monipuolisesti kehittämistyötä ja arjen päivittäistä tukea – tutustu jälleen LeaD-tiimin värikkäisiin vaiheisiin.

Tukea vertaisverkostoista

Digitukihenkilöt ovat jo vuosien ajan auttaneet päivittäisissä haasteissa opetuksen työkalujen ja palveluiden osalta. Digitukihenkilöverkosto laajeni tänä vuonna kattamaan myös HAMK Up -toiminnot. Toinen tärkeä vertaistukiryhmä ovat jokaiselle yksikölle nimetyt digipedamentorit, jotka sparraavat opettajia ja moduulitiimejä opetuksen kehittämisessä erityisesti digipedagogisesta näkökulmasta. Monipuolisten tukitehtävien lisäksi digitukihenkilöt ja digipedamentorit muodostavat LeaD-tiimille tärkeän linkin koulutusten arkeen, osana HAMKin digipedafasiliteetteja.

EXAM-tenttivierailu

HAMK liittyi keväällä 2021 valtakunnalliseen EXAM-tenttivierailuverkostoon. Vuonna 2021 meillä vieraili 54 muiden korkeakoulujen tenttijää ja 18 HAMKin opiskelijaa suoritti EXAM-tenttinsä toisen korkeakoulun EXAM-tiloissa.

Sujuvaa saavutettavuutta

Materiaalien saavutettavuus nousi entistä tärkeämmäksi sekä lainsäädännön että moninaistuvan opiskelija- ja kumppaniverkoston näkökulmista. Saavutettavuusajattelun ottaminen osaksi rutiineja helpottaa työtä pitkällä aikavälillä. Tähän kannustavat myös lukuvuoden 2021-2022 alussa julkaistut Sujuvasti saavutettavaksi -viikkovinkit. Digipedaohjeiden saavutettavuus-kategoriaan on lisätty paljon myös muita aiheeseen liittyviä ohjeistoja.

Tehoa tekstittämiseen

Screencast-O-Matic-sovelluksen (SOM) omatoiminen käyttö on vakiintunut ja lisääntynyt. SOMia käytetään videoiden tekstittämisen lisäksi ruutukaappausvideoiden tallentamiseen ja videoiden editointiin.

Ulkopuoliset videoiden tekstityspalvelut kilpailutettiin kesällä 2021. Kilpailutuksen voitti Amberscript ja palvelu saatiin käyttöön syksyllä 2021. Tätä kilpailutettua tekstityspalvelua voivat käyttää HAMKin ja HAMIn työntekijät. Palvelu vaatii käyttäjätunnuksen, jonka voi tilata tekemällä tiketin ServiceDesk-järjestelmään.

Opetusmateriaalin tuottamisen tilat ja laitteet

Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa sijaitseva Videohub on päivitetty vuonna 2021 vastaamaan nopeammin erilaisiin videointi- ja äänitallennuspyyntöihin. Tila muuntuu lyhyessä ajassa opetusmateriaalin videointitilasta pienimuotoiseksi webinaaristudioksi asiakkaan tarpeiden mukaan. Kehittyneemmät tila- ja laiteratkaisut mahdollistavat opettajien aiempaa itsenäisemmän työskentelyn VideoHubin tiloissa. Tilan käyttö on lisääntynyt vuonna 2021 ja opetusvideoiden lisäksi siellä tuotetaan kasvavassa määrin podcasteja.

Valkeakosken kampukselle valmistui 2021 Creators’ Hub- studiotila jossa voidaan tuottaa videoita ja podcasteja sekä toteuttaa livestriimejä ja webinaareja.

Vuoden 2022 aikana tilojen ohjeistusta ja käytettävyyttä parannetaan edelleen. Suurimpana kehityskohteena on av-kaluston varaus- ja lainausjärjestelmä, jolla tavoitellaan laitteiden helpompaa saatavuutta ja käyttöasteen parantamista.

Hybridiopetukseen ja -työskentelyyn soveltuvan tilan suunnittelu Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennukseen käynnistyi alkuvuodesta 2022. Tilaan mm. rakennetaan kiinteä av-varustus ja kalustuksessa kiinnitetään huomiota monikäyttöisyyteen. Tilan käyttöä pilotoidaan Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hankkeessa (HOTT) vuonna 2022. Hybridiopetukseen ja -työskentelyyn soveltuvia tiloja on jo käytössä Riihimäen kampuksella. Tulevana syksynä vastaavat tilat rakennetaan myös Forssan ja Valkeakosken kampuksille.

LeaD-tiimi valmentaa, tukee ja kehittää

Viikottaiset digipedapäivystykset ovat olleet suosittuja. Joka viikko LeaD-tiimi järjestää kolme digipedapäivystystä, joiden aiheina ovat erilaiset verkko-opetuksen välineet ja niiden digipedagoginen käyttö. Kaikki valmennukset ja päivystykset löytyvät henkilöstöintrasta valmennuskalenterista.

Digipedavalmennuksia kehitetään jatkuvasti palautteiden perusteella. Keväälle 2022 valmennuksia pilkottiin pienempiin osiin ja yksittäisten valmennuskertojen kestoja lyhennettiin, jotta aiempaa useampi pystyisi osallistumaan valmennuksiin. Laajatkin kokonaisuudet on helpompi omaksua, kun valmennusten asioita pääsee heti itse kokeilemaan käytännössä. Syksyn 2022 valmennukset julkaistaan toukokuussa.

Moodlen yksikkökohtaiset työtilojen mallipohjat otettiin käyttöön Biotalouden ja Teknologiaosaamisen yksiköissä. Hyvinvointiosaamisen yksikön yhteisiä Moodle-mallipohjia kehitetään.

Sisältöjen visualisoinnin ja monipuolistamisen työkalu ThingLink otettiin tuettuun käyttöön helmikuussa 2021. ThingLinkin avulla kuviin ja videoihin sekä 360-kuviin ja -videoihin saadaan lisättyä interaktiivisia sisältöjä. Käytön tueksi löytyy uusia ohjevideoita Kalturan digipedagogiikka-soittolistalta. Palvelun käyttäjämäärä on tuplaantunut vuoden aikana.

Keväällä 2021 vertailuun otettiin erilaiset eportfoliotyökalut . Vertailussa kiinnitettiin huomiota erityisesti palvelulla tuotettavien portfolioiden visuaalisuuteen, helppokäyttöisyyteen ja maksuttomuuteen. ePortfolio-vertailu valmistui maaliskuussa 2021.

Uudet asiantuntijat LeaD-tiimiin

LeaDin kokoonpanossa tapahtui muutoksia vuoden vaihteessa, kun Leena Koskimäki ja Sanna Häkkinen siirtyivät toisten työnantajien palvelukseen. Uudet leadilaiset Eeva Niemelä ja Sami Simpanen aloittivat hiihtolomien alkaessa.

Uudet tiimiläiset toimivat LeaDin pääkäyttäjätiimeissä yhdessä muiden LeaD-asiantuntijoiden kanssa. Eevan erityisosaamisaluetta ovat Teamsin opetuskäyttö, saavutettavuus ja opetusmateriaalituotannon kehittäminen, Samin taas Zoom, Moodle ja Teamsin tekniset asiat. Tavataan digipedapäivystyksissä ja -valmennuksissa!

Hankkeita ja niiden tuloksia

TINEL-hankkeessa kehitettiin käytänteitä, työkaluja ja koulutusmallia opiskelijoiden erilaisuuden huomioimiseksi kaikille soveltuvan digitaalisen opetuksen suunnittelun näkökulmasta (Universal Design for eLearning, UDeL).

Keväällä 2021 HAMKissa selvitettiin APOA-oppimisanalytiikkahankkeessa IntelliBoard-oppimisanalytiikkaratkaisun mahdollisuuksia tukea opettajien ja opinto-ohjaajien työtä erityisesti ohjauksellisista näkökulmista.

Syksyllä 2021 alkaneessa HOTT-hankkeessa (Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat) tarkoituksena on hybridiopetuksen toteutusmallien, tarvittavan digipedagogisen osaamisen ja ohjeiden kehittäminen. Hanke jatkuu elokuun 2023 loppuun saakka.

LeaD-tiimi: Eeva, Jaana, Kirsi,  Marko, Mikko, Sami ja Tarjaleena

Leave A Reply