LeaDin lukuvuosikertomus: valmiina moduulitoteutuskonsepti ja videotuotantoprosessi

0

LeaD-tiimi on toiminut lukuvuoden 2018-2019, ja yhteistyössä koulutusten kanssa on saatu aikaan mm. uusi konsepti moduulitoteutuksille ja videotuotannolle sekä vaihdettu verkkotyöskentelypalvelu.

LeaDin päätavoitteena oli uuden moduulitoteutuskonseptin määrittäminen ja pilotoiminen. Työn tuloksena syntyi konsepti, jonka pohjalta tuotetaan tulevaisuuden moduulitoteutukset.

Laadukasmoduulitoteutus -prosessi
Laadukas moduulitoteutus -prosessi

Konseptia käytetään jo nyt Laadukas moduulitoteutus -valmennuksissa. Moodlessa olevaa kokonaisuutta täydentää materiaali, joka työstettiin HAMKilaisia digityökaluja -sivustolle.

Koulutukset ovat nimenneet ne moduulinsa, joita aletaan rakentaa tämän konseptin avulla lukuvuonna 2019-20. HAMKin strategisten tavoitteiden mukaan v. 2021 moduuleista tulee olla 20 % toteutettavissa itsenäisesti, ja uusi konsepti tukee osaltaan tätä tavoitetta.

Laadukas moduulitoteutus -konseptointia veti Jaana Kullaslahti, mukana koulutuksista olivat Heta Leino, Samu Toivonen ja Sanna Ruhalahti.

Video Hub mahdollistaa monenlaisen sisällön tuotannon

Lukuvuoden aikana kehitettiin myös hamkilainen videotuotantoprosessi. Lisäksi Hämeenlinnan korkeakoulukeskukseen rakennettiin Video Hub -tila, joka tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia videoiden tuottamiseen. Myös Kaltura-palvelua uudistettiin yhdessä hamkilaisista koostuvan ryhmän kanssa. Näiden palvelujen kehittämiseen liittyi luonnollisesti uusien prosessikuvausten ja ohjeiden luominen.

Webexistä siirryttiin Zoomiin

Opiskelijoiden ja opettajien palautteiden perusteella siirryttiin WebEx-verkkotyöskentelypalvelusta Zoomiin. Palvelun vaihtaminen oli – siirtymäaika huomioiden – yksi syksyn 2018 haastavimmista kehittämisen kohteista, mutta siinä onnistuttiin hyvin. Monimuoto-opiskelijoiden käyttäjäkokemustutkimuksessa todettiin, että ”siirtyminen Zoomiin on helpottanut verkkoluentojen katsomista”.

Digitukihenkilöt ja pääkäyttäjät työskentelevät tavoitteellisina ryhminä

Digitukihenkilöt olivat tärkeässä roolissa syksyllä 2018 Zoom-palvelun käyttöönoton onnistumisessa. Keväällä 2019 digitukihenkilöryhmä laajeni, kun ryhmään liittyi TEOS-yksiköstä kolme ja HAMIsta yksi henkilö. Samaan aikaan toimintansa aloitti myös ryhmä, joka koostuu opetuksen järjestelmien pääkäyttäjistä. Näiden ryhmien tarkoituksena on kehittää yhdessä LeaDin kanssa HAMKin opetuksen digitaalisuutta ja viedä osaamista suoraan koulutuksiin.

Syksyllä 2018 koottu LeaDin pääkäyttäjätiimi on mahdollistanut systemaattisen opetuksen järjestelmien (Moodle, Zoom, Kaltura, Teams, Screencast-O-Matic ja Venngage) kehittämisen. Suunnitelmallisella yhteistyöllä mm. keskeistä opetuksen järjestelmää Moodlea on pystytty parantamaan niin saavutettavuuden, analytiikan kuin erilaisten uusien toiminnallisuuksien näkökulmasta.

Microsoft Teamsia käytettiin niin moduulitiimien kuin muidenkin ryhmien työskentelyssä yhteisöllisen suunnittelun helpottamiseksi ja vahvistamiseksi.

Leave A Reply