Videotuotanto

Videon tuottaminen oppimisen tueksi

videotuotanto-interactive

Voit siirtyä kuvassa esitettyihin videprojektin eri vaiheisiin kyseisen vaiheen palloa klikkaamalla.

Videon suunnittelu

Videoiden käyttö tulee suunnitella osaksi moduulia/toteutusta niin, että ne tukevat oppimisprosessia.  Videomateriaalia tuottavat opettajat ja opiskelijat tavoitteesta riippuen. Tämä ohjekokonaisuus on kirjoitettu opettajan näkökulmasta, mutta kenen tahansa videoprojektiin ryhtyvän kannattaa tutustua ohjeissa esitellyn tuotantoprosessin eri vaiheisiin.

Opetuksessa videoita voidaan käyttää monella tavalla, esimerkiksi herätteinä, moduulin markkinoinnissa, ohjevideoina, aiheeseen liittyvinä tietoiskuina (käänteinen luokkahuone -malli), tehtävänannoissa, arvioinnissa ja palautteenannossa.

Voit käyttää videon suunnittelussa apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä on koko moduulin / toteutuksen tarkoitus? Mihin tarkoitukseen video tehdään?
 • Onko tarpeen tehdä nimenomaan video, vai olisiko materiaalin muu esittämistapa toimivampi?
 • Missä tilanteessa opiskelija käyttää videota?
 • Kuinka tekemäsi video tukee opiskelijan oppimista sekä helpottaa omaa työtäsi?
  • Parhaassa tapauksessa ohjauspyyntöjen määrä vähenee videon myötä.
 • Minkä mittainen video on? Kuinka pitkään itse jaksaisit seurata videota keskittyneesti?
  • Yhdessä videossa kannattaa keskittyä yhteen keskeiseen asiaan – kannattaa pilkkoa laaja kokonaisuus lyhyemmiksi videoiksi.
 • Mieti myös videon elinkaarta: kuinka pitkään videon on tarkoitus olla käytettävissä?
 • Onko kyse toteutuksen osallistujille tarkoitetusta tallenteesta, vai vuosiksi käyttöön tulevasta videosta?

Huomioi jo suunnitteluvaiheessa, että videosta tulee tehdä saavutettava. Lisätietoa “Näin teet saavutettavan videon” (linkki) -ohjeessa.

Pyydä opiskelijoilta palautetta tekemistäsi videoista. Kysy suoraan, oliko videoista hyötyä.

Lisätietoja videon suunnittelusta “Näin teet käsikirjoituksen” (linkki) -ohjeessa.

Video & editointi (Videon toteutus)

Kun videoprojekti on suunniteltu huolella, säästät aikaa ja vaivaa varsinaisessa toteutusvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa olet jäsentänyt videon sisällön selkeiksi kohtauksiksi sekä pohtinut, millaisia elementtejä käytät videolla ja minkä tyyppistä videomateriaalia ylipäätään voit hyödyntää.

Voit halutessasi hyödyntää videoiden alkukuvina tai otsikkoslideina HAMKin valmista pohjaa, linkki dokumenttiin.

Miten videomateriaalia tuotetaan?

Ruututallenne

Kuvaruutukaappausvideolla voi tallentaa tietokoneen näyttöä, ääntä ja videokuvaa. Tähän tarkoitukseen HAMKissa on käytössä seuraavia työkaluja:

 • ScreenCast-O-Matic
 • PPT-tallenne
 • Kaltura
 • OBS

Lisätietoja ruutukaappauksesta ja kaappaustyökalujen erilaisista toiminnoista “Näin teet ruutukaappausvideon” (linkki) -ohjeessa.

Opetus/oppimistapahtuman tallentaminen

Voit taltioida opetus- ja oppimistapahtumia eri tavoilla.

 • Voit tuottaa videon lähiopetustilanteesta, jossa esimerkiksi opetetaan jokin tietty menetelmä, kuten verenpaineen mittaus hoitotyössä
 • Voit tallentaa toimintaa verkkosessiossa Zoom-palvelulla

Ennen tallentamista mieti, mikä on tulevan tallenteen elinkaari. Voiko videota hyödyntää oppimisen tukena myös jatkossa, vai onko se esimerkiksi lyhytaikaiseen säilyttämiseen tarkoitettu tallenne? Vuoden 2019 aikana voimaan astuu saavutettavuusdirektiivi. Direktiivi velvoittaa tekstittämään videot 14 vuorokauden sisällä julkaisusta. Lähde

Lisätietoja verkkosession tallentamisesta “Näin tallennat verkkosession” (linkki) -ohjeessa.

Muita verkkosessiota, kuten ohjausta, palavereita ja webinaareja on mahdollista tallentaa Teams-palvelulla, jolloin video on myöhemmin saatavilla O365 Stream-palvelun kautta.

Lisätietoja videon tekstittämisestä ”Näin tuotat saavutettavan videon” (linkki) -ohjeessa.

Lightboard-tallenne

Opettaja voi hyödyntää Lightboardia läpinäkyvänä liitutauluna. Videolla näkyy tummaa taustaa vasten opettaja ilmeineen ja eleineen, lasiseen liitutauluun kirjoitettu tai piirretty sisältö. Myös opettajan puhe tallennetaan. Voit tutustua muotoilun yliopettaja Pirjo Seddikin ensimmäiseen Lightboard-videoon (linkki).

Lisätietoja Lightboardin käyttämisestä “Näin käytät Lightboardia videoiden tuottamiseen” (linkki) -ohjeessa.

Videon kuvaaminen

Videoita voi kuvata mobiililaitteilla, videokameralla tai kameralla. Tämän tyyppiset videot voivat olla esimerkiksi ohjevideoita, esittelyvideoita tai lyhyitä tietoiskuja.

Ohjeita kuvaustilanteeseen, linkki.

Lisätietoja videon kuvaamisesta “Näin kuvaat videon” (linkki) -ohjeessa.

Videon editointi

Videon kuvaaminen harvemmin onnistuu ilman minkäänlaisia kömmähdyksiä. Kyse voi olla esimerkiksi videosta löytyvistä tarpeettomista tai hiljaisista kohdista, jotka olisi hyvä poistaa. Videoon voi olla tarpeen lisätä musiikkia tai muuta ääntä. Saatat myös haluta yhdistellä erilaisia video-otoksia yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tähän tarkoitukseen HAMKissa on käytössä seuraavia työkaluja:

 • ScreenCast-O-Matic (ohje)
 • OBS
 • Kaltura (rajoitetusti – ohje)
 • Davinci Resolve (Jos haluat ohjelman koneellesi, tee tiketti servicedeskiin) (ohje)

Videon julkaiseminen

HAMKissa käytetään videoiden julkaisuun Kaltura-videopalvelua. Lisätietoja videon julkaisemisesta Kalturaan “Näin julkaiset videon” (linkki) -ohjeessa.

Jos kyseessä on Teams-tallenne, se julkaistaan automaattisesti Microsoft Stream –videopalvelussa.

Videon jakaminen

Kun videon on julkaistu Kaltura-videopalvelussa, sen on mahdollista jakaa:

 •  linkittämällä tai upottamalla video osaksi muuta materiaalia
 • Moodlen Kaltura video resource –aineistona

Lisätietoja videon jakamisesta “Näin jaat videon” (linkki) -ohjeessa.

Jos kyseessä Teams-tallenne, kun tallenne on valmis, Teams upottaa videon automaattisesti osaksi keskusteluketjua.  Tallennetta on mahdollista jakaa myös Stream-palvelun kautta upottamalla ja linkittämällä, ohje.

Palautetta videotuotannon ohjekokonaisuudesta?

Kehitämme ohjekokonaisuutta jatkuvasti saamamme palautteen pohjalta. Voit jättää palautetta ohjeista Forms-lomakkeelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.