Videotuotanto

videontuotantoprosessi

Voit siirtyä kuvassa esitettyihin videprojektin eri vaiheisiin kyseisen vaiheen palloa klikkaamalla.

Videon suunnittelu

Videoiden käyttö tulee suunnitella osaksi moduulia/toteutusta niin, että ne tukevat oppimisprosessia.  Videomateriaalia tuottavat opettajat ja opiskelijat tavoitteesta riippuen. Tämä ohjekokonaisuus on kirjoitettu opettajan näkökulmasta, mutta kenen tahansa videoprojektiin ryhtyvän kannattaa tutustua ohjeissa esitellyn tuotantoprosessin eri vaiheisiin.

Opetuksessa videoita voidaan käyttää monella tavalla, esimerkiksi herätteinä, moduulin markkinoinnissa, ohjevideoina, aiheeseen liittyvinä tietoiskuina (käänteinen luokkahuone -malli), tehtävänannoissa, arvioinnissa ja palautteenannossa.

Voit käyttää videon suunnittelussa apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä on koko moduulin / toteutuksen tarkoitus? Mihin tarkoitukseen video tehdään?
 • Onko tarpeen tehdä nimenomaan video, vai olisiko materiaalin muu esittämistapa toimivampi?
 • Missä tilanteessa opiskelija käyttää videota?
 • Kuinka tekemäsi video tukee opiskelijan oppimista sekä helpottaa omaa työtäsi?
  • Parhaassa tapauksessa ohjauspyyntöjen määrä vähenee videon myötä.
 • Minkä mittainen video on? Kuinka pitkään itse jaksaisit seurata videota keskittyneesti?
  • Yhdessä videossa kannattaa keskittyä yhteen keskeiseen asiaan – kannattaa pilkkoa laaja kokonaisuus lyhyemmiksi videoiksi.
 • Mieti myös videon elinkaarta: kuinka pitkään videon on tarkoitus olla käytettävissä?
 • Onko kyse toteutuksen osallistujille tarkoitetusta tallenteesta, vai vuosiksi käyttöön tulevasta videosta?
 • Pyydä opiskelijoilta palautetta tekemistäsi videoista. Kysy suoraan, oliko videoista hyötyä.

Huomioi jo suunnitteluvaiheessa, että videosta tulee tehdä saavutettava. Lisätietoa “Näin teet saavutettavan videon” (linkki) -ohjeessa.

 • Lisätietoja videon suunnittelusta “Näin teet käsikirjoituksen” (linkki) -ohjeessa.

Videomateriaalin tuottaminen

Kun videoprojekti on suunniteltu huolella, säästät aikaa ja vaivaa varsinaisessa toteutusvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa olet jo jäsentänyt videon sisällön selkeiksi kohtauksiksi sekä pohtinut, millaisia elementtejä käytät videolla ja minkä tyyppistä videomateriaalia ylipäätään voit hyödyntää.

 • Lisätietoja videomateriaalin tuottamisesta eri työkaluilla, kuvaten ja ruutua kaapaten ”Videomateriaalin tuottaminen” (linkki) -ohjeessa.

Voit halutessasi hyödyntää videoiden alkukuvina tai otsikkoslideina HAMKin valmista pohjaa, linkki dokumenttiin.

Videon editointi

Videon kuvaaminen harvemmin onnistuu ilman minkäänlaisia kömmähdyksiä. Kyse voi olla esimerkiksi videosta löytyvistä tarpeettomista tai hiljaisista kohdista, jotka olisi hyvä poistaa. Videoon voi olla tarpeen lisätä musiikkia tai muuta ääntä. Saatat myös haluta yhdistellä erilaisia video-otoksia yhdeksi kokonaisuudeksi.

 • Lisätietoja HAMKissa käytössä olevista videoeditointiohjelmista “Videon editointi” (linkki) -ohjeessa.

Videon julkaiseminen

HAMKissa käytetään videoiden julkaisuun Kaltura-videopalvelua.

 • Lisätietoja videon julkaisemisesta Kalturaan “Näin julkaiset videon” (linkki) -ohjeessa.

Jos kyseessä on Teams-tallenne, se julkaistaan automaattisesti Microsoft Stream –videopalvelussa.

Videon jakaminen

Kun videon on julkaistu Kaltura-videopalvelussa, sen on mahdollista jakaa:

 • linkittämällä tai upottamalla video osaksi muuta materiaalia
 • Moodlen Kaltura video resource –aineistona
 • Lisätietoja videon jakamisesta “Näin jaat videon” (linkki) -ohjeessa.
 • Lisätietoja muista tavoista ryhmitellä useita Kaltura-videoita ”Kaltura: videoiden ryhmittely” (linkki) -ohjeessa.

Jos kyseessä Teams-tallenne, kun tallenne on valmis, Teams upottaa videon automaattisesti osaksi keskusteluketjua.  Tallennetta on mahdollista jakaa myös Stream-palvelun kautta upottamalla ja linkittämällä, ohje.

Videon saavutettavuus

Lisätietoja videon tekstittämisestä ”Näin tuotat saavutettavan videon” (linkki) -ohjeessa.

Palautetta videotuotannon ohjekokonaisuudesta?

Kehitämme ohjekokonaisuutta jatkuvasti saamamme palautteen pohjalta. Voit jättää palautetta ohjeista Forms-lomakkeelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.