LeaD-tiimi digitalisoi opetusta koulutusten kanssa

0

Learning Design eli LeaD-tiimillä on kaksi päätavoitetta:

  1. opetuksen digitalisaation kehittäminen ja
  2. opetusteknologioiden käyttöönotto ja käyttäjätuki.

Opetuksen digitalisaation kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä koulutusten, LeaD-tiimin ja muiden tukipalveluiden kanssa. Päätyönä on rakentaa HAMKin uutta strategiaa tukeva moduulitoteutuskonsepti sekä siihen liittyvä tuotantoprosessin ja itsearvioinnin malli. Tähän liittyy valmennusta sekä työpajoissa että pienryhmäohjauksena.

Opetusteknologioiden käytön kehittäminen ja tukeminen pitää sisällään opetuksen ja opiskelun tietojärjestelmien sekä videotuotantoon liittyvien tilojen ja laitteiden tarvelähtöisen pilotoinnin, käyttöönoton, käytönaikaisen kehittämisen, käytön tukemisen ja järjestelmien käytöstä poistamisen. HAMKissa tällä hetkellä yhteisinä järjestelminä ovat mm. Moodle, Zoom, Kaltura, EXAM ja O365.

LeaD-tiimi on uuden toimintamallin kehittämiskumppani

Tiimi on opettajien, koulutuspäälliköiden ja opetuksen tuen kumppanina määrittelemässä parhaita toimintatapoja. Tiimi konseptoi käytäntöjä koko HAMKin tasolle. Tiimi toimii tiiviisti yhdessä digitukihenkilöiden, lähituen ja koulutuksista nimettyjen henkilöiden kanssa.

LeaD-tiimissä työskentelevät Atso Arat, Kirsi Jaakkola, Leena Koskimäki, Mirlinda Kosova-Alija, Lotta Linko sekä määräaikaisena Valtteri Virtanen. Tiimin esimiehenä toimii Tarjaleena Tuukkanen. Koko tiimin saa kiinni Servicedeskin kautta sekä Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksesta työtilasta C-339.

Vuoden 2019 päätavoitteena on uuden moduulitoteutuskonseptin määrittäminen ja pilotoiminen, ja siinä työssä tiimin kanssa toimivat Jaana Kullaslahti (vetäjä), Heta Leino, Samu Toivonen ja Sanna Ruhalahti.

Tiimi toimii tietohallinnon osana ja raportoi toiminnastaan myös koulutuksesta vastaavalle vararehtorille Heidi Ahokallio-Leppälälle.

toimistotilana avokonttori
LeaD-tiimi työskentelee Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksen C-rakennuksessa.

Leave A Reply