LeaD-tiimin vuosi 2019

0

hamklead

Vuoden 2019 lopulla koostettiin infograafeiksi erilaisten HAMKissa käytettävien, Learning Design -tiimin hallinnoimien palveluiden tilastoja. Voit tutustua niihin tässä tiedotteessa: Yammer – vuosi 2019 lukuina. Vuoden vaihduttua on hyvä summata muutenkin LeaD-tiimin vuotta 2019. Mitä olemme tehneet, miten se on näkynyt teille? 

Laadukas moduulitoteutus -valmennusta varten hiottiin ohjekokonaisuutta ja palveluiden käytön prosesseja 

Laadukas moduulitoteutus -konseptin työstäminen käynnistyi keväällä 2019. Valmennuksen tarkoituksena on treenata opettajille valmiuksia tuottaa suunniteltuja ja selkeästi jäsenneltyjä toteutuksia, joita voidaan toteuttaa myös verkossa. 

Loppusyksystä 2019 käynnistynyttä valmennusta varten on tarkastettu ja parannettu eri palveluiden käyttämisen kannalta olennaisia prosesseja ja tuotettu lisää ohjeita työkalujen käyttöön. Vastaavasti varsinkin valmennuksessa esiin tulleiden toiveiden pohjalta käyttöön otettuja uusia toimintoja ohjeistettiin tarkemmin heti käyttöönottovaiheessa. Myös englanniksi ohjeita on aiempaa enemmän. Tutustu lisää HAMKin digityökalujen ohjeisiin (Opetuksen digityökalut -ohjesivusto).  

Pedagogista prosessia on rakennettu yhdessä LeaD+ -tiimin kanssa, jossa on mukana opettajia eri yksiköistä sekä HAMKilaisia pedagogiikan konkareita. Keväällä 2020 valmennukseen voi osallistua myös verkossa. Lue lisää Laadukas moduulitoteutus-sivulta.  

Valmennuksen lisäksi myös hanketyöskentely vei eteenpäin toimintoja, esimerkiksi oppimisanalytiikkaa pilotoivan ja tutkivan APOA-hankkeen myötä tunnistettiin jo olemassa olevia työkaluja ja näiden lisäksi otettiin käyttöön uusia toimintoja. Tutustu koosteeseen käytettävistä työkaluista: Oppimisanalytiikka auttaa opiskelijan ohjauksessa

Teknisen ja sisällöllisen saavutettavuuden edistämiseen uusia eväitä 

Uudet saavutettavuutta edistävät lait ja standardit ovat ajaneet organisaatioita tarkastelemaan ja kehittämään palveluidensa saavutettavuutta (Saavutettavuusvaatimukset-sivusto). LeaDin hallinnoimien palveluiden, kuten Moodlen teknistä saavutettavuutta on mitattu erilaisilla työkaluilla niiltä osin, mihin me pystymme vaikuttamaan. Tarvittavia muutoksia on tehty, jotta saavutettavuusdirektiivin mukaisen AA-luokituksen kriteerit täyttyisivät (www-sivu: verkkosisällön saavutettavuusohjeet). Uusi Moodle on tekniseltä saavutettavuudeltaan moitteeton, ja tässä ratkaisevaa on ollut uudistettuun ulkoasuun sekä käytettävyyteen liittyvät valinnat. Lisäksi esimerkiksi Moodlessa tapahtuvan tekstin tuottamisen helppouteen on kiinnitetty huomiota (Ohje: Moodle-tekstieditorin painikkeet). 

Syksystä 2019 lähtien julkiset toimijat on velvoitettu porrastetusti koostamaan tiedot palveluidensa saavutettavuudesta ja saavutettavuutta rajaavista seikoista (artikkeli saavutettavuusselosteesta). Uuden Moodlen saavutettavuusseloste on tehty (HAMKin Moodlen saavutettavuusseloste), Kalturan saavutettavuusseloste laaditaan aikataulussa kevään 2020 aikana. 

Tekstityksistä tukea monelle käyttäjälle 

Screencast-O-Matic -työkalu, eli SOM, otettiin HAMKissa käyttöön keväällä 2019 tehdyn pilotin myötä. SOMilla on mahdollista tuottaa puoliautomaattisesti tekstitystä puheentunnistuksen perusteella kevyen videoeditoinnin ja ruutukaappauksen lisäksi. Voit tutustua videon tekstittämisen prosessiin tämän ohjeen avulla: Ohje: Sc­reencast-O-Ma­tic ruutukaappausvideoiden tekemiseen 

Sisällöllisen saavutettavuuden edistämisen työ on alkanut 

LeaDin toimijat ovat edistäneet DigiCampus-hankkeessa myös sisällöllisen saavutettavuuden parantamista, Webinaareja saavutettavuusaiheista -sivu. Myöhemmin HAMKin sisällä järjestetään lisää koulutusta sisällöllisen saavutettavuuden edistämiseksi.

Videotuotantoon uutta tehoa 

Videotuotantoprosessin eri vaiheissa toimimista ja henkilöstön itsenäistä videotyöskentelyä varten tuotettiin keväällä ohjekokonaisuus: linkki videotuotannon sivulle 

Tarvittaessa LeaD-tiimistä on saanut tiimin tukea ja apua videoimiseen sekä streamausten tekemiseen. Myös lainalaitteita ja niiden käyttöön tarvittavaa opastusta on ollut saatavilla. Lainausprosessia ja lainalaitekantaa on parannettu syksyn ja talven 2019 aikana. Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa tehtiin parannuksia videostudioihin ja -tallennustiloihin, jotka ovat vapaasti varattavissa Pepissä. Uutena tilana saatiin käyttöön Lightboard-huone. Lue lisää tiloista, Ohje: tilat ja laitteet 

Loppusyksystä 2019 konseptoitiin ja toteutettiin ensimmäinen moduulitoteutuksen esittelyvideo. Näitä esittelyvideoita tuotetaan jatkossa lisää. Lue lisää ja katso video tästä blogipostauksesta: linkki: ”Näin syntyi ensimmäinen moduulin esittelyvideo”.  

Valmennuksia ja klinikoita tarjolla ympäri vuoden 

Koko vuoden 2019 ajan henkilöstölle on järjestetty LeaDin hallinnoimien palveluiden ja toimintojen tiimoilta erilaisia valmennuksia ja klinikoita. Erityisesti ne ovat olleet isossa roolissa syksyllä 2018 tapahtuneen Zoomin käyttöönoton jälkeen, sekä Teamsin hyödyntämiseksi yhteisöllisessä työskentelyssä. Paitsi yhdessä oppimisen kannalta, ovat ne arvokkaita toimintojen kehittämisen kannalta: on tärkeää keskustella toiveistanne ja arjestanne teidän, palveluiden käyttäjien kanssa. Valmennukset ja klinikat toimivat tässä erinomaisena foorumina.

Valmennukset jatkuvat, ja voit tutustua yleisiin työpajoihin henkilöstövalmennuksen kalenterissa, linkki valmennuskalenteriin. Jatkossa painopiste on oman koulutuksen tai eri tiimien väelle tilattavissa erillisissä koulutuksissa. Näin voidaan varmistaa, että toimijat saavat samalla kertaa yhteneväiset eväät yhdessä työskentelyyn. 

Maanantai-iltapäivien Moodle- ja EXAM -päivystys jatkuu Zoomissa kello 14. Myös perjantaiaamupäivien videoklinikka jatkaa toimintaansa Zoomissa kello 10. Myös klinikoista tarkemmin tietoa henkilöstövalmennuskalenterissa, linkki valmennuskalenteriin. 

Leave A Reply