Näin syntyi ensimmäinen moduulin esittelyvideo

0

Ensimmäinen moduulin esittelyvideo valmistui loppuvuodesta 2019. Videolla esitellään tammikuussa 2020 käynnistetty liiketalouden koulutusohjelman Finanssiliiketoiminnan moduulitoteutus.

Tämä videotuotanto toimi esiselvitysprojektina, jonka aikana tuotettiin ohje- ja materiaalipaketti, muodostettiin tuotantoihin systemaattinen toimintatapa ja luotiin esittelyvideoiden visuaalinen ilme. Samalla seurattiin tarkasti projektiin osallistuvien resursseja, jotta muodostuisi käsitys siitä, mitä yhden videon toteuttaminen käytännössä vaatii.

Ensimmäinen esittelyvideo näytettiin opiskelijoille ennen moduulin toteutuksen alkua. Opiskelijapalautteen perusteella todettiin finanssiliiketoiminnan esittelyvideon kaltaisen toteutuksen sopivan tuleviinkin tuotantoihin.

moduulin esittelyvideon kuvaukset
Kuvauksissa toiminta on yhteispeliä. Kuva: Sanna Kuisma

Esittelyvideo kiteyttää ja konkretisoi opiskelijalle moduulitoteutusta

Moduulin esittelyvideo kiteyttää moduulilla syntyvää osaamista ja työtapoja opiskelijoille. Videolla ei esitellä toteutukseen liittyviä tarkempia yksityiskohtia, kuten päivämääriä, sillä näitä avataan opiskelijalle toteutussuunnitelmassa. Tällä tavoin videota voi hyödyntää myös tulevina lukuvuosina.

Videon avulla näytetään konkreettisesti, mitä toteutuksen aikana tehdään, miten toteutuksen aikana työskennellään ja millaisten asioiden – ilmiöiden – parissa toimitaan. Moduulin esittelyvideo antaa tietoa opiskelijalle jo siinä vaiheessa, kun opiskelija on valitsemassa moduulia, jolle osallistua.

Suunnittelutyö on videoprojektin kivijalka

Videoprojektin aluksi opettajille esiteltiin lyhyesti videoprojektin tavoitteet ja vaiheet. Tämän jälkeen lähdettiin varsin pian jo tekemään suunnitelmia. Olennaista oli tuoda esille moduulista opiskelijalle muodostuva osaaminen ja tiivistää, mitä hyötyä opiskelijalle on moduulista. Videolle nostettavien aiheiden visualisointi videolle oli merkittävä osa suunnittelutyötä.  Tärkeää oli lisäksi tunnistaa mahdollisuus esitellä työelämäkumppanin kanssa moduulissa tapahtuvaa tekemistä ja esitellä opiskelijoiden näkemyksiä moduulista ja sen tuomasta osaamisesta.

Videon suunnittelu moduulitiimin kanssa lähti käyntiin hyvin, sillä moduulin tavoitteet ja työtavat olivat erittäin selkeät. Opettajat oman aiheensa asiantuntijoina tiivistivät ja valitsivat olennaiset sisällöt. Yhteisen suunnittelupalaverin ja työskentelyyn perehdytyksen jälkeen opettajat jatkoivat suunnitelmien tekemistä itsenäisesti. Muodostuneiden suunnitelmien perusteella lyötiin lukkoon kuvauspäivät ja deadlinet kaiken videolla tarvittavan materiaalin koostamiselle.

Suunnitelmat ja muut tarvittavat dokumentit koottiin Teamsissa videoprojektin omalle kanavalle. Näin erillisiä tiedostoja kopioista ei tarvinnut kaivaa sähköposteista, ja kaikilla oli saatavilla viimeisin versio. Yhteyttä pidettiin tarvittaessa sähköpostilla, kalenterivarauksilla ja Teamsissa keskustellen. Tapaamiset järjestyivät joko kasvokkain tai verkon kautta. Opettajien kiireiset aikataulut olivat haaste yhteisistä palaverista sopiessa, mutta sitoutuneen moduulitiimin kanssa sopiva aika saatiin aina lyötyä lukkoon.

Valmistautumisella varmuutta kuvauksiin

Vaikka videoita olisikin tehnyt aiemmin, voi toiminta kuvauspaikalla valokaluston, kameran ja laitteiden kanssa häärivien toimijoiden edessä olla outo, uusi kokemus. Varmuutta toimintaan saa valmistautumalla huolella: tarkat suunnitelmat tekevät itselle varmemman olon, ja tämän totesivat myös moduulitiimin opettajat kuvausten jälkeen. Tarvittaessa käytössä oli myös teleprompteri, josta sai apua muistin tueksi. Teknisestä toteutuksesta ei opettajien millään tavalla tarvinnut huolehtia.

Videon tuotantovaiheen jälkeen: jälkituotanto ja palaute

Kun opettajien osuudet oli saatu kuvattua ja heidän kanssaan oli huolehdittu muun tarvittavan materiaalin kokoamisesta, oli opettajien osalta projekti pulkassa: editoitu video katsottiin lopuksi yhdessä ja kartoitettiin, olisiko videota tarvetta vielä hioa. Tapaamisessa kerättiin myös palautetta projektityöskentelystä.

Miltä moduulivideon tekeminen tuntui opettajista?

Sanna Kuisma: Pidin todella paljon tästä projektista. Oli mukava suunnitella ja itsekin konkreettisesti miettiä sitä ydinasiaa, jonka halusi videossa näkyvän. Ainoa haaste tässä oli aika, eli maksimissaan 30 sekuntiin piti tiivistää koko oma osuus videossa. Videoiden kuvaaminen oli todella mukavaa ja etenkin ammattitaitoinen LeaD-tiimi toi oman valtavan tukensa, jottei ns. käytännön asioita tarvinnut miettiä ollenkaan. Kameran edessä oleminen toki myös jännitti, mutta prompterin avustuksella oma puhe ei takellellut ollenkaan. Kiitos koko tiimille mukavasta, erilaisesta ja etenkin mielenkiintoisesta projektista!

Ismo Vuorinen: Moduulin esittelyvideon laadinnassa haastavinta oli kohderyhmän muistaminen ja oman sanoman kiteyttäminen muutamaksi virkkeeksi. Asiasisältöön keskittyminen oli onneksi opettajille tässä tapauksessa mahdollista, koska tekninen tuki ja projektin aikataulutus tuli LeaD-tiimin puolesta.  Myös videon kuvauksessa ammattiapu oli korvaamatonta sekä sujuvan esittämisen että turhan jännityksen helpottamiseksi.

Leena Mäkinen: Moduulivideon tekemisessä parasta oli työelämäkumppanin ja opiskelijoiden mukaan ottaminen. Oli hienoa kuulla heidän mielipiteitään alan osaamisvaatimuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Miltä ensimmäinen moduulivideo sitten näytti? Tutustu itse!

Leave A Reply