Oppimisanalytiikka auttaa opiskelijan ohjauksessa

Oppimisanalytiikka auttaa opetuksen suunnittelussa, opiskelijan ohjauksessa ja toteutuksen kehittämisessä. Tietoa on paljon, tärkeintä on tunnistaa oleellisimmat tiedot, jotka tukevat toteutukseen valittua pedagogista mallia.

Alla on esitetty HAMKissa käytössä olevissa eri työkalujen tarjoamat oppimisanalytiikkaan liittyvät mahdollisuudet, joita hyödyntämällä voit opettajana tehostaa opiskelijoiden ohjausta.

Moodle

Opettaja voi tarkastella työtilan jäsenten toimintaa erilaisten lokien ja tilastojen avulla. Raportoinnin erilaiset vaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuden opiskelijoiden tekemisten yksityiskohtaiseen tarkasteluun tai yleiskatsauksiin, jotka hyödyttävät opettajaa myös toteutusten jatkokehittämisessä.

Osallistujat-lista

Moodlen “Osallistujat”-listauksesta näet, milloin opiskelija on viimeksi käynyt Moodle-työtilassa.

 • Voit hyödyntää tätä ominaisuutta mm. silloin, kun haluat selvittää opiskelijan aktivisuutta: onko opiskelija käynyt kurssialueella 2 viikkoa sitten vai 2 tuntia sitten.
 • Klikkaamalla osallistujan nimen päältä pääset tarkastelemaan osallistujan työtilaan liittyvän toiminnan yhteenvetoa, mm. täysi raportti.

Raportit

Raportit kuuluvat Moodlen vakiotoimintoihin. Raportteihin kertyy toteutuksenaikaista dataa työtilakohtaisesti. Raportit-toiminnallisuus löytyy Moodlesta työtilan hallinnan valikosta:

 1. avaa työtilan hallinnan valikko työtilan nimen oikean kulman rattaasta painamalla.
 2. valitse ”Lisää…”
 3. avaa Raportit-välilehti.
Toiminto Käyttötarkoitus Esimerkki
Lokitiedot Tarkastelee yksittäisen opiskelijan tai aktiviteetin tapahtumia. Voit tarkastella opiskelijan toimintaa ohjausta varten.
Voit seurata reaaliaikaisesti kurssialueella tapahtuva työskentelyä.
Juuri nyt Näyttää kaikkien osallistujien tekemiset tunnin ajalta, tieto päivittyy kerran minuutissa. Voit esimerkiksi seurata materiaalien käyttöä työtilassa.
Aktiviteettiraportti Näyttää koosteen kaikkien aktiviteetin ja aineistojen katselutilastoista yleisellä tasolla. Voit lähettää viestin opiskelijoille, jotka eivät ole palauttaneet tehtävää: klikkaa valintaruutua opiskelijoiden kohdalta ja lähetä viesti valituille käyttäjille.
Kurssiosallistuminen Näyttää aktiviteetin, ajan ja käyttäjän mukaiset tiedot. Voit seurata koko ryhmän tai yksittäisen opiskelijan etenemistä yhdessä taulukossa.
Aktiviteettien suoritus Tämä toiminto vaatii, että suoritusten seuranta on päällä ja yksittäisin aktiiviteetteihin on määritelty seurannan ehdot.

Näyttää yhteenvedon kaikkien opiskelijoiden seurattavaksi asetetuista aktiviteeteista ja aineistoista.

Saat yleiskuvan, siitä milloin työskentely on ollut aktiivisinta.
Tilasto Näyttää viivakaaviona työskentelyaktiivisuuden, voit valita ajanjakson, jota haluat tarkastella. Tietoa voit hyödyntää tulevien toteutuksien suunnittelussa tai ohjaussessioiden järjestämiseen.

Kuumakartta / Heatmap

Kuumakartta näyttää suoraan työtilan etusivulla eri aktiviteetin ja aineistojen käyttömäärät. Näet yhdellä silmäyksellä, kuinka paljon mitäkin aktiviteettiä tai aineistoa on käytetty. Tieto näkyy sekä väreinä että numeroina (avausmäärät/ opiskelijat): mitä tummempi väri, sitä aktiivisempaa toimintaa. Jos työtilassa on käytössä ruudukko-formaatti, pitää työtilasta avata yksittäinen osio tarkastellakseen tuloksia.

Heatmap-näkymän voi näyttää/piilottaa tarpeen mukaan lohkon Näytä/piilota kuumakartta -tekstistä painamalla.

Moodlen kuumakartta / heatmap

Analytiikkakaaviot

 • Analytiikkakaaviot on opettajalle näkyvä lohko, joka on työtilakohtainen. Lohko kerää työtilassa olevan datan ja visualisoi sen. Huomaa, että datan saaminen ja visualisointi palvelusta saattaa kestää.
 • Mikäli työtilassa on käytössä ryhmät ja ryhmittelyt, voit suodattaa tuloksia ryhmäkohtaisesti.
 • Voit ladata tai tulostaa analyytiikkakuvion.
 • Voit lähettää tiettyjen toimintojen kautta sähköpostiviestejä opiskelijoille, jotka ovat vaarassa jäädä muista jälkeen.
Toiminto Käyttötarkoitus Esimerkki
Arvosanakaavio Näyttää arvosanojen prosentuaalisen jakautumisen silmäiltävänä kaaviona.

Voit valita, minkä toiminnon arvosanat haluat nähdä.

Klikkaamalla kuvion päältä näet yksityiskohtaisempaa tietoa, mm. kuinka monta opiskelijaa suoritunut milläkin tasolla.

Voit selvittää opiskelijat, joilla on parannettavaa.

Voit lähettää sähköpostiviestin opiskelijoille, jotka saaneet tietyn arvosanan, esim. hylätyn.

Sisältöjen avaukset Näyttää valitun aktiviteetin ja/tai aineiston tyypin ja esittää kaaviona, kuinka moni osallistuja on avannut kohteen.

Voit valita, mistä päivästä lähtien haluat tietoja tarkastella.

Voit seurata opiskelijoiden aktiivisuutta, esimerkiksi itsenäisen työskentelyn ohjaamisen tukena.

Kyllä/ ei -palkkia klikkaamalla näet opiskelijoiden nimet. Voit lähettää heille sähköpostiviestin.

Aktiivisten opiskelijoiden lukumäärä Näyttää, mihin vuorokauden aikaan opiskelijat ovat Moodlessa aktiivisia.

Voit valita, montako edellistä päivää tarkastellaan, aikaisintaan toteutuksen alkamispäivästä lähtien.

Voit käyttää apuna ajoituksen suunnitteluun.

Kellonajan yhteydessä olevaa palkkia klikkaamalla näet opiskelijoiden nimet. Voit lähettää heille sähköpostiviestin.

Tehtävä/tentti-aktiviteettien palautukset Näyttää tehtyjen palautusten tilastot koko toteutuksen ajalta.

Voit tarkastella ajoissa, myöhässä, puuttuvat palautukset ja niihin liittyvät suhdeluvut.

Näet yhdellä silmäyksellä palautuksien tilanteen. Saat samalla kokonaiskuvan toteutuksen tehtävien ajoituksista ja määristä.

Eri palkkeja klikkaamalla näet opiskelijoiden nimet. Voit lähettää heille sähköpostiviestin.

Aktiivisuuden jakaantuminen Näyttää jokaisen opiskelijan aktiivisuuden viikoittain:

 • kuinka monena päivänä opiskelija on käynyt työtilassa sekä
 • kuinka monta kertaa on avannut aineiston tai aktiviteetin.
 • Varoituskolmio osoittaa, jos opiskelija ei ole avannut materiaaleja kertaakaan edellisen viikon aikana.
Voit seurata opiskelijoiden aktiivisuutta toteutuksen aikana. Näkymästä voit tunnistaa putoamisvaarassa olevat opiskelijat.

Voit lähettää sähköpostiviestin opiskelijoille, jotka eivät koskaan ole avanneet mitään.

aktiivisuuden jakaantuminen Moodle
Kuva aktiivisuuden jakaantuminen -työkalusta.

Dedication tool

Työkalu mittaa aikaa, jonka opiskelija on viettänyt kurssialueella. Voit säätää aikahaarukan, jonka mukaan tarkastellaan toiminta-aikaa. Tieto antaa suuntaa, mutta siihen vaikuttaa esimerkiksi se, tapahtuuko varsinainen työskentely Moodlessa, vai jossain muualla.

Moodle-tentti 

Tentistä saaduista pistemääristä syntyy kaavio, josta opettaja näkee tulosten yhteenvedon. Kaavio on tenttitulosten sivulla viimeisenä.  

Opiskelijoiden arvosanat Moodlen tentti

Kaltura

Kalturan omaa analytiikka näyttää jokaisen videon kohdalla seuraavat tiedot haluamallasi aikavälillä:

 • videon sivun avaamiskerrat
 • videon toistokerrat
 • paljonko keskimäärin videosta on katsottu prosentuaalisesti
 • paljonko keskimäärin videosta on katsottu manuaalisesti
 • montako kommenttia videoon on kirjoitettu

Voit tarkastella samat tiedot myös käyttäjäkohtaisesti.

Voit esimerkiksi hyödyntää Kalturan analytiikkaa saadakseen käsityksen siitä, että kuinka moni on katsonut etukäteen jaetun videon (käänteinen luokkahuone).

Kalturan käyttö Moodlen kautta

Kun käytät Moodlessa “Kaltura Video Resource” toiminnallisuutta voit hyödyntää kuumakarttaa, jonka avulla voit tarkastella kuinka moni opiskelija on avannut ja kuinka monta katselukertoja on ollut.

Kun käytät Moodlessa “Kaltura Media Gallery” toiminnallisuutta, saat yleiskuvan galleriaan nostettujen videoiden katselusta, kuinka aktiivisia kurssialueen osallistujat ovat olleet, mitä on katsottu ja tehty ja kuinka paljon. Tämä työkalu mahdollistaa videoiden katselun aktiivisuuden kehittymisen. Näet yhdessä näkymässä ketkä ovat tuoneet sisältöjä galleriaan ja minkä tyyppistä media. Media Gallerian analytiikan avulla voit muodosta kokonaiskuvan koko toteutuksen videoiden tai esimerkiksi Zoom-tallenteiden käytöstä.

Sway

Swayn omaa analytiikka näyttää jaetun yksittäisen esityksen seuraavat tiedot:

 • katselukerrat
 • aikaa kulutettu kesimäärin
 • kuinka monta prosenttia on läpilukenut
 • kuinka moni on vilkaisut esityksen
 • kuinka moni on lukaisut esityksen
 • kuinka moni on syvällisesti lukenut esityksen läpi.

Voit esimerkiksi hyödyntää Swayn analytiikkaa saadakseen käsityksen siitä, että kuinka moni on lukenut etukäteen jaetun materiaalin (käänteinen luokkahuone).

Analytiikkatieto on nähtävissä, kun olet kirjautunut sisään Swayn aloitusnäkymässä esityksen kohdalla.

Microsoft Stream

Tällä hetkellä palvelu tarjoaa rajalliset videoihin liittyvät tilastot. Voit nähdä kuinka moni on katsellut, tykännyt tai kommentoinut videon.

Tämä ohje on tuotettu APOA-hankkeessa. APOA-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa pilotoidaan ja tutkitaan oppimisanalytiikan käyttöä ammattikorkeakouluissa. Lisätietoja hankkeesta http://apoa.tamk.fi/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.