Vuonna 2014 valmistuneiden urapolkuja selvitetään

0

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden urapolkuja selvitetään toista kertaa valtakunnallisesti. Lähes 27 000 valmistunutta saa uraseuranta-kyselyn. Tiistaina 15.10. käynnistyvällä kyselyllä kootaan tietoa valmistuneiden työllistymisestä sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn saavat viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneet, eli kaikki vuonna 2014 valmistuneet.

“Tieto korkeakoulutettujen työurien ensimmäisistä vuosista on todella tärkeää, sillä korkeakoulut kehittävät koulutusta valmistuneiden palautteen pohjalta. Tulevat ja nykyiset opiskelijat hyötyvät tiedosta suunnitellessaan opintojaan. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää tuloksia arvioidessaan korkeakoulujen koulutuksen laatua ja kehittämistarpeita”, projektipäällikkö Satu Helmi Turun ammattikorkeakoulusta toteaa.

Vuonna 2013 valmistuneille toteutetun uraseurantakyselyn perusteella tiedetään, että 80 % ammattikorkeakouluista valmistuneista on vähintäänkin melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon (HAMKista valmistuneista 81 %). Tyytyväisyys tutkintoon on erittäin vahvassa yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään AMK:ssa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutusta.

Viime kyselyn mukaan vastaushetkellä HAMKista vuonna 2013 valmistuneista 75 % oli vakituisessa ja 7 % määräaikaisessa kokopäivätyössä, 4 % yrittäjänä, 3 % päätoimisena opiskelijana ja saman verran työttömänä. 49 prosenttia vastaajista kertoi olleensa yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa valmistumisestaan lähtien. Valtaosa valmistuneista työskenteli Kanta-Hämeessä (28%), Uudellamaalla (28%) tai Pirkanmaalla (20%).

Viime kyselyn vastausprosentti valtakunnallisesti oli 33 %, ja sen toivotaan nousevan nyt lähelle 40 prosenttia.

Vastausaikaa 10.11. saakka

Uraseurantakysely lähetetään 15.10. kaikille vuonna 2014 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille tekstiviestillä ja sähköpostilla. Vastata voi 10.11.2019 saakka. Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan samaan aikaan yliopistojen uraseurantakyselyn kanssa.

Valtakunnallisen vastausprosentin toivotaan nousevan lähelle 40 prosenttia (edellisessä kyselyssä 33%). AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. Hanketta ovat toteuttamassa Turun AMK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

HAMKissa:
Jaana Kullaslahti
tutkijayliopettaja
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
040 5878201
jaana.kullaslahti@hamk.fi

Valtakunnallisesti:
Satu Helmi,
projektipäällikkö,
Turun ammattikorkeakoulu
p.050 5985563,
satu.helmi@turkuamk.fi, www.uraseurannat.fi

Vuoden 2018 uraseurantakyselyn tuloksia.

Korkeakouluista valmistuneet työelämässä –sivusto.

 

 

Leave A Reply