Työelämälähtöisempää, opiskelijakeskeisempää ja ilmastoviisampaa opetusta – HAMK vahvistamassa Etelä-Afrikan ja Suomen yhteistyötä metsäsektorilla

0

HAMK on mukana uudistamassa metsätalousyrittäjyyden opetusta työelämälähtöisemmäksi, opiskelijakeskeisemmäksi ja ilmastoviisaammaksi yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa Etelä-Afrikassa. Vastikään pidetty FOREST21-hankkeen aloitusseminaari valotti, miten hanke linkittyy globaalien haasteiden ratkaisemiseen ja miten hankkeeseen voivat osallistua esimerkiksi opiskelijat.

Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimassa FOREST21 -hankkeessa vahvistetaan yhteistyötä ministeriöiden, metsäteollisuuden ja korkeakoulujen välillä Etelä-Afrikassa, Norjassa ja Suomessa. Hanke käynnistettiin 14.4. virtuaalisessa seminaarissa, johon osallistui yhteensä noin 85 osanottajaa.

”Suomen uudessa Afrikka-strategiassa pyritään vahvistamaan yhteistyötä ja molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita Afrikan maiden kanssa”, sanoi eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kansanedustaja Tarja Filatov, joka toimii myös HAMKin hallituksen puheenjohtajana.

”Keskeisiä alueita yhteistyössä ovat koulutus, tiede ja innovaatiot. Kestävä metsätalous, joka lisää työpaikkoja on yhteinen tavoite, johon FOREST21 hyvin linkittyy.”

Etelä-Afrikan metsä-, kalastus- ja ympäristöministeri Makhotso Magdeline Sotyu oli samoilla linjoilla.

”Yrittäjyys, innovaatiot ja koulutus ovat keskiössä köyhyyden ja eriarvoisuuden ratkaisemisessa, erityisesti maaseudulla. FOREST21 tarjoaa mahdollisuuden yritysten ja korkeakoulujen yhteistyölle. On tärkeää, että hankkeessa ovat mukana kaikki metsätaloutta opettavat korkeakoulut Etelä-Afrikasta.”

HAMKin tervehdyksessä vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä nosti esiin globaalin oppimiskriisin.

”Keskeistä koulutuksen uudistamisessa on teorian ja käytännön yhdistäminen. Opiskelijalähtöisessä opetuksessa opiskelijat oppivat käytännön taitoja ratkomalla yrityksiltä tulevia todellisia liiketoiminnan ongelmia.”

FOREST21 -hankkeessa yhteensä 200 eteläafrikkalaisella, norjalaisella ja suomalaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua yritysprojekteihin vuosina 2021-2023. HAMKin opiskelijat voivat tulla mukaan Development Studies moduulin kautta. Lisätietoja opiskelijoille löytyy HAMK in Africa -sivuilta. Mukaan haetaan yhteistyöstä kiinnostuneita suomalaisyrityksiä.

Myös kumppanimaiden edustajat pitivät yrittäjyystaitoja, opiskelijalähtöisiä opetusmetodeja ja yritysyhteistyötä keskeisinä elementteinä FOREST21 -hankkeessa.

”Metsäyrittäjyys ja ilmastonmuutos ovat metsäsektorin tärkeitä painopisteitä Etelä-Afrikassa. Kestävän kehityksen haasteisiin paneutuvien opiskelijaprojektien tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimisen lisäksi työllisyyttä ja hyvinvointia yhteisöissä”, sanoi rehtori Kaluke Mawila Nelson Mandela yliopiston George -kampukselta.

Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin FOREST21-hankesivuilla.

 

Kirjoittaja: Teija Lehtonen, erityisasiantuntija Hämeen Ammattikorkeakoulun HAMK Bio -tutkimusyksikössä

Mikä FOREST21?

Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimassa FOREST21 -hankkeessa uudistetaan metsätalousyrittäjyyden koulutusta ilmastoviisaammaksi, opiskelijalähtöisemmäksi ja työelämälähtöisemmäksi Etelä-Afrikassa. Uudistukseen osallistuvat kaikki eteläafrikkalaiset korkeakoulut, joissa opetetaan tai aletaan opettaa metsätaloutta. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan yhteistyötä ministeriöiden, metsäteollisuuden ja korkeakoulujen välillä Etelä-Afrikassa, Norjassa ja Suomessa.

Hankkeen toteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto Suomesta, Inland Norway University of Applied Sciences Norjasta sekä Fort Cox Agriculture and Forestry Training Institute, Nelson Mandela University, Stellenbosch University, Tschwane University of Technology ja University of Venda Etelä-Afrikasta.

Lisäksi hankkeen yhteistyötahoja ovat Etelä-Afrikan metsäteollisuutta edustava Forestry South Africa, metsäalan yritykset ja keskeiset ministeriöt Etelä-Afrikassa.

Rahoittajana on Euroopan Unionin korkeakoulujen kapasiteettia vahvistava Erasmus+ -ohjelma noin miljoonalla eurolla. Hanke on alkanut tänä vuonna ja jatkuu vuoden 2024 alkuun saakka.

Leave A Reply