Tutkittavana: Sujuvasti ammattiopistosta korkeakouluun

0

Nopea eteneminen ammattiopinnoista korkeakouluihin ja työelämään palvelee niin opiskelijoita kuin yrityksiä.

Array

Kuka olet, mitä tutkit?
Olen Tuomas Eerola, NOPSA-hankkeen projektipäällikkö HAMKista. NOPSA-hankkeella halutaan sujuvoittaa ja nopeuttaa siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin tekniikan ja liikenteen aloilla. Kyseessä on valtakunnallinen kehittämishanke, jota koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu. Mukana on neljä ammattiopistoa ja viisi ammattikorkeakoulua.

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia?
Sekä ammattiopistot että ammattikorkeakoulut pitävät keskinäisen yhteistyön kehittämistä erittäin tärkeänä. Yhä useampi opiskelija etenee ammattikorkeakouluopintoihin toisen asteen ammatillista koulutusväylää pitkin. Siirtymiä korkeakouluun on mahdollista määrätietoisella kehittämisellä edelleen sujuvoittaa. Ammattikorkeakoulun opiskelijavalintojen uudistuessa erilaisten osaamiseen perustuvien valintamenetelmien merkitys korostuu, ja niiden kehittämisessä tavoitellaan kansallisesti hyödynnettäviä malleja.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?
NOPSA-hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja kehittää menetelmiä, joilla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa, mitä opiskelijat osaavat. Näin ammattikorkeakoulussa ei opiskeltaisi uudelleen asioita, jotka on jo opittu opistossa.

Tavoitteena on myös edistää opiskelijoiden uraohjausta. NOPSA-hankkeessa kehitettävät mallit tarjoavat motivoituneelle ja lahjakkaalle opiskelijalle mahdollisuuden edetä opinnoissaan nopeasti. Opiskelija voi esimerkiksi sisällyttää korkeakoulutasoisia opintoja jo osaksi ammatillista perustutkintoaan. Hankkeessa kehitetään myös opettajien uraohjaustaitoa ja valmiuksia hyödyntää ohjauksessaan digitaalisia ratkaisuja.

Kolmantena isona tavoitteena on lisätä opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia esimerkiksi kielten ja matematiikan osalta. Kerhotoiminnan avulla lisätään opiskelijoiden kiinnostusta alaa ja opintoja kohtaan sekä tuodaan esiin insinööriopintoja mahdollisena vaihtoehtona.

Hankkeessa on edetty yli puolivälin, ja uusia toimintamalleja pilotoidaan parhaillaan ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Tähän mennessä saavutetuista tuloksista on kerrottu tarkemmin videomuotoisessa väliraportissa.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?
Tekniikan alojen vetovoiman kasvusta ja opintojen nopeutumisesta hyötyvät osaajapulasta kärsivät tekniikan ja liikennealan yritykset. Jatko-opinnoista kiinnostuneet opiskelijat hyötyvät nopeutuvasta siirtymästä opintopolulla eteenpäin. Vastaavasti ammattiopistoissa kyetään tarjoamaan jatko-opinnoista kiinnostuneille yksilöllisempää ohjausta, ja opettajien uraohjausvalmiudet paranevat.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?
Vuoden alusta uudistunut ammatillinen koulutus edellyttää yksilöllisempää ohjausta opintoihin. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on saada koulutus vastaamaan entistä nopeammin työelämän muutoksiin. Myös ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat, ja todistusvalinta painottuu aiempaa enemmän valintaperusteena.

NOPSA – nopea ammatillinen väylä työelämään
Hankkeen toteutusaika 1.10.2016 – 31.7.2019. Hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) –tukea.

Lisätietoa löydät sivun oikeasta ylälaidasta.

Leave A Reply