Tutkittavana: Neuvolassa kokeillaan etäpalveluja perheille

0

HAMK on mukana hankkeessa, jossa on testattu etäpalveluita perheiden ja neuvolan välillä. Kokemuksia on kerätty muun muassa chatin ja videoyhteyden hyödyntämisestä.

Keitä olette, mitä tutkitte?

Olemme Sari Miettinen ja Jaana-Maija Koivisto ja toimimme tutkijayliopettajina Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut -tutkimusyksikössä. Olemme vieneet eteenpäin etäneuvolakokeiluja Kanta-Hämeen alueella keväästä 2018 lähtien. Testaamme ja keräämme kokemuksia esimerkiksi neuvonnasta chatin avulla ja videoyhteyden hyödyntämisestä neuvolan ja perheen välillä.

Kokeilut ovat osa LAPE Kanta-Hämettä, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön johtamaan valtakunnalliseen LAPE-kärkihankkeeseen (Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma). Etäneuvolakokeiluissa olemme arvioineet sitä, kuinka ja millaiset etäpalvelut sopisivat osaksi perheiden palvelukokonaisuutta neuvolapalveluissa.

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia?

Perheiden tulee saada neuvolapalveluja mahdollisimman helposti. Kokeiluista saatava tieto mahdollistaa palvelujen kehittämistä tähän suuntaan.

Kokeilun kohteena on kolme uutta sähköistä palvelua neuvoloiden käyttöön: chat, videoyhteys ja verkkolinkit. Chat tarkoittaa reaaliaikaista ja mahdollisimman helppoa yhteydenottokanavaa, jonka kautta perheet voivat olla nimettömänä yhteydessä neuvolan terveydenhoitajaan mieltä askarruttavissa asioissa. Videoyhteys tarkoittaa kahta asiaa: perhe voi olla yhteydessä terveydenhoitajan kanssa kotoa käsin tai vastaanottotilanteeseen neuvolassa voidaan ottaa mukaan mahdollisimman moni tarvittava ammattilainen videoyhteyden kautta.

Yhdelle verkkosivulle koottujen linkkien kautta perheet löytävät tietoa ja vertaistukea ympäri maan.  Suomesta löytyy monia hyvä verkkosivuja ja vertaistukiryhmiä, jotka saadaan perheiden ulottuville tämän verkkolinkkien koonnin kautta.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Kokeilujen tarkoituksena on ollut kokeilla sellaisia neuvolan etäpalveluja, jotka perheet ja ammattilaiset ovat kokeneet tärkeiksi Kanta-Hämeen alueella. Tavoitteena oli kehittää neuvolapalveluja helpommin saataviksi. Tavoitteena oli myös kokeilla palvelua, jossa eri kuntien ammattilaiset toimivat yhdessä ja palvelevat asiakkaita yli nykyisten kuntarajojen. Chat toteutettiin yli kuntarajojen eli yksi chat-palvelu tavoitti perheitä kolmesta kunnasta, ja vastaamassa oli vuoroviikoin yksi terveydenhoitaja kunkin kokeilukunnan alueelta.

Kokeilujen myötä olemme olleet myös mukana kehittämässä neuvolapalveluja osana sote- ja maakuntauudistusta.

Tuloksia raportoidaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?

Kokeiluista ja niistä saaduista kokemuksista hyötyvät erityisesti perheet ja neuvolatyön ammattilaiset. Perheille mahdollistuu monipuolisempia ja helpompia tapoja saada tukea ja palveluja. Ammattilaiset hyötyvät erityisesti kokemuksesta toteuttaa etäpalveluja, erityisesti usean alueen yhteisenä toimintana.

Olemme toteuttaneet kokeilut ja arvioineet kokonaisuutta yhdessä Hämeenlinnan, Riihimäen ja Janakkalan terveydenhoitajien kanssa.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä maakunnissa tarkastellaan uudella tavalla muun muassa asiakkaiden palveluja ja niiden toteuttamista. Etäneuvolakokeilut kytkeytyvät tähän olennaisesti, kun haetaan uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja, rakentaa perheiden palvelupolkuja entistä yhtenäisemmiksi sekä löytää tapoja eri alueiden yhteistyöhön maakunnan sisällä.

LAPE Kanta-Häme, etäneuvolakokeilut

LAPE-hankkeen kesto: 2016–2018. Rahoittajana toimii sosiaali- ja terveysministeriö.

Leave A Reply