Tulevaisuuden taitojen harjoittamista kolmella eri aikavyöhykkeellä

0

RUN –Eurooppa-yliopiston (RUN-EU) ensimmäinen yhteinen opintojakso saatiin päätökseen helmikuussa. Sen tavoitteena oli tarjota opiskelijoille kokonaisvaltainen kokemus uuden luomisesta virtuaalisissa tiimeissä työskennellen.

Opiskelijat analysoivat kaupassakäynnin tunnekokemusta kansainvälisissä ja monialaisissa tiimeissä. Suomessa toimeksiantajana oli Osuuskauppa Hämeenmaa.

Osallistujia oli viidestä korkeakoulusta Portugalista, Suomesta, Irlannista, ja Hollannista. Kaikki osallistujat olivat RUN- Eurooppa-yliopiston korkeakouluista, joita on yhteensä kahdeksan.

Opiskelijat kävivät läpi koko kaupassakäynnin kokemuksen kauppalistan teosta ostosten purkuun kotona, kokosivat kokemuksensa yhteen ja analysoivat, mitä kaupassakäynnin vaiheita voisi parantaa. Ratkaisujen hakemisen vaiheessa opiskelijat pohtivat, miten tekoälyä voisi hyödyntää epämiellyttävien kokemusten helpottamiseksi.

Vaikka kauppareissuja tehtiin ainakin kolmella eri aikavyöhykkeellä, yhteneväisiäkin kokemuksia oli.

“Jaetut kokemukset liittyivät pandemiaan ja siihen liittyvään suojautumiseen ja turvavälien pitämiseen sekä jonoihin ja jonottamiseen ja sosiaalisiin seikkoihin, kuten siihen käykö kaupassa yksin vai jonkun kanssa”, opintojakson yksi vetäjistä, lehtori Vesa Tuomela kertoo.

Tulevaisuuden taitojen harjoittamista

Opintojakson lähtökohtana oli luoda uutta yhdessä monialaisissa tiimeissä. Esimerkiksi voittajatiimissä oli teollisen muotoilun opiskelija sekä insinööri- ja tradenomiopiskelijat. Tiimien jäsenet eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

Oppimiskielenä oli englanti ja opiskeluympäristö täysin virtuaalinen.

“Oli hienoa huomata, miten alun jännittäminen opiskelijoiden keskuudessa hälveni, kun he huomasivat, ettei kieliopin tarvitse olla täydellistä ja yhteistyö silti sujuu. Kun aihe on itsessään mielenkiintoinen, kieli tulee vähän kuin vahingossa tukemaan työskentelyä.”

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäksi keskeistä oli visualisoida omaa ajattelua ja tekemistä. Tähän tarkoitukseen hyödynnettiin mm. Miro –ohjelmistoa.

Aikajana jolle lisätty kuvia ja tekstiä ostosreissun vaiheista
Omaa ajattelua ja tekemistä visualisoitiin Miro –ohjelmistolla. Tässä testiesimerkki Vesan kauppareissun vaiheista.

Opiskelijat pääsivät myös harjoittamaan esiintymistä, sillä jokaisen yhdeksän tiimin piti tiivistää ratkaisunsa kolmeen minuuttiin ja esitellä tuotoksena muille. Lopuksi erillinen jury valitsi kolme vetävintä ja toteuttamiskelpoisinta ratkaisua.

Yksi juryn jäsenistä oli Osuuskauppa Hämeenmaan asiakkuusjohtaja, HAMKin alumni Jaana Järvenselkä.

“Opiskelijat olivat hyvin sitoutuneita ja motivoituneita projektiensa työstämiseen ja saimme mahtavan määrä hyviä ideoita palvelumme kehittämiseksi.”

Voittajaksi valikoitui ratkaisu, jossa tekoälyn ja mobiilisovelluksen avulla kuluttaja saisi helposti enemmän tietoa tuotteesta kuten sen hiilijalanjäljestä ja terveellisyydestä. Sovelluksen tarkoituksena on auttaa kuluttajaa valitsemaan itselleen sopivimmat tuotteet.

“Nostamme näitä esille tulleita ideoita S-ryhmän kehittämisestä vastaavien tiimien käsiteltäviksi”, Järvenselkä kertoo mahdollisista jatkohyödyistä.

Oppimiskokemus myös ohjaajille

Ensimmäinen yhteinen opintojakso ei ollut oppimiskokemus ainoastaan opiskelijoille, vaan myös RUN- Eurooppa-yliopiston henkilökunta sai runsaasti arvokasta kokemusta.

HAMK järjesti Student expedition -opintojakson yhdessä portugalilaisen Polytechnic of Cavado and Ave -korkeakoulun kanssa. Portugalin ja Suomen lisäksi ohjaajia oli Itävallasta.

“Vaikka meillä oli joitakin teknisiä haasteita ja jouduimme turvautumaan varajärjestelmiin ja elämään toisinaan epätietoisuudessa, toteutus onnistui hyvin. Jotkin asiat kuten esimerkiksi ohjaaminen ruudun välityksellä onnistuivat jopa paremmin kuin kasvokkaistilanteessa. Opiskelijoiden oli helppo jakaa ruutua ja ohjaajien oli sujuvaa tutustua tiimien tuotoksiin”, Tuomela toteaa.

Hyvän yhteistyön taustalla oli suhteellisen tarkka, etukäteen laadittu yhteinen käsikirjoitus opintojakson kulusta. Tärkeää oli myös tutustua toisten ohjaajien ohjaustyyleihin ja keskustella oppimisen tavoitteista ja ohjaustavoista.

“Tämä oli erittäin hyvä oppimiskokemus, kokeilla mikä toimii. Aidosti uusi tilanne uusien opiskelijoiden ja ohjaajien kanssa. Siinä pystyi oppimaan itse muilta ja toisin päin.”

Hyödyllistä yhteistyötä

Huolimatta poikkeuksellisesta lukuvuodesta, yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa on pystytty tekemään.

Esimerkiksi Osuuskauppa Hämeenmaalta HAMKin opiskelijat ovat saaneet tänä vuonna jo kolme erilaista toimeksiantoa.

”Aiemmat projektit ovat liittyneet nuorten kiinnostuksen lisäämiseen asiakasomistajuutta kohtaan sekä yleishyödyllisten yhdistysten markkinoinnin suunnitteluun”, Järvenselkä kertoo.

“Emme pystyisi tekemään näitä ilman yhteistyökumppaneita. Opimme aidoissa tilanteissa”, Tuomela jatkaa.

Virtuaalisia opiskelijoille tarkoitettuja työpajatoteutuksia on tulossa lisää. Esimerkiksi huhtikuussa HAMKin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikkö toteuttaa Amazing Business Train –opintokokonaisuuden. Tämän vuoden toteutus tulee olemaan jo 12. kerta.

RUN- Eurooppa-yliopiston opintojaksoja (short advanced programme, SAP) on puolestaan suunnitteilla vielä seitsemän lisää tälle vuodelle. Jokainen opintojakso toteutetaan vähintään kahden eri RUN-EU –korkeakoulun yhteistoteutuksena.

“Kannattaa mennä mukaan SAP-toteutuksiin. Niissä oppii paljon mm. virtuaalisesta työskentelystä”, Tuomela vinkkaa sekä ohjaajille että opiskelijoille.

Kirjoittaja: Inka Stormi
Artikkelin pääkuva: HAMKin kuvapankki
Tekstikuva: Vesa Tuomela

RUN- Eurooppa-yliopisto lyhyesti

  • RUN-EU on lyhenne sanoista The Regional University Network – European University
  • Euroopan komissio myönsi verkoston korkeakouluille Eurooppa-yliopisto -statuksen ja rahoituksen RUN -Eurooppa-yliopiston toiminnan käynnistämiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana.
  • Tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuista, tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta sekä varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys korkeakoulujen toiminta-alueilla ja sidosryhmien keskuudessa. Tavoitteena on myös luoda ja myöntää yhteisiä eurooppalaisia tutkintoja.
  • RUN –Eurooppa-yliopiston muodostavat HAMKin lisäksi seitsemän korkeakoulua Portugalista, Itävallasta, Unkarista, Hollannista ja Irlannista.
  • Voit lukea lisää RUN- Eurooppa-yliopistosta sivuiltamme.

Leave A Reply