Teknologia haltuun kotihoidossa

0

Nykyteknologia tulee yhä enemmän osaksi kotihoitoa. HAMK koordinoi kehittämishanketta, jonka tuloksena on syntynyt uusi valtakunnallinen erikoistumiskoulutus sosiaali- ja terveysalalle.

Array

Teksti: Jaana Siljamäki Kuva vanhuksesta ja robottikissasta: Päivi Sanerma

Keitä olette, mitä tutkitte?

Päivi Sanerma, tutkimuspäällikkö HAMK Smart -tutkimusyksikössä. Tutkimusalueeni on kotihoidon ja kotiin vietävien palvelujen tutkimus. Meneillään olevassa kehityshankkeessa on suunniteltu uusi erikoistumiskoulutus, josta valmistuu nykyteknologiaa hyödyntäviä kotihoidon asiantuntijoita. Tehtäväni on ollut vastata koulutusrakenteen koostamisesta sekä kehittämishankkeen sisällöllisestä etenemisestä.

Marjo Vaalgamaa, projektipäällikkö HAMK Smart -tutkimusyksikössä. Tässä hankkeessa vastasin hankehallinnosta ja koordinoin neljän toteuttajatahon välistä yhteistyötä. Yleisesti erityisosaamisalueenani ovat ESR-rahoitteiset aluekehityshankkeet.

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia?

Taustalla on väestön ikääntyminen ja EU:n ja valtakunnan tason linjaukset tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Teknologiaa tarvitaan, jotta ikääntyville kotihoidon asiakkaille voidaan tarjota yksilöllisiä ja laadukkaita kotihoidon palveluja. Kunnissa on pohdittu näitä kysymyksiä jo jonkun aikaa. Sen vuoksi on tilausta koulutukselle, joka yhtenäistäisi käsityksiä ja vahvistaisi asiantuntijoiden osaamista jatkuvasti uusiutuvien kotihoidon ratkaisujen suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa. Tällaista erikoistumiskoulutusta ei vielä ole Suomessa.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Kehittämistyön tavoite on ollut suunnitella ja toteuttaa erikoistumiskoulutus, joka lisää henkilöstön asiantuntijuutta ja ymmärrystä teknologian käytöstä kotihoidossa.

Koulutuksen 30 opintopisteen rakenne ja sisältö on jo suunniteltu. Kevään aikana tehdään tarkempi toteutussuunnitelma, jossa esimerkiksi määritellään, miten koulutus jakautuu verkko- ja lähiopetukseen. Tavoitteena on, että koulutus alkaa ensi syksynä HAMKissa ja muutamassa muussa ammattikorkeakoulussa.

Olemme käyneet myös Ruotsissa, Hollannissa ja Saksassa tekemässä vertailuanalyysia ja todenneet olevamme ajan hermolla tässä aihepiirissä. Olemme myös keränneet palautetta päättäjiltä ja yrityksistä kahteen otteeseen.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?

Kotihoidon asiakkaat, joille teknologia voi tuoda kotihoitoon tarkkuutta, sujuvuutta, turvallisuutta ja myös viihtymistä ja elämyksellisyyttä, kun kotoa poistuminen on vaikeaa. Organisaatiot, jotka saavat uusia osaajia. Koko kotihoidon ala hyötyy hankkeen aikana tuotetusta uudesta tiedosta. Välillisesti myös omaiset, joiden informaation saanti omaisen turvallisuudesta paranee ja yhteydenpito helpottuu, jos asutaan toisella paikkakunnalla.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?

Ikääntyminen, asiakasmäärän kasvu, asuminen kotona suhteellisen huonokuntoisena ja näiden seurauksena palveluiden tarpeen huima kasvu. Henkilöstön saaminen alalle on tällä hetkellä haasteellista, joten täytyy suunnitella ratkaisuja, jotka tekevät työstä sujuvaa ja siten lisäävät alan vetovoimaisuutta.

Tulevaisuudessa ikääntyvän väestön valmiuden käyttää teknologiaa lisääntyvät koko ajan. Se on hyvä muistaa, kun hoidon kehittämistä mietitään.

Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa (KOTEK-ERKO)

Hanke on toteutettu ajalla 1.9.2017–1.12.2019 ja sitä hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulu. Mukana hankkeessa ovat myös Oulun ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä Euroopan Sosiaalirahaston osarahoitus.

Leave A Reply