Koira avusti digitaitojen opettelussa

0

SomeHaukku-kokeilu toi hoivakodin kehitysvammaisten asukkaiden arjen esille sosiaalisessa mediassa aiempaa paremmin.

Array

Keitä olette ja mitä tutkitte?

Minna Helynen, digivalmentaja DigiHaukku tmi sekä Merja Salminen, Hämeen ammattikorkeakoulun hyvinvointiosaamisen yksikön koulutuspäällikkö. Olemme kiinnostuneita edistämään digitaitoja eri asiakas- ja ammattiryhmien kanssa. Meitä kiinnostaa eläinavusteinen toiminta ja sen hyödyntäminen kehittämisessä.

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia?

Digitaidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Ne ovat keino edistää osallisuuden kulttuuria yhteiskunnassa. Osallisuus on tärkeää mahdollistaa myös erityisryhmille. Ammattilaisten näkökulmasta digitaidot ovat jo arkipäivää sosiaali- ja terveysalalla ja niitä koskevaa geneeristä osaamista täytyy vahvistaa systemaattisesti myös tutkinto- ja täydennyskoulutuksessa.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

SomeHaukku-kokeilu edisti hoivakoti Sofiakylän työntekijöiden ja asukkaiden digitaitoja ja -intoa. Se oli yksi 17:stä Digitaidot sotetyössä -kokeilusta, joiden tavoitteena oli vahvistaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön digitaitoja.

Kokeilun aikana Sofiakylässä järjestettiin työpajoja ja opastettiin yhteisölliseen sisällön tuotantoon sekä niiden tekemistä edistävien laitteiden käyttöön. Kokeilun tuloksena Sofiakylän sosiaalisen median käyttö vahvistui ja työntekijät saivat uusia ideoita, laitteita ja ohjelmistoja käyttöönsä tukeakseen asukkaiden sisällöntuotantoa ja osallisuutta sosiaalisessa mediassa.

SomeHaukussa kantavana ideana olivat koirat. Jokaisella työpajakerralla osallistujina oli myös koiria, jotka osallistuivat neljän kuukauden kokeilujaksolla jokaiseen työpajaan olemalla mukana videokuvaajina (kamera kiinni pannassa) ja valokuvattavina. Koirat kevensivät tunnelmaa ja toivat tilanteeseen hyväntahtoisuutta, sallivuutta ja läsnäolollaan edistivät spontaania toimintaa. Ystävänpäivänä ammattivalokuvaaja otti kaikista halukkaista valokuvia paikan päälle rakennetussa studiossa, ja kuvissa sai olla halutessaan koiran kanssa.

Kokeilun tulokset löytyvät osoitteesta https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/751/.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?

Hoivakoti Sofiakylän työntekijät ja kehitysvammaiset asukkaat pääsivät osallistumaan digitaitotyöpajoihin. Työntekijöiden digitaidot kehittyivät ja he saivat konkreettisia työkaluja käyttöönsä. Asukkaiden arki alkoi näkyä sosiaalisessa mediassa aiempaa enemmän. Kehittelemämme koira-avusteinen työpajatyöskentelymalli on siirrettävissä mihin tahansa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?

Kokeilumme liittyy mm. digitalisaatioon, luontolähtöisyyteen, osallisuuteen sekä kokeilukulttuuriin.

SomeHaukku

Kokeilu sisälsi 1.11.2018–28.2.2019 viisi työpajaa, joihin osallistui Sofiakylän johtoa, työntekijöitä sekä kolmeen työpajaan osallistui myös asiakkaita. Työpajojen kesto oli kolme tuntia ja ne pidettiin alkuvuodesta 2019. SomeHaukku-kokeilu oli yksi seitsemästätoista Digitaidot sotetyössä -kokeilusta, joka valittiin syksyllä 2018 rahoitettavaksi Kokeilun paikka -kokeilijayhteisöön. Kokeilun paikka syntyi hallitusohjelmaan kuuluvassa Kokeileva Suomi -kärkihankkeessa, joka luo edellytyksiä kokeilukulttuurin kukoistukselle yhteiskunnan eri tasoilla. (https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/page/kokeilun-paikka-kehittyy/)

Leave A Reply