Hevos-Hämeen hännännosto

0

Kanta-Hämeen hevosiin liittyvässä toiminnassa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Tilannetta pyritään nyt parantamaan, kestävyysnäkökulmat huomioiden.

Array

Teksti: Jaana Siljamäki Kuva: Moona Mäntyvaara

Kuka olet, mitä tutkit?

Olen Menna Rantala ja toimin projektipäällikkönä hankkeessa, joka pyrkii nostamaan esiin hevosalaa Kanta-Hämeen vetovoimatekijänä. Työskentelen Hämeen ammattikorkeakoulussa hanketehtävissä asiantuntemusalanani hevosala kokonaisuudessaan. Teen myös parhaillaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä hevosalan aluevaikuttavuudesta.

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia?

Kanta-Hämeen ainutlaatuinen piirre on se, että täällä on paljon hevosia suhteessa asukaslukuun, alan yrittäjiä, tutkimusta sekä koulutusta toiselta asteelta AMK-tasolle saakka. Osittain alue jo tunnetaankin tästä hevoskeskittymästä, mutta Hämeen matkailu ja muu elinkeinoelämä hyötyisivät voimakkaammasta profiloinnista. Yrittäjyys alalla voi olla kausiluonteista, joten yrittäjät hyötyisivät tiiviimmästä yhteistyöstä. Potentiaalia olisi, sillä lähimatkailu, aitous ja elämykset kiinnostavat. Kuninkuusravit 2021 Forssassa ja muut hevostapahtumat esimerkiksi Ypäjällä tuovat alueelle asiakaskuntaa, joista voisi saada nykyistä paremmin otteen.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Ensisijaisena tavoitteena on lisätä ymmärrystä alueen ainutlaatuisuudesta hevosalan kannalta ja nostaa sen toimijat ja potentiaali esiin kestävyysnäkökulma huomioiden. Tällä on myös vaikutusta siihen, että alan koulutuksista valmistuvat jäisivät todennäköisemmin alueelle. Lisäksi on toiveena, että hevosalan yrittäjät löytäisivät digitalisaation mahdollisuudet, joita tässä hankkeessa myös tuodaan esiin.

Hanke kestää vuoden loppuun, jolloin on yhteenvedon aika.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?

Hyötyjiä on useita. Hevosalan toimijat saavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ideoita erikoistumiseen. Muut matkailu-, majoitus- ja ruokapalvelut ja tapahtumajärjestäjät hyötyvät, jos hevosala vetovoimatekijänä vahvistuu. Hyötyjinä ovat muuten etäällä luonnosta ja eläimistä olevat ihmiset ja hevosetkin, kun tieto lajista lisääntyy. Alalle kouluttautuvien työmahdollisuudet paranevat. Hevoskeskittymän profilointi voi tuoda tänne alan ammattilaisia myös muista maista opintomatkoille.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?

Elämyksellisyys, yksilöllisyys ja hyvinvointi, joita haetaan hevosen kautta. Hevosen voi kohdata monella tavalla – sen läsnäolo laskee sykettä, hevosurheilu taas nostaa sitä.

Myös kestävyysajattelu on tätä päivää. Hankkeessa pyritään edistämään yritystoiminnan vastuullisuutta niin, että sekä ihmisillä että hevosilla olisi hyvä olla. Toiminnan eettisyys ja vastuullisuus kiinnostavat ihmisiä entistä enemmän.

 

Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta-Hämeessä

Hanke toteutetaan 1.6.2019–31.12.2020. Kumppaneina ovat Forssan Seudun Hippos ry, Hevosalan
osaamiskeskus Hippolis ry ja Luonnonvarakeskus LUKE.

Leave A Reply