Trakeostomia kanyylit osana lapsen hoitoa

0

Kirjoittajat: Minna Räty, Milja Varjonen SHHTP17A3

 

Projekti harjoitteluumme kuului osastotunnin pitäminen Kanta-Hämeen keskussairaalassa lasten ja nuorten osasto 3A:lla, trakeostomoidun lapsen hoitotyöstä. Trakeostomia kanyylit ovat olennainen osa toimivaa hoitokokonaisuutta ja niiden valinta on aina yksilöllistä potilaan tilanteesta ja tarpeista riippuen. Tekstissämme puramme trakeostomia kanyyleiden eroja ja yhtäläisyyksiä, joita tarkastelemme hoitotyön näkökulmasta. Otamme myös kantaa kanyyleiden etuihin ja haittoihin.

Kuffillisella kanyylilla tarkoitetaan ilmalla täytettävää palloa, joka pitää kanyylia paikoillaan. Kuffillisissa kanyyleissa ilma kulkee vain kanyylin kautta, eikä niitä käytetä alle 10-vuotiaille lapsille henkitorven kapeuden vuoksi. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, n.d.) Kuffi täytetään tarkasti ilmalla, ja oikea paine mitataan kuffimittarilla. Liian vähän ilmaa sisältävä kuffi ei sulje henkitorvea kokonaan, ja potilas voi tällöin aspiroida. Liian paljon ilmaa sisältävä kuffi voi puolestaan aiheuttaa limakalvovaurioita. Kuffillinen kanyyli estää oksennuksen, liman ja veren valumisen ylemmistä hengitysteistä henkitorveen. (Iivanainen & Syväoja, 2012, s. 244) Ongelmana kuffillisessa kanyylissa kuffittomaan verrattuna on se, että nieleminen huononee. Tämä johtuu siitä, että kuffi painaa ruokatorven seinämää. Jos potilaan nielemisrefleksi on parantunut, voidaan kuffi tyhjentää ruokailun ajaksi. (Steripolar n.d.)

 

 

 

Kuva 1. Kuffillinen kanyyli

Kuffittomia kanyyleita puolestaan käytetään silloin, kun potilas pystyy hengittämään itsenäisesti eikä aspiraatio vaaraa enää ole. Lapsilla kuffittomat kanyylit ovat yleisiä. Nämä kanyylit ovat käytössä siis pysyvästi trakeostomoitujen potilaiden hoidossa. Niissä on erikseen varsinainen kanyyli, irrotettava sisäosa sekä puheosa. Kanyyleissä on myös muovinen asetin, joka helpottaa trakeostomiakanyylin paikalleen laittoa. Asetin vedetään pois kanyylista, kun se on saatu paikalleen. Kuffittomat kanyylit mahdollistavat myös potilaan puhumisen ja nielemisen normaalisti. (Iivanainen & Syväoja, 2012, s. 244) Kuffittomia kanyyleita on kahdenlaisia, reiällisiä sekä tulpattuja. Reiällisessä kanyylissa ilma kulkee sekä kanyylin kautta että normaalia reittiä, jolloin puheen tuottaminen helpottuu. Tulpatussa kanyylissa ilma kulkee vain normaalia reittiä ylähengitysteissä, puhuminen ja äänentuottaminen perustuvat tällöin lähinnä kanyylin ohi virtaavaan ilmaan, joka pääsee kulkemaan äänihuulien läpi. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, n.d.)

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kuffiton kanyyli

Lähteet

Iivanainen, A. & Syväoja P. (2012). Hoida ja kirjaa. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Otoplug OY. (n.d.) Kuffillinen kanyyli. Haettu 17.12.2018 osoitteesta

https://trakeostomia.info/duracuff-uni

Otoplug OY. (n.d.) Kuffiton kanyyli. Haettu 17.12.2018 osoitteesta

https://trakeostomia.info/duravent-uni-sisakanyyleilla-standart

Steripolar n.d. Trakeostomia esite.

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri. (n.d.). Trakeostomoidun potilaan hoito. Haettu 31.10.2018 osoitteesta https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Trakeostomoidun%20potilaan%20hoito.pdf

 

Leave A Reply