PROJEKTIHARJOITTELU TYÖPAIKALLANI LASTENSUOJELUYKSIKÖSSÄ

0

Kirjoittaja: sairaanhoitajaopiskelija Niina Kuusela

Suoritin projektiopintojani kaksi viikkoa omassa työpaikassani lastensuojeluyksikössä Ryhmäkoti Raide Oy:ssa. Projektini tarkoitus oli kannustaa ja rohkaista nuoria toimimaan äkillisissä ja yllättävissä onnettomuustilanteissa.

Ryhmäkoti Raide on kodinomainen lastensuojeluyksikkö Akaan kaupungissa, Toijalassa. Yksikkö tarjoaa lastensuojelun peruslaitospalveluita tällä hetkellä sijoituksessa oleville 13–17-vuotiaille nuorille.

Ajatus projektitoiminnan suorittamisesta kyseisessä yksikössä nousi työelämäjohteisesti. Toimintatuokio oli toivottu sekä esimiestasolla että nuorten keskuudessa. Tarkoituksena oli kasvattaa nuorten rohkeutta toimia mahdollisissa onnettomuustilanteissa eri tavoin. Pääpaino toiminnassa oli katsoa nuorten näkökulmasta harjoiteltavia ensiapuataitoja. Aiheosioina tuokiossa olivat onnettomuuspaikalle osuminen ja lisäavun soittaminen, 112- sovelluksen lataaminen ja sen käyttäminen, tajunnanmenetykseen reagoiminen ja pyörtyneen ensiapu, kylkiasentoon avustamisen harjoittelu sekä nenäverenvuoto ja mahdollisten haavojen sitominen. Aiheosiot nousivat nuorten tarpeita ja tiedonhalua kuunnellen. Tuokiossa käytiin kattavasti läpi vaihe vaiheelta miten akuutit tilanteet tulisi hoitaa mahdollisimman hyvin.

Toiminnallinen tuokio käytiin yhteistyössä nuorten kesken, vapaalle pohdinnalle ja ilmiöiden hämmästelyille yhdessä oli riittävästi tilaa ja aikaa. Konkreettiset esimerkit ja käytännön harjoittelut lisäsivät tilanteiden todenmukaisuutta ja nostattivat nuorten mielenkiintoa. 112-sovellus nousi uutena asiana nuorten keskuudessa ja se nuorten puhelimiin onkin nyt ladattu.

Kuva 1. 112-sovellus

Nuorilta kerättiin lopuksi palautetta tuokion onnistumisen ja aiheen hyödyllisyyden mittaamiseksi. Nuoret antoivat koulutukselle positiivisen vastaanoton ja arvioivat aiheen tärkeäksi ja hyödylliseksi. Myös muu henkilökunta piti projektia kattavana ja ehyenä esityksenä, jonka kokonaisuudessa oli huomioitu hyvin lasten osallisuus.

Projektiharjoittelu omalle työpaikalleni oli opettavainen. Oli jokseenkin helpompaa luoda tuokio tuntemilleni nuorille, sillä jo suunnitteluvaiheessa sain rakennettua tuokiosta nuortennäköisen toimivan kokonaisuuden. On mukava jatkaa työskentelyä samojen nuorten parissa, sillä olen vastaamassa mahdollisiin myöhemmin esiin nouseviin kysymyksiin. Lisäksi projektia on mahdollista jatkojalostaa yksikössä niin, ettei tämä jäänyt vain irralliseksi yhden tunnin luennoksi vaan projektia voidaan hyödyntää yksikössä jatkossakin.

Rohkeutta on osata toimia.

 

Leave A Reply