Digitaalisen materiaalin tuottamista Hyvinvoimalaan

0

Kirjoittanut: sairaanhoitajaopiskelija Joonas Kirjavainen

Projektiharjoittelu Hyvinvoimalssa alkoi viiden opiskelijan kokoonpanolla. Poikkeusolosuhteiden takia yhteydenpito tapahtui etänä Teams-keskusteluissa sekä WhatsAppin kautta. Alkuviikosta orientoiduttiin ryhmiin ja kävimme yhdessä opettajan kanssa läpi projektimme aiheita. Teimme aikataulusuunnitelmaa, työnjakoa ja yhdessä sumplimme, mistä lähteä liikkeelle. 

  

Yhtenä tavoitteena oli perehtyä geneerisiin ohjaustaitoihin sekä palautella mieleen tiedonhaun perusteita. Yhtenä tehtävänämme oli suunnitella ja toteuttaa 3-vuotiaalle ja hänen vanhemmalleen ohjausvideo käsien pesusta. Tähän tehtävään suunnitelmana oli kehitellä käsikirjoitus ja kuvata video seuraavalla viikolla koulun tiloissa.

Opetusvideon pohjalta loimme käsienpesua kertaavan Kahoot-pelin. Tarkoituksena on, että opetusvideon nähtyä voi pelata kertauksen kannalta peliä ja nähdä, mitä on jäänyt videosta mieleen. Pelissä on kymmenkunta helpohkoa kysymystä, joihin lapsi voi vanhempansa kanssa vastailla. 

  

Toinen tehtävä oli suunnitella ja toteuttaa aktivoivaa digitaalista materiaalia päiväkodeille/perhepäivähoitajille. Mahdollisuuksia ja ideoita oli monia ja aloimmekin miettimään kohderyhmän iän ja kehitystason perusteella sopivaa aihetta. Asiaa lähestyimme mediakasvatuksen ja median vaikutuksen näkökulmasta. Hyödynsimme työssä postereiden käyttöä.

Päiväkoti-ikäisille kehitimme myös eläin- ja hyönteisaiheisen Kahoot-tietovisapelin. Lisäksi ajatellen vanhempia, loimme heille kohdistetun posterin aiheena “Miksi kannattaa rokottaa”. Posterin tarkoituksena on informoida vanhempia muun muassa rokotteiden hyödyistä ja haitoista sekä siitä, miten rokotukset toimivat käytännössä. Posteriin on liitetty myös QR-koodi, jonka kautta pääsee lukemaan lisää kansallisesta rokotusohjelmasta. Posteria voidaan hyödyntää esimerkiksi päiväkodeissa ja perhepäivähoidoissa. Tavoitteena on saada vanhemmille enemmän tietoa rokotteista. Posteria voi hyödyntää esimerkiksi vanhempainilloissa tai vaikka oppitunneilla.

 

Kuvasimme kolme videota koululla, joiden aiheet olivat käsienpesun ohjaus 3-vuotiaalle, käsien desinfiointi ja havainnollistava video saippuan vaikutuksesta käyttäen pippurivettä. Yksi ryhmän jäsen toimi kuvaajana, yksi vanhempana ja yksi esitti 3-vuotiasta. Käsienpesuvideossa sekä lapsi että vanhempi pesi kätensä, vanhempi näytti mallia ja lapsi teki perässä. Aseptiikkaan ja lapsen ohjaamiseen kiinnitettiin huomiota käsiä pestessä. 

 

Käsien desinfiointivideossa vanhempi näytti myös mallia lapselle, millainen määrä desinfiointiainetta otetaan ja kuinka sitä hierotaan sormiin, käsiin ja ranteisiin. Pippurivideon tarkoituksena on havainnollistaa saippuan vaikutus ja merkitys. “Likainen” sormi laitetaan astiaan, jossa pippuria kelluu veden pinnalla. Pippuri tarttuu sormeen, kun sormi nostetaan astiasta pois. Tämän jälkeen sormeen lisätään saippuaa ja laitetaan uudestaan astiaan. Saippuan ansiosta pippuri ei tartukaan sormeen vaan karkaa astian reunoille. Pippuri kuvaa tässä tapauksessa bakteereita. 

 

Loput kaksi ryhmän jäsentä äänittivät myöhemmin oman puheensa, joissa selitetään paremmin videon kulku ja mitä videoissa tapahtuu. Äänitykset lisättiin videoihin taustalle ja videot ladattiin Kalturaan. 

 

Leave A Reply