Kanta-Hämeen Keskussairaalassa toteutuivat potilasturvallisuus- ja lääkehoitopäivät

0

Kirjoittajat: Sairaaanhoitajaopiskelijat Kati Ruhanen, Joona Syrjälä, Maija Pietarinen, Paula Malmberg, Katariina Manninen ja Mervi Ylilammi

Kanta-Hämeen keskussairaalassa järjestettiin 10.3-11.3.2020 potilasturvallisuuspäivät sekä 12.3.2020 lääkehoidonpäivä. HAMK:n terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen projektiharjoittelua suorittavat sairaanhoitajaopiskelijat osallistuivat päiviin tuottamalla sinne materiaalia sekä pitämällä infopistettä keskussairaalan aulassa. Tapahtuman järjestämisessä olivat mukana myös Kanta-Hämeen keskussairaalan potilasturvallisuuskoordinaattori, potilasasiamiehet, lääkäreitä, farmaseutti ja asiakaspalvelun erityisasiantuntija.

Lähdimme mukaan tapahtumiin Hamkin hyvinvointi klinikan kautta osana terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen projektiopintoja. Meidän opiskelijoiden tehtävänä potilasturvallisuus päivinä oli ohjata oikeanlaista käsihygieniaa, kertoa potilasturvallisuudesta ja keskustella potilasturvallisuusstrategiasta yhdessä potilasasiamiehen kanssa. Ennen varsinaisia päiviä, kokoonnuimme palaveriin, jossa saimme tarkempia ohjeita omasta roolistamme. Palaverissa hygieniahoitajat ohjeistivat käsihygienia pisteen toiminnan, kävimme sairaalan valmiit julisteet ja materiaalin läpi ja saimme tehtäväksi tehdä kaksi posteria liittyen potilasturvallisuuteen.

Yhteyshenkilönämme sairaalassa toimi potilasturvallisuuskoordinaattori Anne Kallava ja koulun puolesta Sanna Vehniäinen.

Valmiit posterit lähetimme sairaalan yhteyshenkilölle hyväksyttäväksi.

Tiistaina 10.3. kokoonnuimme Kanta-Hämeen keskussairaalan aulaan ja laitoimme tsändit valmiiksi. Jakaannuimme kahteen ryhmään, joista toinen hoiti käsihygieniapisteen sekä Nao-robotin käytön ja toinen haastatteli ja aloitti keskusteluita potilaiden kanssa potilasturvallisuudesta. Kävijöitä päivän aikana klo 10-14 oli n. 100, joista osa oli potilaita ja osa saattajia.

Paikalla opiskelijoiden lisäksi oli myös potilasturvallisuuskoordinaattori, potilasasiamies, sekä potilasraatiin kuuluva henkilö.

Toisessa posterissa oli valmiiksi mietittyjä kysymyksiä keskusteluiden herättämiseksi, sekä keräsimme kehitysideoita ylös, jotka lähetimme sairaalan yhteyshenkilölle.

Ihmiset osallistuivat aktiivisesti ja parhaimmillaan oli useampia samanaikaisesti keskustelemassa. Nao-robotti oli hyvä vetonaula, kysymykset ja vastaukset olimme keksineet etukäteen.

Toinen päivä koski myös potilasturvallisuutta ja oli hieman hiljaisempi. Tämä päivä vaati meiltä opiskelijoilta enemmän aktiivisuutta ihmisten motivoimisessa tulemaan keskustelemaan aiheesta. Suklaata käytimme houkutteena, sekä ideakilpailua, joka oli molempina päivinä. Ideakilpailussa oli aiheena potilaiden keksiä kehitysideoita potilasturvallisuuden kehittämiseen. Palkintona kaiutin ja suklaata. Tämä kilpailu tuli projektin tilaajan toimesta, mutta olimme markkinoimassa sitä.

Kolmantena päivänä aiheena oli lääketurvallisuus, paikalla oli myös lääkäri ja farmaseutti. Jätimme käsihygieniapisteen ja muuten vaihdoimme julisteet lääketurvallisuuteen liittyviksi. Arvontakilpailu vaihtui ja tänään potilaat arvuuttelivat “pillereiden” määrää.

Käsihygieniapisteellä ohjasimme käsidesin oikeaoppista käyttöä ja samalla osallistuimme keskusteluun nyt puhuttavasta pandemiasta. Huomasimme ihmisten käyttävän käsidesiä väärin ja liian vähän. Kävijöitä n. 100, joista kävi myös kymmenkunta keskustelemassa lääkärin ja farmaseutin kanssa. Pisteellä jaoimme erilaisia infolehtisiä aiheeseen liittyen. Monet ottivat lääkityslistan, johon saavat laittaa käytössä olevan lääkityksensä ylös. Tämän kokivat tarpeelliseksi ja käteväksi. Teimme myös halukkaille Lotta-kyselyitä, sekä diabetesriskikartoituksia. Kiersimme sairaalaan aulassa esitellen pistettämme ja jakaen lääkityslistoja. Lääkelista oli tulostettu lääketurvallisuuspäivien nettisivuilta.

Olimme tyytyväisiä päivien sisältöön ja omaan toimintaamme. Materiaali riitti ja ihmisiä pisteellä kävi paljon. Saimme yhteistyötahoilta hyvää palautetta työskentelystämme. Käsidesin käyttö oli myös lisääntynyt huomattavasti potilaiden ja henkilökunnan keskuudessa päivien aikana.

Leave A Reply