Yrityksen perustamiseen liittyvät luvat

0

Suomessa tietyillä aloilla on jo osaamispula. Hämeen ammatti-instituutti pyrkii vastaamaan osaltaan tähän haasteeseen. KULKEVA ja HAALARI -hankkeiden kautta on järjestetty erilaisia koulutuksia ja toimintaa, joiden avulla parannetaan ulkomaalaisten työllistymistä ja integroitumista suomalaiseen työelämään. Molempien hankkeiden yksi tavoitteista on ollut työllistämistä tukeva ja kehittävä toiminta Kanta-Hämeen alueella. Työperäinen maahanmuutto ja yrittäminen Suomessa herättää usein kysymyksiä ja niistä onkin keskusteltu hankkeiden yhteydessä. Kevään 2024 aikana pidetyssä Yrittäjyys Suomessa – koulutuksessa maahanmuuttajat saivat mahdollisuuden tutustua yrittäjyyden perusteisiin. Tässä blogissa käydään läpi työntekoon ja yrittäjyyteen liittyviä käytännön lupa- ja hakumenettelyjä.

Yrityksen perustamiseen liittyvät luvat

EU-kansalainen voi perustaa Suomessa yrityksen kuten kuka tahansa muukin suomalainen. Ulkomaalaisen henkilön kansalaisuus ei ratkaise luvan tarvetta, vaan luvan tarpeen ratkaisee henkilön pysyvä asuinpaikka. Jos henkilöllä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), hän voi tarvita PRH:n luvan toimia kaupparekisteriin merkityn yrityksen johto- ja vastuutehtävissä tai toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä) Suomessa. Esimerkiksi hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi tarvita luvan.

Hyödyllisiä linkkejä

Tässä alla on lueteltuna linkkejä mahdollisiin tarvittaviin lupiin sellaisille henkilöille, jotka asuvat pysyvästi ETA-alueen ulkopuolella.
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yeh/perustaminen/yehlupa.html
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/perustaminen/ulkomaalaisluvat.html

Ilmoituksia pystyy tekemään sähköisessä YTJ-palvelussa, jos
• olet täysi-ikäinen eli täyttänyt 18 vuotta
• sinulla on suomalainen henkilötunnus
• sinulla on henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).

Kun ulkomaalainen henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan kaupparekisteriin ensimmäisen kerran, ilmoitukseen tulee liittää selvitys henkilön olemassaolosta esimerkiksi liittämällä ilmoitukseen kopio passista.

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yeh/perustaminen.html
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/perustaminen.html

Ilmoituksia voi tehdä myös paperilomakkeilla.

Päivitettyjä ja uudistettuja käytänteitä 

Yrittäjän oleskelulupamenettelyä uudistettiin vuonna 2018. Aiemmin oleskelulupa koski vain elinkeinonharjoittajaa, nyt se koskee kaikkia yritysmuotoja sekä myös avoimen – ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisia yhtiömiehiä ja osuuskuntayrittäjiä. Oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on työskentely yrityksessä ja sen tulee tapahtua Suomessa.

Lakimuutoksessa huomioitiin myös start up eli kasvuyrittäjät. Kasvuyrittäjänä pidetään tässä yhteydessä ulkomaalaista, jonka tarkoituksena on toimia pääsääntöisesti vastuuasemassa sellaisessa Suomeen rekisteröidyssä tai rekisteröitävässä yrityksessä, jossa henkilökohtainen osaaminen ja liiketoimintamalli täyttävät Business Finlandin rahoitusvaatimukset (innovatiiviset, nopean kasvun yritykset). Tämä siksi, että oleskelulupaharkinnassa hyödynnetään Business Finlandin asiantuntemusta innovaatiorahoituksessa. Luvan saaminen ei edellytä tässä tapauksessa riittävää toimeentulon vaatimusta yritystoiminnassa. Edellytysten arvioimisessa otetaan huomioon hakijan muu varallisuus, kuten säästöt.

Start up yrittäjän oleskeluluvan edellytykset eroavat yrittäjän oleskeluluvasta siten, että kasvuyritykselle on luonteenomaista suurempi riskinotto, kuin ns. tavanomaiselle yritystoiminalle. Lisäksi start up yrityksessä tähdätään toiminnan nopeaan kansainväliseen kasvuun. Tätä varten on luotu nopeutettu lupamenettely eritysasiantuntijoille.

Teksti:
Katriina Peuhkuri
Lehtori, vs. projektipäällikkö KULKEVA-hanke
HTM, AmO
Yrittäjyys- ja johtaminen

Lähteet:
Juvonen, Anna-Maija. Maahanmuuton lait ja menettelyt -käytännön käsikirja. Edita Publishing. Toinen uudistettu painos. 2021
Kaupparekisterineuvonta, Patentti- ja rekisterihallitus 2.5.2024

HAALARI-hanke on Hämeen Ely-keskuksen ja Euroopan unionin osarahoittamaa (ESR+). Hanketta toteuttaa Hämeen ammatti-instituutti.

KULKEVA-hankkeen pääkoordinoijana toimii Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Hankkeen osatoteuttajat ovat HAMK Edu ja Hämeen ammatti-instituutti. Rahoittaja: Hämeen liitto, kansallinen AKKE-rahoitus.

Leave A Reply