Viestintää ja asiakasprofiileja Evon uusi aika -verkostoitumistilaisuudessa

0

Evolla mietittiin Evon uusi aika -hankkeen toimijaverkoston kesken alueen eli ”destinaation” viestintään liittyviä asioita. Yllätystä pukkasi heti alkuvaiheessa, kun huomattiin, että #Evo toi Instagramissa Mitsubishi Lancer automerkin osumia yli neljä miljoonaa kappaletta. Mikä sitten olisi Evon kehittämiseen sopiva yhteinen hashtag? Jos jokainen yritys ja alueen toimija saadaan viestimään Evosta yhteisellä tavalla, niin Evon verkkonäkyvyys lisääntyy.

Hämeen ammatti-instituutin koordinoimassa Evon uusi aika –hankkeessa edistetään Evon retkeilyalueen kehittämistä, toimijoiden verkostoitumista, digitaalisuutta, vastuullista matkailua sekä alueen saavutettavuutta. Syyskuun verkostoitumistilaisuudessa oli mukana noin 20 Evon retkeilyalueen kehittämisestä kiinnostunutta toimijaa. Destinaation viestintään liittyvän työpajan toteuttivat Linnan Kehityksen Outi Mertamo ja Tanja Mäki-Kulmala.

Evolle suunnitellaan Tiedekansallispuistoa, jollaista ei ole missään maailmassa. Työpajassa mietittiin sellaisia yhteisiä hashtageja, joita voitaisiin käyttää kotimaan ja kansainvälisten matkailijoiden tavoittamiseksi.

–  Tiedekansallispuiston ajatus on aivan uusi ja toteutuessaan se herättäisi Evoa kohtaan suurta kansainvälistäkin kiinnostusta. Jos nyt etsii #Evo tiedolla osumia Instagramista, niin kärjessä tulevat automerkin tiedot. Mitsubishi Lancer Evolution -automallista käytetään lyhennettä Evo, joten ei ihme, että #Evo toi yli neljä miljoonaa autoon liittyvää osumaa. Hashtag-ideoinnissa verkostolta tuli muun muassa seuraavia ehdotuksia: #evonkävijät #visitevo #evoluonto #evoretki #evonmajavat #evonuusiaika, iloitsee Tanja Mäki-Kulmala Linnan Kehityksestä.

Osallistujat miettivät myös sitä, keitä tulevaisuudessa haluttaisiin houkutella alueelle retkeilemään. Matkailuasiantuntija Outi Mertamo esitteli Metsähallituksen 2020 tekemiä retkeilijäprofiileja. Profiilit ovat karrikoituja hahmoja, jotka auttavat ymmärtämään erilaisten asiakkaiden käyttäytymistä, asenteita, haasteita, motivaatiota ja arvoja.

Kuvassa viisi Metsähallituksen erilaista retkeilijäprofiilia (Metsähallitus 2020.)

Profiilit toimivat työkaluna asiakaslähtöisessä palvelukehityksessä. Retkeilijäprofiilit on muodostettu tarkastelemalla käyttäjäryhmiä erottelevia asioita:

  • tiedonhankintaan käytetty aika,
  • luontosuhde,
  • retkitaidot,
  • suhtautuminen Metsähallitukseen,
  • turhautumiset ja onnistumiset retkellä,
  • asenne vastuullisuuteen,
  • retkityyppi ja
  • odotukset kansallispuistojen palvelutasosta. (Metsähallitus, Retkeilijä-profiilit 2020.)

 

Outi Mertamo herätteli työpajaan osallistuvia miettimään minkälaista erilaista palvelutarjontaa pitäisi kehittää edellä mainituille Metsähallituksen retkeilijä -profiilileille?

–  Esimerkiksi ”eräilijät” osaavat toimia itsenäisesti luonnossa, eivätkä he osta juurikaan palveluita. Toisaalta tavoittelijat, nautiskelijat ja intoilijat taas ovat asiakkaita, jotka haluavat ostaa palveluita, turvallisia retkiä metsissä ja kerätä kokemuksia, Outi Mertamo Linnan Kehityksestä toteaa.

Työpajassa kerättiin toimijoilta tietoa myös siitä, mitä tapahtumia Evolla yleensä toteutetaan vuoden aikana. Tavoitteena on kerätä yhteinen vuosikello tapahtumista.

–  Yhteinen vuosikello helpottaisi viestintää oleellisesti. Keskusteluissa tuli ilmi esimerkiksi Rinkelihiihto ja Metsätaitotapahtuma, jotka ovat vuosittain Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjestämiä tapahtumia. Emme olleet Linnan Kehityksessä aikaisemmin kuulleet niistä mitään. Työpajassa pohdimme voisiko tapahtumien asiakaskuntaa laajentaa opiskelijoista muihinkin asiakasryhmiin. Kun tapahtuma joka tapauksessa rakennetaan, niin sen laajentaminen voisi toteutua aika pienelläkin lisäpanoksella, Outi Mertamo vinkkaa.

Evon uusi aika -hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin covid-19-pandemian tukitoimenpiteitä Kanta-Hämeessä. Rahoittajina ovat myös Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto, Linnan Kehitys Oy ja Hämeen ammatti-instituutti.

Lue lisää hankkeesta osoitteista: https://hami.fi/evon-uusi-aika/ tai https://linnan.fi/evonuusiaika/

 

Teksti: Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti, HAMI

Lähde: Metsähallitus 2020. Retkeilijä-profiilit.

Leave A Reply