Vastuullinen ja kestävä Hämeen ammatti-instituutti

0

Hämeen ammatti-instituutti on mukana valtakunnallisessa VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa. Opetushallituksen rahoittama VASKI yhdistää 61 oppilaitoksen kestävän kehityksen osaamisen. Hankkeen kumppanit luovat yhdessä ammatilliselle koulutukselle tulevaisuuden tiekartan, joka vahvistaa kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää. Hankkeessa mukana oleminen vahvistaa HAMIn omaa strategista päätöstä viedä Kestävä tulevaisuus -ohjelmaa eteenpäin.

VASKI-hankkeen pääkoordinoijana toimivan Sataedun lisäksi vahvassa roolissa ovat myös Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Luovi, Optima, Perho ja Sykli.  VASKI-hankkeen tärkeinä teemoina ovat johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen sekä hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta. Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus osallistua hankkeen tilaisuuksiin ja hyödyntää hankemateriaaleja toiminnassaan oman kiinnostuksensa mukaan.

– Hämeen ammatti-instituutti on mukana Luovin ja LHKK:n työpaketeissa. Luovin hiilijalanjäljen mittaamisen ja seurannan työpaketista saamme suunniteltua sellaiset mittarit HAMIin, joiden kehitystä voimme vuosittain seurata. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän alueiden ja työelämän kehittämisen -työpaketista saamme ideoita omaan verkostotyöhön ja esimerkiksi opiskelijoiden keke-lähettilästoimintaan, kertoo lehtori Eija Rekola Hämeen ammatti-instituutista.

Hämeen ammatti-instituutilla on Kestävä tulevaisuus -ohjelma. Ohjelmassa on laajasti käsitelty muun muassa materiaalien, energian ja veden käyttöä sekä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Lisäksi on pohdittu sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja. Turvallisuus, hyvinvointi, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, ravinto ja terveys sekä kulttuuriperintö ja monikulttuurisuus ovat myös tärkeitä teemoja ohjelmassa.

– Olemme halunneet hakea toiminnallemme sertifikaattia ja viime vuonna haimmekin sitä OKKA-säätiöltä. Loppuvuonna 2021 meillä oli OKKA-säätiön auditointipäivä, jossa vierailtiin eri yksiköissä ja tarkistettiin käytännössä sertifikaattiin liittyviä asioita, Eija Rekola HAMIsta kertoo.

Hämeen ammatti-instituutti tuntee vastuunsa yhteiskunnallisena kestävän kehityksen edistäjänä. Opiskelijoiden koulutuksessa kestävä kehitys on tärkeässä roolissa ja kaikki suorittavat keke-opintoja. Kun opiskelijat siirtyvät työelämään, siirtyy sinne heidän mukanaan myös kestävän kehityksen osaamista.

– On hienoa olla mukana VASKI-hankkeessa. Saamme varmasti paljon uusia ideoita yli 60 oppilaitoksen verkostolta ja vahvistamme entisestään omaa Kestävä tulevaisuus -ohjelmaamme, iloitsee Eija Rekola.

Tutustu lisää:

VASKI-hanke: https://sataedu.fi/vaski-hanke-ja-oma-kestavan-kehityksen-ohjelma-ohjaavat-kestavaan-tulevaisuuteen/

Hämeen ammatti-instituutti: www.hami.fi

OKKA-säätiö https://okka-saatio.com/

#vaskihanke #kestäväammattilainen

Teksti: Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti

 

Leave A Reply