Tarvitsetko apua ulkomaalaisen rekrytoinnissa?

0

Oletko miettinyt ulkomaalaisen palkkaamista yritykseesi töihin? Älä mieti asiaa yksin vaan pyydä apua KULKEVA-hankeen asiantuntijoilta. Kulkeva-hanke on käynnissä Kanta-Hämeessä ja tarjoamme tukea esimiehille kansainvälisen osaajan rekrytointiprosessissa ja työsuhteen jatkuessa. 

Kansainvälisellä rekrytoinnilla tarkoitetaan henkilön palkkaamista ulkomailta tai Suomessa asuvan kansainvälisen osaajan palkkaamista. Uuden työntekijän rekrytointi vaatii työnantajalta aina aikaa, rahaa ja henkilöresursseja. Kansainvälinen rekrytointi vaatii hyvää suunnittelua, jotta yritys huomioi kaikki asiaan vaikuttavat tekijät.

Rekrytointi on aina investointi ja se kannattaa suunnitella ja toteuttaa hyvin. Henkilön rekrytointi tulee kalliiksi, jos käytetään suuri panostus rekrytointiprosessiin ja uusi henkilö ei olekaan sopiva tehtävään tai tiimiin ja hän lähtee pois. Silloin suuri työ valuu hukkaan. Myös olemassa oleville työntekijöille kannattaa infota kansainvälisistä rekrytointiaikeista jo hyvissä ajoin, jotta henkilöstö tottuu ajatukseen ja uusi kansainvälinen osaaja integroituu työyhteisöön paremmin.

Rekrytointi alkaa prosessin suunnittelulla, aikataululla, budjetoinnilla ja rekrytointitarpeen varmistamisella. Seuraavaksi laaditaan työnkuva ja asetetaan vaatimukset rekrytoitavalle henkilölle. Rekrytoinnissa voi käyttää ulkopuolisia kumppaneita, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi tietystä maista rekrytoitaviin henkilöihin. Oman organisaation esittelyyn ja hyvään työnantajamielikuvaan kannattaa panostaa, jotta yritys saa mahdollisimman paljon hyviä hakijoita tehtävään. Työhakemusten käsittely ja työhaastattelu kannattaa toteuttaa ripeästi. Saman henkilön haastatteluja voi olla useampikin, jotta puolin ja toisin varmistutaan oikeasta rekrytoinnista. Ensimmäinen haastattelu voi olla verkossa, mutta todennäköisesti on mukava tavata myös kasvotusten. Verkon välityksellä ei aina saa oikeaa kuvaa henkilöstä ja kyvyistä. Valintaprosessin läpinäkyvyys ja tiedottaminen kaikille hakijoille luo hyvää mielikuvaa yrityksestä.

Business Finalndin Kansainvälisen rekrytoinnin oppaassa käydään läpi rekrytointiprosessi.

Valinnan jälkeen – muista työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Työnantajalla on ilmoitusvelvollisuuksia ulkomaista työvoimaa palkattaessa. Työntekijä, joka ei ole Suomen kansalainen, on ulkomainen työntekijä. Työnantajan pitää varmistaa ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeus Suomessa ja säilyttää tätä tietoa työpaikalla. Ulkomaisen työntekijän työsuhteessa tulee noudattaa vähintään suomalaisia työsuhteen minimiehtoja.

Työnantaja on ilmoitusvelvollinen luottamus- ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisista työntekijöistä sekä työ- ja elinkeinotoimistolle (TE-toimisto) kaikista muista ulkomaalaisista työntekijöistä kuin EU-kansalaisista. TE-toimistolle tehtävästä selvityksestä tulee käydä ilmi tieto palkatusta työntekijästä, työsuhteen kestosta, palkasta ja sovellettavasta työehtosopimuksesta. Työnantajan tulee toimittaa tiedot TE-palveluille heti työsuhteen alussa. Työnantaja tekee ilmoituksen ensisijaisesti sähköisesti Maahanmuuttoviraston Enter Finland -palvelussa. Mukaan on liitettävä kopio työntekijän passista tai oleskelulupakortista.

Kulkeva-hanke auttaa rekrytoinnissa

Kokka kohti Suomea -hanke sekä Business Finland ovat tehneet ansiokkaan Kansainvälisen rekrytoinnin oppaan, jonka avulla hahmottaa rekrytointiprosessin todella hyvin. Jos kuitenkin haluat sparrausta rekryyn, niin ota yhteyttä Kulkeva-hankkeen henkilöstöön. Voimme auttaa Kanta-Hämeessä toimivia yrityksiä ulkomaalaisten rekrytointiin ja työyhteisöön integroimisen asioissa.

Kulkeva-hankkeen tavoitteena on:

  • edistää työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten maahanmuuttajien integroitumista Kanta-Hämeessä
  • löytää yhdessä ratkaisuja kv-opiskelijoiden sijoittumiseen alueelle ja sujuvampaan integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan
  • saada helpotusta kantahämäläisten yritysten osaajapulaan sekä työvoiman kohtaanto-ongelmaan
  • tavoitteena on myös lisätä oppilaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä Kanta-Hämeessä ja pyrkiä luomaan uusia oppimis-, työskentely- ja yhteistyömalleja yritysten, yhdistyksien ja oppilaitoksien välille

Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti teknologia-alojen (HAMK), majoitus- ja ravitsemusalan (KKT) ja luonnonvara-alan (HAMI) yrityksiin. Hankkeen pääkoordinoijana toimii Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Hankkeen osatoteuttajat ovat HAMK Edu ja Hämeen ammatti-instituutti.

Rahoittaja: Hämeen liitto, kansallinen AKKE-rahoitus. Hankkeen aikataulu 1.4.2023-31.12.2024.

Lue lisää jutussa käytetyistä lähteistä:

Tarvitsetko apua rekrytointiprosessissa? Kysy lisää:

Leave A Reply