Opinnäytetyö Evon retkeilyalueesta

0

HAMK:n liikennealan insinööriopiskelija Eero Ahonen on tehnyt ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönään selvityksen Evon retkeilyalueesta. Työssään Ahonen keskittyy alueen esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä matkaketjuihin kokonaisuutena. Ahonen kartoitti nykytilannetta itse havainnoimalla, tekemällä erilaisia mittauksia ja tutkimuksia. Hän tutki retkeilyalueen saavutettavuutta joukkoliikenteellä välillä Helsinki – Hämeenlinnan rautatieasema – Evo.

Retkeilyalueen nykytilan selvitys kattoi Evon kärkikohteet; Rahtijärven, Syrjänalusen, Niemisjärven alueen sekä Valkea Mustajärven. Näiden osalta Ahonen tarkasteli osoitteistoa lähtöpisteineen, pysäköintiä, tiestöä, Google Maps -karttapohjan selkeyttä ja informaatiotaulujen tietojen ajankohtaisuutta.

Alueen maantieteellisen saavutettavuuden ja digitaalisuuden kehittämisen lisäksi Ahonen tarkastelee opinnäytetyössään asiakassegmenttikohtaisia erityispiirteitä. Tarkastelu pohjautuu Metsähallituksen tekemään Evon kävijätutkimukseen. Jokaisella kohderyhmällä – yksinmatkaajilla, lapsiperheillä, päivävierailijoilla ja ulkomaalaisilla turisteilla – on erilaisia tunnusmerkkejä reissuillaan. Erilaisista kulkumuodoista ja retkien aktiviteeteista huolimatta kaikkia kohderyhmiä palvelisi mahdollisimman selkeät ja pitkälle kehitetyt palveluiden ja kuljetusten digitaaliset varausmahdollisuudet.

Yhtenä kehityskohteena Ahonen pohdiskelee voisiko saavutettavuuden kehittämiseksi Evolla toimia esimerkiksi Hop-on Hop-off -tyyppinen liikennöinti pikkubussilla tai voisiko Evokeskusta hyödyntää jatkossa enemmänkin retkeilyalueen entry pointina. Mahdollisille kaupunkipyörillekin alueen sisäisiä siirtymiä varten voisi olla kysyntää. Ajatus pääkaupunkiseudun ja Evon välille hahmotellusta juna ja vuokra-auto-yhdistelmän mahdollisuudesta vaikuttaa mielenkiintoiselta.

Evokeskus on yksi hyvä vaihtoehto retkien aloituspisteeksi.

Uudenlaisia ratkaisuja voisi olla myös kutsupohjaisen liikennöinnin edistäminen esteettömyys huomioiden. Lippukaupan palveluita voitaisiin kehittää saumattomammaksi ja digitaalisesti saavutettavammaksi koko matkaketjulta. Reittikarttasovelluksia on nykyään saatavilla monelta eri palveluntarjoajalta, aina on kuitenkin tilaa luoda uutta tai hienosäätää jo olemassa olevia vaihtoehtoja.

Tulevaisuuden näkyminä Ahonen esittää liikennevälineiden automatisointiin liittyviä ajatuksia ja ideoita. Kuka tietää, vaikka jonain kauniina päivänä Evon ympäristössä olisi arkipäivää retkeilijöitä harrastusvälineistöineen kuljettavat robotisoidut bussit…

Kattavan kartoituksen myötä ilmenee, että Evon alueessa on paljon hyvää sekä myös potentiaalia muovautua yhä parempaan suuntaan retkeilijöiden kokemusten parantamiseksi. Matkailua tukevia ratkaisuja pystytään varmasti edistämään eri tahojen tiiviillä yhteistyöllä nyt ja tulevaisuudessa. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan työn tuloksia ja sitä millaiseksi alueen tulevaisuus muotoutuu. Onhan Evo Suomen eteläisin valtion retkeilyalue ja näin ollen laajan asiakaskunnan tavoitettavissa oleva kiinnostava kohde.

Eero Ahosen opinnäytetyön tilaajana toimi Evon uusi aika -hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä mm. Evon näkyvyyttä ja parantaa alueen saavutettavuutta. Evon uusi aika -hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella ja hanke on osa Euroopan unionin Covid-19-pandemian tukitoimenpiteitä Kanta-Hämeessä. Rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto, Linnan Kehitys Oy ja Hämeen ammatti-instituutti. Lisätietoa: hankkeen projektipäällikkö Katja Ekqvist, katja.ekqvist@hami.fi

Lähde: ”Selvitys Evon retkeilyalueen esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja matkaketjuista”, Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, HAMK, Liikennealan insinööri (AMK), Ahonen Eero, syksy 2022

Teksti Sari Hattula

Kuvat Kanta-Hämeen kuvapankki Flickr

Leave A Reply