OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti Hämeen ammatti-instituutille

0

Hämeen ammatti-instituutti on monialainen toisen asteen oppilaitos, joka toimii Kanta-Hämeessä viidessä eri toimipisteessä. HAMIn tavoitteena on olla Suomen hyvinvoivin toisen asteen kouluyhteisö vuonna 2030. HAMIn kestävä tulevaisuus -ohjelma sai vahvistusta, kun OKKA-säätiö luovutti oppilaitokselle kestävän kehityksen seritifikaatin 31.5.2022.  OKKA-säätiön Erkka Laininen puhui tilaisuudessa siitä, että maailma on kääntymässä uuteen asentoon. Ilmastonmuutos ja biodiversiteetti vaativat toimenpiteitä. Oppilaitosten roolina on olla muutoksen ajureina, koska he kouluttavat opiskelijoista kestävän kehityksen osaajia työelämään.

OKKA-säätiö on auditoinut Hämeen ammatti-instituutin toiminnan loppuvuodesta 2021. OKKA-säätiö toimii opetusalan kestävän kehityksen asiantuntijatahona ja koulutuksen uudistajana. Säätiö vastaa valtakunnallisesta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista. OKKA-säätiön palautteen mukaan Hämeen ammatti-instituutin toiminnan taso täyttää vaatimukset kaikkien vaadittavien indikaattoreiden osalta.

OKKA-säätiön Erkka Laininen kiitteli Hämeen ammatti-instituutin kestävän kehityksen ohjelmaa.  Hämeen ammatti-instituutti menestyi erityisen hyvin auditoinnissa seuraavissa teemoissa: Toiminnan arviointi ja kehittäminen, oppiva yhteisö ja kumppanuudet, yhteisön hyvinvointi ja oppilaitoksen strategia.

  • Keke-ohjelma on hyvä maalitaulu, jota kohti suunnata. Sertifikaatti antaa potkua ja motivaatiota jatkaa hyvällä polulla eteenpäin. Kannustan teitä vahvistamaan kumppanuussuhteita työelämän ja eri kampusalueiden toimijoiden kanssa. Kokeilut ja innovaatiot yhdessä tutkimusyhteisön kanssa tuovat opiskelijoille kokemuksia, ja silloin he voivat toimia muutoksentekijöinä työpaikoilla, Erkka Laininen visioi.
Hämeen ammatti-instituutin kestävän kehityksen tilanne OKKA-säätiön arvioimana 2021.

Henkilöstö ja opiskelijat mukana konkreettisessa tekemisessä

OKKA-säätiön sertifikaatti luovutettiin HAMIn henkilöstöpäivässä 31.5.2022 juhlallisin menoin. Sertifikaatin vastaanottivat rehtori Tarja Hovila ja kestävän kehityksen koordinaattori Kirsi Lähde Hämeen ammatti-instituutista.

  • Sertifiointi oli pitkä prosessi. Hienoa, että saimme tunnustuksen. Työ ei lopu, vaan tästä se vasta alkaa. Teetimme jokaiseen yksikköön OKKA-säätiön palautteen havainnolliseksi posteriksi, joka näyttää meidän tilanteen tällä hetkellä. Tästä enteenpäin tehdään itsearviointia vuosittain. Valitsemme vuosittaiset teemat opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen kokonaisuuksista, joita viemme eteenpäin yhdessä opiskelijoiden, kumppaneiden ja henkilökunnan kanssa, kestävän kehityksen koordinaattori Kirsi Lähde kertoo.
Henkilöstöpäivässä 31.5.2022 Hämeen ammatti-instituutti sai OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin.

HAMI on mukana valtakunnallisessa VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa. Opetushallituksen rahoittama VASKI yhdistää 61 oppilaitoksen kestävän kehityksen osaamisen. Hankkeen kumppanit luovat yhdessä ammatilliselle koulutukselle tulevaisuuden tiekartan, joka vahvistaa kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää. Hankkeessa mukana oleminen vahvistaa HAMIn omaa strategista päätöstä viedä Kestävä tulevaisuus -ohjelmaa eteenpäin.

 

Tutustu oppilaitokseen Hämeen ammatti-instituutti. 

Teksti: Hämeen ammatti-instituutti, kehittämispäällikkö Kirsi Sippola.

Leave A Reply