Miten HAMIn opettaja ja ammatillinen ohjaaja kokevat etätyöskentelyn?

0

Lähiviikkoina olemme kyselleet opiskelijoiden kuulumisia ja tuntemuksia etäopiskelusta, mutta mitäpä asiasta tuumivat lehtori Verna Viitanen ja ammatillinen ohjaaja Tarja Touru? Miten etätyöskentely sujuu Hamissa?

Olen Verna Viitanen, lehtori, aineinani englanti, ruotsi ja äidinkieli. Etäopetus on sujunut ihan mukavasti, vaikka se tuokin mukanaan omat haasteensa. Toisaalta se antaa mahdollisuuden myös etäopetuksen keinojen kehittelyyn. Etäopiskelu on väkisinkin itsenäisempää. Lähiopetuksessa pystyy menemään paremmin ns. ruohonjuuritasolle ja opiskelijoita pystyy auttamaan mahdollisissa ongelmakohdissa ja kysymyksissä sillä hetkellä, kun niitä ilmenee, ja tarvittaessa voi opettaa jotakin asiaa lisää. Lähiopetuksessa pystyy paremmin seuraamaan oppimista niin ryhmänä kuin yksilökohtaisestikin.

Itsenäisempi opiskelu tuo mukanaan omat haasteensa. Jokaisella on oma tapansa oppia – joku oppii helpommin itsenäisesti tekemällä, joku taas parhaiten tunnilla kysyen ja keskustellen. Haasteena on juuri se, että lähiopetuksessa pystyy olemaan läsnä ja mukana oppimisessa. Itsenäinen opiskelu vaatii taas enemmän itseohjautuvuutta. Yksi haaste onkin, että palautuvatko tehtävät ajallaan (tai ollenkaan)? Omat opiskelijani ovat äkkiä muuttuneeseen tilanteeseen nähden pärjänneet kaikkiaan suhteellisen hyvin.
Opiskelijoiden motivoinnissa yksi ohjeeni on ollut se, että kannattaa tehdä pyydetyt tehtävät annetussa ajassa, ja että apua saa aina kysyä, jos jokin askarruttaa niitä tehdessä.
Käyttöön on tullut myös uusia opiskeluvälineitä, en ollut ennen tätä käyttänyt esim. Zoomia. Moodle on ollut käytössä koko ajan.

Tällä hetkellä hieman huolestuttaa nykyisen poikkeustilanteen vakavuus ja epävarmuus – uutisia tulee seurattua päivittäin. Ilahduttavaa on se, että etätyöskentely on lähtenyt rullaamaan mukavasti ja olen itse onnistunut (onneksi) pysymään terveenä.
Opiskelijoihin pidän yhteyttä aktiivisesti. Olen laittanut viestiä ajankohtaisista asioista tai tehtäviin liittyvistä asioista pääasiassa sähköpostilla ja Moodlen kautta. Olen kirjoittanut jokaiselle palautetta tehtävistä, ja käynyt mm. kielioppiasioita Zoomin kautta läpi.
Lähiopetuksesta kaipaa sitä, että olemme kaikki paikalla tunnilla, missä opetusta on helpompi mukauttaa siihen, kuinka asioita opitaan, ja tarvittaessa olla apuna ja opettaa lisää jotakin asiaa ja antaa vinkkejä jonkin asian sisäistämiseen.

Tilanne on uusi ja erilainen kaikille – se vaatii joustavuutta ja sopeutumista, mutta voi tarjota myös uusia tapoja toimia. Pysytään terveenä ja toivotaan, että tilanne selkenee pian!

Verna

***********************************************************************

Olen Tarja Touru ja toimin Mustialassa ammatillisena ohjaajana. Etäopetusta ja -ohjausta on nyt viitisen viikkoa takana. Ensin tähän etätyöskentelyyn tottumattomana, ja kotona pysymiseen totuttelun jälkeen oma tekemiseni on mielestäni sujunut yllättävän mallikkaasti. Opiskelijat ja myös opettajat ovat tavoittamattomissa, kasvotusten tekemiseen kun on tottunut. Nyt pitää olla tietsikka ja puhelin koko ajan iholla, jotta saa työn tehtyä. Alussa tämä etätyöskentely oli vähän niin kuin vau, mutta kyllä minä kaipaan sitä läsnäoloa; silloin saa tuntuman opiskelijaan, kun hänet näkee. Opiskelijat ovat huolissaan oppimisestaan, ei ole sama asia tehdä tehtäviä ja olla etäohjauksessa. Tässä on mukana myös sellaisia opiskelijoita, jotka hanskaavat etänä olemisen ja jopa pitävät tästä tavasta huomioiden esim. kouluun kulkeminen. Opiskelijat antavat helposti sellaisen kuvan, että kaikki on hyvin. Sisimmässään he kuitenkin miettivät ja jopa varmaan pelkäävätkin tätä hetkeä. Suoraan ei kuitenkaan kukaan ole sanonut näin. Tämä on rivien välistä tulkittua.

Haastavinta on ollut saada kaikki olemaan sovittuna etäohjaushetkenä läsnä. Opiskelijoita tulee motivoitua tekemään etätehtäviä soittamalla heille toistuvasti tai laittamalla whatsapp-viestiä. Käytössä on myöskin Teams ja Zoom.
Tällaisessa tilanteessa etäopetus on mielestäni oikea ratkaisu. Tässä teemme parhaamme olemalla erossa toisistamme. Opiskelijoiden motivaation säilyminen opintoja ajatellen tietysti huolettaa. Ilahduttavaa on, että tavoitellessani opiskelijoita puhelimella tai sähköpostilla, he vastaavat. Pidän yhteyttä opiskelijoihin säännöllisesti. Voi sanoa, että päivittäin olen johonkin opiskelijaan yhteydessä. Kerran viikossa tavoittelen kaikki sekä tarpeen mukaan viikon aikana useammin. Kaipaan lähiopetuksesta ja normiarjesta eniten opiskelijoiden ääntä, naurua ja heidän tempoilevaa meininkiään, joka ei tee yhdestäkään päivästä samanlaista.

Terveiset opiskelijoille: Opettaja avaa oven, mutta opiskelijoiden täytyy itse kulkea siitä. Aina on liian aikaista antaa periksi. Tärkeät asiat elämässä vaativat ponnistelua: nauti siitä, niin onnistut. <3

Terveisin Tarja

Leave A Reply