Mitä pienyrittäjän vastuullisuus on konkreettisesti?

0

Tavalliset kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia ostamiensa tuotteiden tuotanto- ja markkinointitavoista. Tiedonvälityksen läpinäkyvyys on lisääntynyt jatkuvasti ja yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa. Vastuullinen liiketoiminta ei ole enää vain monikansallisten suuryritysten asia, vaan koskee kaikkia yrityksiä.  Tässä Muutoksen kesyttäjä -blogissa pohditaan vastuullista ja eettistä liiketoimintaa erityisesti pienyritysten näkökulmasta.

Eettinen liiketoiminta ja moraali ovat kietoutuneet erottamattomasti yhteen. Nykyisin liiketoiminnassa tarvitaan valmiuksia analysoida moraalisia ongelmia, arvioida käytännön liiketoimien eettisyyttä ja kestävyyttä sekä suunnitella vastuullista liiketoimintaa. Usein ajatellaan, että liiketoiminnassa ei olisi mahdollisuutta erilaisille eettisille pohdinnoille tai moraaliperiaatteiden soveltamiselle. Hämeen ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun Muutoksen kesyttäjä -hankkeessa on yrittäjien henkilökohtaisissa sparraustilaisuuksissa pohdittu vastuullista toimintaa ja yritysten arvoja.

Yrittäjän tulee konkretisoida arvot 

Pienyrittäjän ei ehkä kannata julistaa Amnesty Internationalin ihmisoikeusperiaatteita kertoakseen, että toimii kestävällä ja vastuullisella tavalla. Ennemminkin pienyrittäjän kannattaa miettiä omaa toimintaa ja poimia itselle aidosti sopivat arvot. Näistä esimerkkinä paikallisuus, lähellä tuotettu, vastuullinen tapa toimia jne. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä on tärkeää, että yritys erottuu. Pelkkä pyrkimys erottua tylpistyy ympäripyöreäksi iskulauseeksi. Arvoista kertovien lauseiden tulee olla aidosti konkreettisia ja niiden tulee kertoa asiakkaalle mitä kullakin arvolla tarkoitetaan. Jos yrittäjä kertoo olevansa ympäristötietoinen ja vastuullinen, hänen tulisi kertoa konkreettisesti millä tavalla hän sitä on ja kuinka se tehdään.  

Vastuullisuus ympäristöstä tulee näkyä konkreettisesti  

Yrittäjän kannattaa kiinnittää huomiota liiketilojen, kaluston, piha-alueiden, työasujen kuntoon sekä yleiseen järjestykseen. Mikäli yrityksen piha-alueella vallitsee kaoottinen epäjärjestys, on vaikea uskoa luotettavaa ja täsmällistä palvelua tai ympäristöstä huolehtimista. Yrityksen kannattaa tehdä aidosti konkreettisia tekoja, joista selviää läpinäkyvä ja vastuullinen tuotantoketju loppuun saakka. Kuinka huolehditaan jäteöljyistä, hyödynnetäänkö hukkalämpö, kierrätetäänkö materiaaleja. Siisti ulkonäkö voi tuoda myös uusia sopimuksia. Hyvänä esimerkkinä eräs tuntemani kuljetusalan yritys pitää autonsa aina puhtaina ja hyväkuntoisina. Tällainen kalusto on tienpäällä kulkeva mainos, ja yritys on saanut työtarjouksia pelkästään ulkonäön perusteella. Oli kyseessä tuotteiden kuljetus kauppiaalle tai kauneushoitolan laitteet, kaluston kunto ja ulkonäkö voi olla yllättävän merkittävä seikka. Öljyä maahan tiputtava likainen laite tai kalusto ei viesti ympäristöstään huolehtivasta yrityksestä. Tai pitopalveluyrityksen tiloista ei löydy asiakkaalle kierrätyspistettä ja asiakas laittaa kaikki jätteet lajittelematta sekajätteisiin. Millaisen kuvan tämä antaa asiakkaalle, jos yrityksen nettisivuilla hehkutetaan ympäristöstä huolehtimisesta ja vastuullisuudesta? 

Vastuullisuuden ja arvolupausten tulee olla todenmukaisia. Mikäli kerrot mainoksessa myyväsi paikallista ja lähellä tuotettua eikä niitä sitten olekaan valikoimissa, asiakas pettyy ja pettynyt asiakas tulee tuskin toista kertaa. Tämän päivän kuluttaja haluaa tietää eläinten eettisestä kohtelusta, alkuperämaasta sekä ympäristöystävällisten tuotantotapojen noudattamisesta.  Kun pienyrittäjällä on nämä asiat kunnossa, hän onnistuu todennäköisesti myös markkinoinnissa ja voittaa kuluttajien luottamuksen.  

Muutoksen kesyttäjä hankkeen vastuullisuus -sparrukset

Haluatko saada apua oman yrityksesi vastuullisuusasioiden pohtimiseen? Voit pyytää maksutonta sparrausapua Muutoksen kesyttäjä -hankkeen asiantuntijoilta. Hanke päättyy kesäkuun lopussa, mutta vielä ehtii, jos tarvitset keväällä 2023 apua. Muutoksen kesyttäjä -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston, Hämeen ELY-keskuksen, HAMK Smart -tutkimusyksikön ja Hämeen ammatti-instituutin rahoittama kehittämishanke. Hanketta koordinoi HAMK Smart -tutkimusyksikkö ja HAMI toimii hankkeen osatoteuttajana. Hankkeen kesto on 1.8.2020-30.06.2023. 

 

Teksti: Yrittäjyyden lehtori, Katriina Peuhkuri, Muutoksen kesyttäjä -hanke, Hämeen ammatti-instituutti.

Kuva: Kanta-Hämeen kuvapankki, Flickr.

Lähteet:  

  • Ahonen, Laura ja Luoto Sampo: Markkinointi boxin ulkopuolelta. Talentum Media Oy 2015 
  • Kujala, Johanna ja Kuvaja Sari. Välittävä johtaminen – Sidosryhmät eettisen liiketoiminnan kirittäjinä. Talentum, Helsinki 2002. 
  • Laakso, Hannu. Brändit kilpailuetuna. 5. uudistettu painos. Talentum Media oy 2003.  

Hämeen ammatti-instituutti

Muutoksen kesyttäjä -hanke (HAMK ja HAMI). Hämeen ammatti-instituutin Muutoksen kesyttäjä -hankkeen yhteyshenkilö: kehittämispäällikkö Kirsi Sippola.

 

Leave A Reply