Mitä jos sinut tiputettaisiin vieraaseen maahan?

0

Mitä jos sinut tiputettaisiin vieraaseen maahan, jonka kieltä et osaa ja jonka kulttuuri on erilaista? Miten sinä haluaisit, että sinua kohdeltaisiin? Kysymykset esitettiin elintarvikeyrityksen työntekijöille, kun heille pidettiin monikulttuurisuuskoulutusta. ”Avoimesti, ystävällisesti ja kädestä pitäen näyttämällä” oli kaino pyyntö suomalaisilta vastaajilta. Jos sinun yrityksesi kaipaa monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta työntekijöille, niin ota yhteyttä Hämeen ammatti-instituuttiin.

Ensimmäinen vuosi SUJUVAA eli Sujuvasti maahanmuuttajat töihin elintarvikealalle -hanketta on takanapäin. Vuoteen on mahtunut monenlaisia käänteitä. Yrityksille on järjestetty ulkomaisen työntekijän palkkaukseen liittyvää koulutusta sekä avoimia monikulttuurisuusinfoja.

Hankkeessa on mukana elintarvikealan yrityksiä, joiden esimiehille, perehdyttäjille ja työntekijöille järjestetään koulutusta. Monikulttuurisuuskoulutus on tarpeen, jotta työntekijät ottavat mahdollisimman hyvin vastaan uudet maahanmuuttajatyökaverit.

Marras-joulukuussa 2023 toteutettiin kolme koulutustilaisuutta SUJUVA-hankkeessa mukana olevan elintarvikeyrityksen työntekijöille. Tilaisuuksissa käytiin läpi erilaisia kulttuureita, aikakäsitystä, johtamiskulttuuria, hierarkisuutta, ohjeita opastamiseen ja selkokielellä toimimiseen sekä muiden elintarvikealan yritysten vinkkejä maahanmuuttajien sujuvaan integroimiseen osaksi työyhteisöä.

Koulutuksessa tehtiin erilaisia pohdintatehtäviä. Yksi tehtävä oli miettiä tilannetta, jossa jokainen henkilö tiputetaan yksin johonkin vieraaseen maahan, jonka kieltä ja kulttuuria ei ymmärrä. Kysymykseen ”Miten haluaisit, että sinut otetaan vastaan vieraassa maassa?”, tuli seuraavia vastauksia:

Toivoisin, että

 • ihmiset ottaisivat minut vastaan ystävällisesti,  avoimesti, tasa-arvoisesti ja ennakkoluulottomasti
 • ihmiset käyttäisivät elekieltä, jotta ymmärtäisin
 • minut nähtäisiin ja otettaisiin mukaan juttuihin
 • saisin harjoitella paikallista kieltä muiden kanssa ja minulle tuotaisiin vaikka lasten kirjoja, jotta oppisin kieltä
 • näytettäisiin esimerkeillä ja kädestä pitäen mitä pitäisi tehdä
 • olisi turvallinen ympäristö
 • muut olisivat kärsivällisiä minun kanssani
 • toiset tervehtisivät minua
 • pidettäisiin juhlat, jotta tutustuisin ihmisiin
 • ihmiset auttaisivat minua
 • saisin toteutella ajan kanssa ja pikkuhiljaa
 • toiset ottaisivat rauhallisesti ja antaisivat aikaa

Pohdinnan jälkeen oli hedelmällistä jatkaa samalla teemalla, mutta kääntää ajatus niin, että miten itse ja muut työkaverit voisivat auttaa ulkomailta tullutta henkilöä integroitumaan työyhteisöön. Vastauksissa oli paljon hyvää tahtoa ilmassa:

 • Hymyile
 • Näytä esimerkkiä, neuvo rauhallisesti
 • Ole ennakkoluuloton, avoin ja ystävällinen
 • Auta ja ole kärsivällinen
 • Varmista ymmärrys pyytämällä henkilöä kertomaan asia omin sanoin
 • Ole rauhallinen opetustilanteessa
 • Toista monta kertaa
 • Kehu
 • Ota mukaan porukkaan
 • Ollaan mukavia
 • Annetaan aikaa

Koulutusta maahanmuuttajille tai omalle henkilöstölle?

Hämeen ammatti-instituutissa on käynnissä hankkeita, joissa edistetään maahanmuuttajien koulutusta. Maatalous-, puutarha- ja metsäalan lyhytkoulutuksia sekä elintarvikealan koulutusta tarjotaan ulkomaalaisille lyhytkoulutuksina. Räätälöityjen täsmäkoulutusten avulla saadaan nopeasti uutta työvoimaa yritysten palvelukseen.

Hankkeissa järjestetään koulutusta myös yritysten olemassa olevalle henkilöstölle. On tärkeää, että uusien työntekijöiden integrointi työyhteisöön sujuu joustavasti. Yritysten henkilöstölle kannattaa kertoa ulkomaalaisten rekryyn liittyvistä asioista jo hyvissä ajoin etukäteen.

Soita ja kysy lisää koulutuksista! Useat koulutukset ja infot ovat maksuttomia.

 

 

Leave A Reply