Mikä on OpenGPT ja miten ammattiin opiskeleva voi hyödyntää sitä opinnoissaan?

0

OpenGPT (Generative Pre-trained Transformer) on avoimen lähdekoodin kielimallinnusohjelma, jonka on kehittänyt OpenAI. Se on koulutettu monipuolisesti erilaisilla tekstipohjaisilla tietovarannoilla ja on erittäin tehokas kielen hallinnassa. Ammattiin opiskelevat voivat hyödyntää OpenGPT:tä monin tavoin opinnoissaan.

  1. Tekstin tuottaminen: OpenGPT voi auttaa ammattiin opiskelevia tuottamaan selkeää ja ammattimaista tekstiä, kuten raportteja, esseitä tai esityksiä.
  1. Kielitaidon kehittäminen: OpenGPT:n avulla voi harjoitella kielitaitoa eri kielillä, koska malli on koulutettu useilla kielillä.
  1. Tutkimustyö: OpenGPT:n avulla voi tehdä tekstipohjaista analyysiä, kuten tekstinluokittelua tai tekstin summausta. Tämä on erittäin hyödyllistä erityisesti opiskelijoille, jotka tekevät tutkimustyötä.
  1. Ideoinnin tukeminen: OpenGPT:n käyttö voi auttaa ammattiin opiskelevia löytämään uusia ideoita ja näkökulmia esimerkiksi projektityössä.
  1. Käännöstyö: OpenGPT:n käyttö voi auttaa ammattiin opiskelevia kääntämään tekstiä eri kielillä ja tukemaan käännöstyötä.
  1. Aihepiirien tuntemus: OpenGPT:n avulla voi parantaa tietämystä eri aihepiirien sanastosta ja ilmaisutavoista.
  1. Kielenhuolto: OpenGPT:n käyttö auttaa ammattiin opiskelevia huoltamaan ja korjaamaan tekstiä ennen lähettämistä.

Sovellusten kehittäminen: OpenGPT:n avoimen lähdekoodin ansiosta ammattiin opiskelevat voivat kehittää omia sovelluksia ja integroida sen esimerkiksi chatbot-sovelluksiin tai tekstipohjaisiin haku- ja suosittelujärjestelmiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, etta että OpenGPT tarjoaa ammattiin opiskeleville monipuolisen työkalun tekstin tuottamiseen, kielitaidon kehittämiseen, tutkimustyöhön, ideoinnin tukemiseen, käännöstyöhön, aihepiirien tuntemiseen, kielenhuoltoon ja sovellusten kehittämiseen. OpenGPT:n avoimen lähdekoodin ansiosta se on myös erittäin joustava ja mukautettavissa erilaisiin tarpeisiin. Ammattiin opiskelevat voivat hyödyntää OpenGPT:tä erilaisissa tekstipohjaisissa opinnoissaan parantaakseen kielitaitoaan, tietämystään ja tuottavuuttaan.

Vielä lopuksi: Olen kokeillut ja testannut OpenGPT:tä muutamien viikkojen ajan ja kokeilujen innoittamana pyysin OpenGPT:tä kirjoittamaan blogin aiheesta ”Mikä on OpenGPT ja miten ammattiin opiskeleva voi hyödyntää sitä opinnoissaan?”. Vastauksena pyyntöön sain yllä olevan tekstin. Eli yllä oleva on kokonaisuudessaan OpenGPT:n tuottama ja muotoilema kirjoitus. Vaikka ko. tekoäly ei ole vahvimmillaan suomen kieltä tuottaessaan, on teksti ajatuksia herättävää monellakin tavoin. Yhtenä isona kysymyksenä mieleeni tuleekin: kun nyt käytössä oleva GPT:n versio 3 tuottaa edellisen kaltaista tekstiä, niin mihin pystyy tämän vuoden aikana julkaistava GPT-4, jota on ”opetettu” noin 1000 kertaa kattavammalla aineistolla edeltäjäänsä verrattuna.

OpenGPT löytyy osoitteesta https://chat.openai.com

Ari-Pekka Nieminen
lehtori
HAMI

 

Leave A Reply