Mietteitä yhteishausta

0

Yhteishaku on käynnissä ja noin 60 tuhatta nuorta pohtii missä haluaisi ensi syksynä opiskella. Opiskelupaikka avaa nuorelle oven tulevaisuuteen, joko sinne minne elämän haluaa tällä hetkellä kulkevan tai se voi myös näyttäytyä arvoituksellisena ja epävarmana. Onneksi nykyisin tämä valinta ei sulje yhtään ovea, vaan jättää ne kaikki raolleen.

Elämässä kummallista on se, että asiat muuttuvat todeksi vasta kun ne kohdataan henkilökohtaisesti. Olen jo yli kymmenen vuoden ajan markkinoinut meijerialan toisen asteen koulutusta nuorille ympäri Suomen; tuonut esille miten hienon mahdollisuuden tarjoamme ja miten kaikkine lisäpalveluineen toteutamme loistavan lähtölaskennan tulevaisuuteen. Kiistatta olen sitä mieltä edelleen. Kuitenkin vasta nyt havahduin siihen, miten paljon tämä hetki vaikuttaa nuoren tulevaisuuteen. Mitä tämä valinta merkitsee hänen elämässänsä, mitä ovia hän avaa ja siihen, miten hän ankkuroituu osaksi yhteiskuntaa ja rakentaa niiden pohjalle oman näköisensä elämän.

Minulle tämä karu realismi konkretisoitui, kun yhteishakuun osallistuva tyttäreni kertoi lennokkaista valinnoistaan ja haaveistaan tulevaisuuden suhteen. Samassa hetkessä aloimme yhdessä katsomaan Ylen dokumenttia Tytöt 18. Dokumentti, jolle annan vahvan katselusuosituksen. Suosittelen, että katselu olisi osa perheen yhteistä ”laatuaikaa”. Dokumentti puhuttelee katsojaansa ja avaa nuorelle sen, miten merkityksellistä aikaa hän elää. Minulle, miten tärkeän asian äärellä nyt olemme.

Dokumentin nuorten valinnat eivät ainoastaan liity kouluun, mutta heidän elämänsä suunnittelusta ja arjen hallinnasta se antaa vahvan kuvan. Usein, kuten nytkin monet dokumenttiin osallistuvien nuorten ongelmista ovat lähtöisin jo lapsuudesta ja siellä koetuista traumoista. Dokumentti tuo raadollisesti esiin, miten pienet asiat ja väärät valinnat elämässä johtavat yhä vaikeampiin ongelmiin. Työni puolesta saan herätyksen, miten tärkeää työ nuorten kanssa onkaan. Miten pienillä asioilla voimme vaikuttaa siihen, miten nuoren elämä siitä jatkuu.

Omassa työssäni ja elämässäni olen saanut havaita, että monet nuoret toimivat ja elävät viisaammin kuin aiemmat sukupolvet. Vahingollista vain on se, että nuoret ja heidän hyvinvointinsa on polarisoitunut. Huolena ovat ennen kaikkea he, joilla menee heikommin ja kaikki valinnat eivät osu nappiin.

Koulutus on ollut jo pitkään yksi suomalaisen yhteiskunnan tukirankoja. Siksi on hyvin tärkeää, että nuorille annetaan mahdollisuus hankkia sellainen koulutus, jolla he voivat alkaa tavoittelemaan unelmiaan. Tämä on myös se kohta, jossa minun ja samaan tilanteeseen luonnollisesti ajautuneiden tulee pysähtyä ja kuunnella nuorta, kun hänellä on asiaa. Ehkä vähän vinkatakin, mutta ennen kaikkea tukea ja kannustaa häntä valinnoissaan. Nämä valinnat tehdään nyt ja niillä on kauaskantoisia vaikutuksia heidän elämässään. Siksi kohtalotoverit, olkaamme liikkeellä herkemmällä korvalla kuin koskaan. Kipua ja kyyneleitä on aina edessä, kun on omasta lapsesta kysymys, mutta niitä voi lievittää jo pienellä ennakolla tekemällä harkittuja valintoja, joista yksi merkityksellinen on nyt käsillä yhteishaun muodossa.

Jyri Kaunisto
Pedagoginen koordinaattori, lehtori

Hakuaika kevään yhteishaussa: 22.2.-22.3.2022

Leave A Reply