Maahanmuuttajatkin saavat unelmoida!

0

Melkien 30 kantahämäläistä toimijaa sai oppia International House Turun toiminnasta Kulkeva-hankkeen benchmarkingretkellä. International House Turku kokoaa yhteen kotoutumisen edistämistä ja kansainvälisten osaajien houkuttelua tarjoavat neuvonta- ja ohjauspalvelut Turun seudulla. Welcome to Turku -ohjemassa pohditaan elämänlaatua ja kannustetaan maahanmuuttajia unelmoimaan!

Turkuun virtaa kansainvälisiä osaajia tällä hetkellä todella paljon. Ensi syksynä peräti 25% koulun aloittavista lapsista on maahanmuuttajataustaisia. Tämä asettaa monet kaupungin toimialat uuteen tilanteeseen. Kanta-Hämeessä maahanmuuttajien määrät eivät ole samalla tasolla, mutta Hämeen liiton elinvoimakatsauksen mukaan vahva maahanmuutto kompensoi tällä hetkellä heikkoa luonnollista väestönkehitystä Kanta-Hämeessä (Lindman, 2024).

International House Turussa työskentelevät muun muassa Manu Jalonen, Deeana Lehtinen sekä Muhis Azizi. International House Turku on perustettu vuonna 2021.

  • Ideana oli yhden luukun periaate, josta henkilö saisi kaikki palvelut samasta paikasta, Muhis Azizi International House Turusta kertoo.

Turku on kiinnostava kohde maahanmuuttajille. Viime vuonna Turkuun tuli 60 000 maahanmuuttajaa, joista 20 000 oli Ukrainasta. Osa tulijoista on opiskelijoita, jotka tulevat opiskelemaan ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin, joita Turussa on peräti neljä. Ulkomaalaisia opiskelijoita on Turussa 40 000 henkilöä ja jos ei löydy töitä, niin he lähtevät pois.

  • Maahanmuuttajat ovat pääasiassa melko nuoria. Esimerkkinä voisi todeta, että Turussa 400 synnyttäjästä 300 on maahanmuuttajataustaisia, Muhis Azizi International House Turusta kertoo.

Welcome to Turku

International House Turku on pilotoinut uutta Welcome to Turku -ohjelmaa, joka on räätälöity helpottamaan uusien kansainvälisten turkulaisten asettautumista. Englanninkielinen ohjelma on osallistujilleen täysin ilmainen ja sitä koordinoi Deeana Lehtinen. Hän on itse tullut Suomeen 2011, joten hänen on helppo samaistua ulkomaalaisten ensikokemuksiin Suomesta.

Welcome to Turku ohjelmaa on suunniteltu suoraan maahanmuuttajilta saadun palautteen perusteella. Ohjelmassa on muun muassa keskusteluryhmä, työpajoja, ryhmä- ja yksilövalmennusta sekä tutustumista turkulaiseen elämään. Ohjelmassa on mukana kokemusvalmentajia ja suomenkielisiä vapaaehtoisia.

  • Elämänlaatu on tärkeä asia. Tutkimukset osoittavat, että Suomesta lähdetään pois, vaikka olisi työpaikkakin, jos elämänlaatu ei ole hyvää. Me kannustamme kaikkia ihmisiä unelmoimaan. Annamme esimerkkejä maahanmuuttajataustaisista henkilöistä, jotka ovat toteuttaneet unelmiaan Suomessa ja menestyneet, Deeana Lehtinen Welcome to Turku -ohjelmasta kertoo.

Monitori

Keskellä Turkua on Monitori -niminen palvelukeskus, jossa palveluita tarjotaan peräti 18 eri kielellä ja matalalla kynnyksellä. Kauppatorin Monitori on Turun kaupungin, Kelan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhteinen keskitetty asiakaspalvelu, joka sijaitsee aivan Turun keskustassa torin kulmassa. Monitorissa asiakkaita palvellaan niin kasvotusten, puhelimitse kuin chatissakin.

Monitorin ovella on näyttö, josta saa vuoronumeron. Paikalla on myös oppaita auttamassa henkilöitä.

Monitorissa työskentelee viikoittain Turun kaupungin sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yksiköiden palveluneuvojia, Kelan asiakasneuvojia ja useilla eri kielillä palveleva International House Turku. Monitorissa toimii myös matkailuneuvonta.

Kulkeva-hanke

International House Turku -vierailu toteutettiin Kulkeva-hankkeen toimesta. Matkalle lähti 28 henkilöä useasta eri organisaatiosta Kanta-Hämeestä. Osallistujien toimenkuvaan kuuluu maahanmuuttoon ja ihmisten työllistämiseen liittyvät asiat. Bussissa kävi mukava puheensorina takaisin tullessa, sillä päivä oli antanut paljon ajattelemisen aihetta kaikille osallistujille.

Kulkeva -hankkeen tavoitteet ovat:

  • edistää työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten maahanmuuttajien integroitumista Kanta-Hämeessä
  • löytää yhdessä ratkaisuja kv-opiskelijoiden sijoittumiseen alueelle ja sujuvampaan integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan
  • saada helpotusta kantahämäläisten yritysten osaajapulaan sekä työvoiman kohtaanto-ongelmaan
  • tavoitteena on myös lisätä oppilaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä Kanta-Hämeessä ja pyrkiä luomaan uusia oppimis-, työskentely- ja yhteistyömalleja yritysten, yhdistyksien ja oppilaitoksien välille

Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti teknologia-alojen (HAMK), majoitus- ja ravitsemusalan (KKT) ja luonnonvara-alan (HAMI) yrityksiin. Hankkeen pääkoordinoijana toimii Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Hankkeen osatoteuttajat ovat HAMK Edu ja Hämeen ammatti-instituutti.

Rahoittaja: Hämeen liitto, kansallinen AKKE-rahoitus. Hankkeen aikataulu 1.4.2023-31.12.2024.

Lisätiedot:

International House Turku 

Hämeen ammatti-instituutti

Teksti ja kuvat: Hämeen ammatti-instituutti  kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, Kulkeva-hanke

Leave A Reply