Liikenneopettajakoulutusta jo 90 vuotta

0
Pekka Ahlgren
koulutuspäällikkö
HAMI Liikenneopetuskeskus
Ensimmäinen liikenneopettajakurssi valmistui AEL:stä 14.3.1929. 90-vuotisen taipaleen aikana niin kuljettajaopetuksessa kuin muutenkin liikenneturvallisuustyössä on tapahtunut paljon ja tapahtuu koko ajan.

1989 Häme ja Hämeenlinna tulivat liikenneopettajakoulutuksen kotipaikaksi; koulutus liittyi osaksi silloista Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopistoa. Elokuussa 1990 perustetun Liikenneopetuskeskuksen myötä siirryttiin Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteyteen. Vuonna 2010 tehtyä koulutusuudistusta seurasi vuoden 2014 alussa siirtyminen Hämeen ammatti-instituuttiin.

Kuljettajakoulutuksen tulevaisuusseminaari pidettiin Riihimäellä 5.3.2019. Ajokorttilainsäädännön uudistamistoimet olivat keskiössä, mutta samalla juhlistettiin myös 90–vuotiasta liikenneopettajakoulutusta. Kutsuvieraina paikalla olivat mm. jo 1960–luvulla liikenneopettajakoulutuksen kurssinjohtajana toiminut 96 vuotta täyttänyt Aarne Kähärä ja 1980-luvulla samaa tointa hoitanut Pekka Kärkkäinen. Aikanaan Suomen Autokoululiiton puheenjohtajina ja näin myös parin vuosikymmenen aikana Liikenneopetuskeskuksen johtoryhmässä toimineet Antti Vainikkala, Seppo Asikainen ja Antero Peiponen olivat tilaisuudessa läsnä. Mukana oli myös hyvin paljon omalla työpanoksellaan ja osaamisellaan Liikenneopettajakoulutuksen kehittämistyöhön ja myös johtoryhmätyöskentelyyn osallistunut silloinen Liikenne- ja viestintäministeriön toimistopäällikkö Jarmo Hirsto.

Tilaisuuden avauspuheenvuoron käytti HAMIn rehtori Tarja Hovila. Hänen jälkeensä liikenneturvallisuuden yleistä kehitystä arvioi Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna – Liisa Tarvainen. Jo usean vuosikymmenen ajan kuljettajaopetuksen kehittämistyön keskiössä ollut Turun yliopiston professori emeritus Esko Keskinen arvioi kuljettajaopetuksen viimeaikaisia kehittämistoimia otsikolla Opetuksesta tutkintoon – viisautta vai heitteillejättö? Yrittäjänäkökulmasta kuljettajaopetuksen kehitysnäkymiä esitellyt Suomen Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi toi omassa puheenvuorossaan esiin mm. viimeaikojen hyvän kehityksen erityisesti mopokoulutuksen tehostumista seuranneen positiivisen liikenneturvallisuuskehityksen. Toisaalta huolta hänen mukaansa aiheuttaa nyt uusien nuorten kuljettajaryhmien, kuten kevytauton rattiin tulevien uusien kuljettajien kohtaamat mahdolliset haasteet ja sen myötä ehkä uhkaavatkin liikenneturvallisuuden kehitysnäkymät.

Liikenneopettajien ammatti-identiteetin murros ja uudenlaiset liiketoimintakonseptit tulivat hyvin esiin Liitu ry toiminnanjohtajan Sampsa Lindbergin ja Epic –autokoulu Oy toimitusjohtajan Kalle Lahervon puheenvuoroissa. A–katsastus Oy liiketoimintaryhmän johtaja Hannu Pellikka keskittyi omassa puheenvuorossaan tarkastelemaan kuljettajaopetuksen muutosta kuljettajatutkintojen näkökulmasta.

Leave A Reply