Kun esimiehenä oppii ja kasvaa – sillä on vaikutusta kaikille elämän osa-alueille

0

Laadukasta johtajakoulutusta Hämeen ammatti-instituutista

Teemu Mikkola, Oikeusrekisterikeskuksen kansalais- ja viranomaispalveluiden toimialajohtaja, on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Mikkola on ollut Hämeenlinnassa Oikeusrekisterikeskuksen palveluksessa kahdeksan vuotta. Pohjakoulutukseltaan hän on poliisi ja oikeustieteiden maisteri. Työkokemusta kertyi 15 vuotta poliisihallinnossa, jossa hän opiskeli työn ohessa juristiksi. Mikkola toimi sittemmin lakimiestehtävissä poliisihallinnossa, josta siirtyi Oikeusrekisterikeskukseen.

Teemu MIkkola
Teemu Mikkola on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon.

-Työnantajan linja on, että kaikki esimiehet käyvät jonkin johtamiskoulutuksen, joko esimerkiksi johtamisen erikoisammattitutkinnon tai suppeamman lähiesimieskoulutuksen. Muutaman vuoden virastossa työskenneltyään Mikkolan oli luontevaa lähteä esimieskoulutukseen. Opiskelupaikka valikoitui ensinnäkin sijaintinsa vuoksi, mutta myös hyvä maine vaikutti opiskelupaikan valintaan. Monet viraston työntekijät ovat käyneet saman koulutuksen ja Mikkola toteaakin Hämeen ammatti-instituutin olevan turvallinen vaihtoehto.

Itse opiskelusta Mikkola mainitsee, että opiskelu oli hyvin intensiivistä. -Lähijaksot ja lähijaksojen lähellä olevat päivät olivat työteliäitä. Näyttötilanteet puolestaan pystyi hyvin sovittamaan normaalin työhön, niitä ei tarvinnut keksimällä keksiä. Tutkinnon yhteensovittaminen onnistui Oikeusrekisterikeskuksessa työskentelyyn oikein sujuvasti. Opiskelussa hyvää oli se, että opiskelijat tulivat niin eri taustoista: yksityiseltä puolelta, kuntasektorilta ja valtionhallinnosta.  Mikkola pitää opiskelun rikkautena juuri sitä, että tapasi niin erilaisia, eri ikäisiä ja erilaisilla taustoilla olevia ihmisiä, jotka tekivät esimiestehtäviä. Tiedon ja kokemusten jakaminen esimiestyöstä oli Mikkolan mukaan yksi opiskelun hienoimmista puolista. – Toki kouluttajat ja koulutuksen tuoma anti oli hyvää, mutta opintojen aikana muodostunut oma sidosryhmä oli parasta, samoin kuin se vertaistuki, jota sai esimerkkien ja keskustelun kautta.” – Opintojen aikataulu oli sopivan tiivis, siinä jäi aikaa välillä pohtia ja hengähtää, eikä tarvinnut koko aikaa opintoja miettiä, mutta kuitenkin niin tiivis, että piti koko ajan tehdä jotakin. Laakereille ei voinut jäädä lepäilemään. Koulutus oli hyvin aikataulutettu, toteaa Mikkola.
Opiskeluilmapiiri riippuu paljon opiskelijaporukasta, joka koulutukseen valikoituu. Mikkola kehuu olleensa onnellisessa asemassa saatuaan opiskella hyvässä porukassa. – Opiskelijavalinta onnistuessaan tekee opiskelusta ihan parasta, kun ryhmä onnistuu ja opinnoissa tuetaan toinen toista, hymyilee Mikkola. Mikkola on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2015. Hän valmistui muutamia kuukausia etuajassa.

Johtamisen erikoisammattitutkinto antoi Mikkolalle uusia ajatuksia esimiestyöstä ja johtamisesta.
– Ajatuksia sitä, mitä kaikkea ja minkälaisia näkökulmia esimiestyöhön on. Minulla oli ennen koulutusta jo työn kautta tietty kuva esimiestyöstä, että mitä esimies tekee ja mitä esimiehen kuuluu tehdä, mutta koulutus avasi uusia näkökulmia työhön. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja mitä pitää tehdä, plus sitten ihan kova substanssipuoli, joka opinnoissa tuli, talousasioita ja muuta. Hyvä kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Lisäksi 360-arvioinnit olivat hyviä, summaa Mikkola koulutuksen antia.

Mikkola kokee olevansa parempi esimies koulutuksen jälkeen, sillä koulutus avasi silmiä: asioita voi katsoa vähän toisin, ei ole vain yhtä oikeaa tapaa toimia esimiehenä, vaan täytyy toimia tilanteen mukaan. Mikkola uskoo, että myös hänen alaisensa ovat hänen esimiestyöhönsä tyytyväisiä. Mikkolalla on tällä hetkellä 55 alaista, joista 15 on suoria alaisia. – Kun esimiehenä oppii ja kasvaa, niin se vaikuttaa varmaan kaikille elämänaloille ja auttaa normaali-arjessakin; myös kahden pienen pojan kasvatuksessa, naurahtaa Mikkola

Mikkola suosittelee johtamisen erikoisammattitutkintoa muillekin ja viraston uusista esimiehistä pari onkin jo samaisessa koulutuksessa ja Mikkola toimii tällä hetkellä heidän mentorinaan/työpaikkaohjaajanaan. -Voin suositella koulutusta erityisesti sellaiselle henkilölle, joka on jo muutaman vuoden toiminut esimiehenä, mutta jolle ei vielä ole juurtunut tietynlaiset esimieskäsitykset, vaan on vielä avoin kaikelle uudelle ja koulutukselle, jolloin koulutuksesta on apua esimiehenä kasvamisessa.
Vuoden 2019 alussa koulutuksen nimi muuttui johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnoksi ja kohderyhmänä ovat nyt myös yrittäjät.

Täydennyskoulutusta Mikkola ei vielä ole vailla, mutta ei poissulje ajatusta, etteikö koulunpenkki vielä joskus voisi kutsua. -Kunhan se opiskelu on työhön yhdistettävää koulutusta, työn ohessa oppimista, sillä päätoiminen opiskelu ei enää tunnu mielekkäältä. Mikkola toteaa työn ohella opiskelun voivan olla raskasta, mutta toisaalta myös hyvin palkitsevaa.

Lisätietoa Hämeen ammatti-instituutissa järjestettävistä johtamisen ja esimiestyön koulutuksista.

Minna Leino
markkinointisuunnittelija
Hämeen ammatti-instituutti

 

Leave A Reply