Kehitä työhyvinvointia!

0

Työntekijöiden kokema työhyvinvointi on organisaatioiden menestyksen tärkeä peruspilari. Yrityksen innostuneet ja sitoutuneet työntekijät tekevät parempaa tulosta ja yritys menestyy. Miten teidän firmassa voidaan? Tarvitsetteko lyhytaikaista sparrausta tai pidempiaikaista koulutusta? Hämeen ammatti-instituutti tarjoaa molempia. Työhyvinvoinnin sparrausta saa maksutta Muutoksen kesyttäjä -hankkeessa ja esimieskoulutusta voi opiskella HAMIssa lähiesimiestyön ja johtamisen tutkintoihin saakka.

Useassa työpaikassa työtä tehdään nykysin hybridimallilla, jossa osa työstä suoritetaan etänä. Esimiehille hybridi saattaa tuottaa lisätyötä ja painetta kaiken muun sälän keskellä. Esimiehillä on kuitenkin erittäin tärkeä rooli työhyvinvoinnissa ja he voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan merkittävästi työntekijöiden työtyytyväisyyteen.  Hyvässä johtamisessa pohditaan valintoja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Ennen kuin työn ilo katoaa

Työterveyslaitos on tehnyt ”Työelämän mielenterveysohjelman”, joka löytyy ”ennenkuin.fi” -sivustolta. Työelämän mielenterveysohjelmassa kiinnitetään huomiota siihen, että ihmiset jaksaisivat töissä.  Yrityksiä kannustetaan ottamaan työhyvinvointiasiat strategiseksi painopisteeksi.  On tärkeää, että mielen hyvinvointi huomioidaan kaikissa päätöksissä, sillä jos näin ei tehdä luovuus saattaa loppua ja porukka väsähtää. Työterveyslaitoksen vinkit yrityksille:

  • Hyvinvointia pitää ajatella yhtä usein kuin rahaa
  • Hyvinvointi ei ole vain työntekijän etu tai ongelma
  • Tiivistynyt arki vaatii aktiivisia tekoja hyvinvoinnin puolesta

Työkuorma täytyy mitoittaa ihmisen kokoiseksi ja tehdä tarvittaessa muutoksia työhön – ennen kuin työn ilo katoaa. On tärkeää määritellä työlle sellaiset tavoitteet ja raamit, että siinä voi kokea onnistumisia. Ennenkuin.fi -sivustolta löytyy myös materiaalipankki, jonka avulla pääsee työhyvinvointiasioissa liikkeelle vaikka oman tiimin tai koko työyhteisön kanssa. Tukimateriaalia voi hyödyntää esimerkiksi esihenkilötyön kehittämiseen, muutostilanteisiin työyheisössä tai oman työhyvinvoinnin tilannekuvan muodostamiseen. (Työterveyslaitos.)

Työhyvinvoinnin sparrausapua tarjolla

Kanta-Hämeessä toimivalla yrityksellä on mahdollisuus saada sparrausapua työhyvinvoinnin kehittämiseen käynnissä olevasta Muutoksen kesyttäjä -hankkeesta. Jos olet kiinnostunut työhyvinvoinnin kehittämisestä, niin ota yhteyttä! Jokaisen yrityksen kanssa käydään alkukartoituspalaveri, jossa pohditaan yrityksen työhyvinvoinnin tilaa. Ensin lähdetään liikkeelle siitä, mitkä asiat ovat hyvin. Tapaamisissa kysytään myös mahdollisista pullonkauloista ja halukkuudesta kehittää toimintaa. Jos yrityksessä päätetään lähteä hankkeeseen mukaan, niin se vaatii aina ajallista panostamista sekä sitoutumista kehittämiseen. Henkilöstön kehittämiseen kannattaa satsata, sillä motivoitunut ja hyvinvoiva työntekijä on aloitteellinen ja suoriutuu tehtävistään hyvin. Samalla työntekijöiden innostus tuo yrityksille menestystä ja euroja kassaan.

Muutoksen kesyttäjä -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston, Hämeen ELY-keskuksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin rahoittama kehittämishanke. Hanketta koordinoi HAMK Smart -tutkimusyksikkö ja HAMI toimii hankkeen osatoteuttajana. Muutoksen kesyttäjä -hanke jatkuu kesäkuuhun 2023.

Koulutusta esimiestyöhön ja johtamiseen

Hämeen ammatti-instituutti kouluttaa lähiesimiehiä ja johtajia. Lähiesimiestyön ammattiutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka toimii lähiesimiehen tehtävissä. Työnimike voi olla esimerkiksi tiimivastaava tai työryhmän, osaston tai yksikön vetäjä. Koulutus toteutetaan verkossa ja se sisältää itsenäistä opiskelua, webinaareja, oppimistehtäviä, yksilö-/pienryhmäohjausta ja sparrauskeskusteluja opettajan kanssa.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka toimii johtamistehtävissä tai yrittäjänä.  Tutkintoa suorittaessa toiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä henkilön oma kehittyminen kytkeytyvät toisiinsa. Molempiin koulutuksiin on jatkuva haku.

Lue lisää:

Hämeen ammatti-instituutti.

Työterveyslaitoksen mielenterveysohjelma.

HAMIn ja HAMKin Muutoksen kesyttäjä -hanke. 

Teksti ja kuva: kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti

 

Leave A Reply