HAMIn meijerialan koulutuksessa lasketaan hiilijalanjälkeä

0

Hämeen ammatti-instituutti Oy, HAMI on mukana valtakunnallisessa VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus hankkeessa, jossa yhtenä teemana on oppilaitoksen hiilijalanjäljen mittaaminen. HAMIssa hiilijalanjäljen kartoitusta lähdettiin hankkeessa pilotoimaan Hämeenlinnan Sairion meijerialan koulutuksen toimipisteessä.

Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta

Hiilijalanjäljen laskenta perustuu ympäristövaikutusten laskenta Greenhouse Gas Protocol -standardiin eli GHG-protokollaan, kuva 1. Organisaation päästölähteet. Laskentatyökalua on kehitetty VASKI-hankkeessa ammatillisten oppilaitosten hiilijalanjäljen laskentaan soveltuvaksi. Laskennassa on mukana Scope 1: Suorat päästöt, fossiiliset polttoaineet ja kylmäaineet, Scope 2: Ostetun energian päästöt, sähkö, lämpö ja jäähdytys sekä Scope 3: Epäsuorat päästöt, jätteet, opiskelijaruokailut, työnantajan matkat, hankinnat, energian ja polttoaineiden tuotanto ja jakelu.

Kuva 1. Organisaation päästölähteet (kuva perustuu GHG Protocol Scope 3 – standardiin), hiilijalanjäljen laskenta, A. Laiti.

 

Meijerialan koulutuksen hiilidioksidipäästöt 2021

 Kuvio 1. Meijerialan toimipisteen hiilidioksidipäästöt GHG-laskennan mukaan vuodelta 2021.

Kuvion 1. tuloksissa näkyy meijerialan toimipisteen vuoden 2021 tiedoilla laskettu tCO2e päästöjen GHG-laskennan tilanne. Hiilidioksidipäästöt yhteensä ovat 550,2 tCO2e. Tulosten tarkastelusta teemat Scope3: Opiskelijaruokailut, voidaan todeta, että ruoka valmistetaan ja toimitetaan korkeakoulukeskuksesta ja ruokapalveluiden hiilidioksidipäästöt ovat tästä syystä euromääräisessä tarkastelussa lähes olemattomat (0,2 tCO2e). Samoin Scope 3: Polttoaineiden tuotanto ja jakelu, Sairiossa on käytössä vain yksi diesel -auto ja tästä johtuen päästöt jäävät laskennassa hyvin pieneksi (0,1 tCO2e) sekä Scope 2: Ostetun ja/tai itse tuotetun jäähdytysenergian päästöt, jäähdytysenergiaa ei osteta tai itse tuoteta, joten näitä päästöjä ei synny lainkaan meijerialan koulutuksen toiminnan osalta.

Tulosten keruuta ja laskentaa työstetään parhaillaan vuoden 2022 tietojen osalta. Näin tullaan saamaan vertailevaa dataa vuositasoilla, jonka jälkeen tuloksia tulkitsemalla saadaan mielenkiintoista informaatiota ja voidaan tehdä johtopäätöksiä oppilaitoksen hiilidioksidipäästöjen suunnasta, ovatko ne vähentyneet vai kenties kasvaneet ja miltä osin GHG Scope -tarkastelua.

Hiilijalanjäljen mittaamisessa korostuu se, että laskentatiedot kerätään vuosittain samalla tavalla ja laskennassa käytetään samoja päästökertoimia. Päästökertoimien selvittäminen tuotteiden ja palveluiden toimittajilta on vielä tänä päivänäkin yhteiskuntavastuuta korostavalla aikakaudella osittain haasteellista ja aikaa vievää selvittelytyötä.

Tavoitteena hiilineutraali HAMI 2030

HAMI on OKKA-säätiön vuonna 2022 sertifioima oppilaitos ja HAMIssa on kestävän kehityksen ohjelma 2030, jossa yhtenä tavoitteena on ”Hiilineutraali HAMI yhdessä HAMKin kanssa”. HAMI tekee yhteistyötä HAMKin kiinteistöpalveluiden ja taloushallinnon henkilöiden kanssa Hämeenlinnan Sairion hiilijalanjälkilaskennan lähtötietojen taustakeruussa. Meijerialan toimipisteen hiilijalanjäljen laskennan pilotoinnista innostuneena tarkoituksena on laajentaa hiilidioksidipäästöjen mittaamista ja seurantaa HAMIn kaikkiin toimipisteisiin Evon metsäalalla, Mustialan maatalousalalla, Lepaan puutarha-alalla sekä Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa liikenneopettajakoulutuksessa.

 

 

 

 

 

 

Hämeen ammatti-instituutti: www.hami.fi

VASKI-hankkeesta: Lehtori/projektipäällikkö Eija Rekola ja lehtori Kirsi Lähde

Teksti: Lehtori/keke-koordinaattori (OKKA-sertifikaatti) Kirsi Lähde, HAMI
Kuvio: Kirsi Lähde

 

Leave A Reply