Hämeen ammatti-instituutti täyttää vuosia – 25 vuotta mittarissa

0

Hämeen ammatti-instituutti täyttää tänä vuonna 25 vuotta, mutta HAMIn juuret ovat paljon syvemmällä historiassa. 1840–50-luvuilla perustettiin maineikkaat Mustialan maatalousoppilaitos ja Evon metsäoppilaitos. Silloin elettiin vielä Venäjän Keisari Aleksanteri II aikaa. Kulttuurihistorialliset kohteet ovat edelleen hyvässä kunnossa ja toimivat Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin opiskelijoiden oppimisympäristöinä. Vahvat perinteet velvoittavat toimimaan kestävästi myös tulevaisuudessa. Hämeen ammatti-instituutin strategiassa on vahva painotus kestävyyteen, ja oppilaitos on saamassa kestävän kehityksen sertifikaatin OKKA-säätiöltä.

Hämeen ammatti-instituutti on monialainen toisen asteen oppilaitos, joka toimii Kanta-Hämeessä viidessä eri toimipisteessä. Hämeen ammatti-instituutti syntyi 1.8.1996, kun Lepaan puutarha-, Evon metsä-, Mustialan maatalous- sekä Hämeenlinnan meijerioppilaitos yhdistyivät. Myöhemmin oppilaitokseen liitettiin vielä liikenneopettajien koulutus sekä johtamisen ja lähiesimiestyön koulutus.
Hämeen ammatti-instituutista valmistuu toisen asteen käytännön osaajia. Koulutus on aikojen saatossa muuttunut, vaikka edelleen toimitaan historiallisissa ja upeissa kulttuuriympäristökohteissa. Nykyään opiskelu ei ole enää entisen tapaan lukuvuosisidonnaista, vaan oppilaitokseen voi hakea opiskelemaan yhteishaun lisäksi jatkuvassa haussa. Opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon osoittamalla osaamisensa näytöissä. Osaamisen voi hankkia monella tavalla. Opiskelija voi osallistua lähiopetukseen, suorittaa verkko-opintoja tai kartuttaa osaamistaan työelämässä oppien.

Hämeen ammatti-instituutti ja Hämeen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen johtavan luonnonvara-alan koulutuskokonaisuuden toiselta asteelta ammattikorkeakouluun ja aina tutkimusyksiköihin saakka. Oppilaitokset toimivat rinta rinnan samoilla kampuksilla, hyödyntäen yhteisiä oppimisympäristöjä. Molempien oppilaitosten omistajataho on yhteinen. Läheisestä yhteistyöstä on hyötyä opiskelijalle, sillä Hämeen ammatti-instituutin opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Väylä-opintoja ammattikorkeakoulun puolella 30 osaamispisteen laajuisesti. Tämä hyödyttää opiskelijaa, sillä hän voi nopeuttaa jatkotutkintoaan huomattavasti, jos hän siirtyy opiskelijaksi ammattikorkeakoulun puolelle.

Upea menneisyys velvoittaa toimimaan kestävästi myös tulevaisuudessa. HAMIn strategiassa onkin vahva painotus kestävään toimintaan. Oppilaitosten kestävän tulevaisuuden sertifiointi on OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä. HAMIn toiminta on juuri auditoitu ja oppilaitos on saamassa sertifikaatin tänä syksynä. HAMIn Kestävän kehityksen ohjelmassa on tavoitteita ja mittareita muun muassa materiaalien, energian ja veden käytölle sekä jätteiden lajittelulle ja kierrätykselle. Lisäksi on pohdittu sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja. Turvallisuus, hyvinvointi, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, ravinto ja terveys sekä kulttuuriperintö sekä monikulttuurisuus ovat huomioitu HAMIn Kestävän kehityksen ohjelmassa. HAMI on vahvasti matkalla kohti yhteiskuntaa uudistavaa ammatillista oppilaitosta.

Tule mukaan HAMIn juhlavuoteen! Avoimet ovet -tapahtumissa pääset näkemään minkälainen 25-vuotias HAMI on nykyään. Avoimet ovet toteutetaan seuraavasti:
22.1.2022 Sairio
12.2.2022 Evo
17.3.2022 Mustiala

Mustialan opiskelijoita 1900-luvun alussa.

Teksti: Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti
Tutustu lisää Hämeen ammatti-instituuttiin: www.hami.fi

Leave A Reply