Evon vastuullisuustekoja

0

Venäjän Keisari Aleksanteri II julisti Evon Metsänhoito-opiston perustamisen 10. maaliskuuta vuonna 1858. Varsinainen metsänhoito-opetus alkoi virallisesti vuonna 1862.  Kulttuurihistoria on edelleen alueella näkyvissä, sillä vanhoja kruununtorppia, metsänvartijan tiloja ja metsäkämppiä on edelleen nähtävissä. Upea historia edellyttää vastuullisia tekoja myös nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Tässä blogissa kerrotaan Evon vastuullisuusteoista.

Evolla opiskelijat pääsevät mukaan luonnonmukaiseen metsänhoitoon, sillä HAMIn ja HAMKin Evon 2000 hehtaarin opetusmetsä tarjoaa hyvät mahdollisuudet metsäalan opiskelijoiden käytännön harjoittelulle. Opiskelijat pääsevät tekmään perinteisiä metsänhoitotöitä esimerkiksi kulotusta, jonka avulla uudistetaan metsää. Metsän kulotuksessa hakkuualueen hakkuutähteet, hukkapuu ja osa maanpinnan humuskerrosta poltetaan. Hukkapuu on sellaista puuainesta, joka ei täytä teollisuuden mittoja, esimerkiksi latvusosa, pienikappaleinen puunosa tai muu alle kahden metrin mittainen viallinen rungonosa.

Simulaattorit opetuksessa

Evolla käytetään opetuksessa simulaattoreita, joilla opiskelijoiden on mahdollista harjoitella moottori- ja raivaussahan sekä metsätraktorin käyttöä virtuaalisesti. Simulaattorin avulla kynnys kokeiluun matala, sillä simulaattoreita on helppo käyttää. Simulaattorin käytön avulla opiskelija saa varmuutta tekemiseen ja hän ei tee vahinkoa luonnossa, kun saa ensin harjoitella asiaa sisätiloissa simulaattorin avulla.

Evo on ensimmäinen oppilaitos Suomessa, jossa pääsee opiskelemaan sahausta moottorisahasimulaattorin avulla. Simulaattorin käytöstä on paljon hyötyä opiskelijoille, jotka siirtyvät harjoittelun jälkeen ulos metsätöihin. Imsimityn tekemä Stihlin simulaattori moottorisahasimulaattori on ollut koekäytössä Evolla reilut puoli vuotta. Opiskelijat ovat päässeet kokeilemaan alta-päältä sahausta, oksan ja rungon katkaisua jne. Simulaattoria käytetään sisätiloissa VR-lasit päässä ja liikkumatilaa tarvitaan muutama metri.  Simulaattorin käytöstä kerätään palautetta yhteistyöyritysten tuotekehitykseen. Tähän mennessä palaute on ollut erittäin positiivista. Simulaattori toimii myös vetonaulana Hämeen ammatti-instituutin osastolla eri messutapahtumissa ja kouluvierailuilla.

Akkukäyttöiset laitteet

Ammatilliseen opetukseen on hankittu lisää vähäpäästöistä pienkalustoa (sähkö/akkutekniikka). Työvälineet ovat osa HAMIn kestävä tulevaisuus -ohjelmaa, jossa konkreettisilla kestävillä valinnoilla on suuri merkitys oppilaitoksen toiminnassa.  Akkukäyttöisiä laitteita kuten moottorisahoja, oksasahoja, akkupuhaltimia jne. on hankittu Evolle viime vuosien aikana.  Akkukäyttöisten sahojen etuna ovat mm. helppo käynnistys, vaimea ääni ja pakokaasuttomuus. Myös työhyvinvointi lisääntyy, sillä pakokaasuttomuus tekee työstä terveellisempää ja äänimelu on paljon vähäisempää. Metsureiden kommunikointi paranee, kun ei enää tarvitse huutaa moottorin äänen yli.

Matikkaa virtuaalisesti

Matematiikka koetaan usein haastavaksi aineeksi ammatillisessa koulutuksessa. Joillekin opiskelijoille matikka tuottaa niin paljon vaikeuksia, että Hämeen ammatti-instituutissa päätettiin startata keväällä 2022 metsämatikka -360 virtuaaliprojektin yhdessä 3DBearin kanssa. Mukana olevien opettajien kokemukset erilaisista oppijoista ja heidän oppimishaasteistaan olivat erityisen tärkeässä roolissa projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Uudenlaiset opiskelutavat ovat tätä päivää, koska oppijatkin ovat erilaisia. HAMIn tavoitteena on olla Suomen hyvinvoivin toisen asteen kouluyhteisö vuonna 2030. Jotta tavoite voidaan saavuttaa, tarvitaan erilaisia oppimismetodeja. VR- ja AR-tekniikoita hyödynnettiin metsämatikka 360 -virtuaaliprojektissa Evolla, josta saatiin hyviä kokemuksia. Erilaisten opiskelijoiden oppimistapojen huomioiminen on erittäin tärkeää ja virtuaalimatikka -projekti onkin yksi käytännön osoitus HAMI sosiaalisen vastuullisuuden teoista.

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hämeen ammatti-instituutti on mukana valtakunnallisessa VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa. Opetushallituksen rahoittama VASKI yhdistää 61 oppilaitoksen kestävän kehityksen osaamisen. Hankkeen kumppanit luovat yhdessä ammatilliselle koulutukselle tulevaisuuden tiekartan, joka vahvistaa kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää. Hankkeessa mukana oleminen vahvistaa HAMIn omaa strategista päätöstä viedä Kestävä tulevaisuus -ohjelmaa eteenpäin.

HAMIlle OKKA-säätiön sertifikaatti kestävästä kehityksestä

OKKA-säätiö on auditoinut Hämeen ammatti-instituutin toiminnan ja myöntänyt kestävän kehityksen seritifikaatin HAMIlle vuonna 2022. OKKA-säätiö toimii opetusalan kestävän kehityksen asiantuntijatahona ja koulutuksen uudistajana. Säätiö vastaa valtakunnallisesta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista. OKKA-säätiön palautteen mukaan Hämeen ammatti-instituutin toiminnan taso täyttää vaatimukset kaikkien vaadittavien indikaattoreiden osalta.

Hämeen ammatti-instituutti.

HAMI, metsäala.

HAMi, kestävä tulevaisuus -ohjelma.

VASKI-hanke. Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus.

#vaskihanke #kestäväammattilainen

Teksti: Metsäalan henkilökunta ja Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti.

Leave A Reply