Ajosimulaattori on liikenneopettajan työkaveri

0

Hämeen ammatti-instituutin liikenneopettajakoulutuksessa on otettu käyttöön uusi ajosimulaattori.  Kuljettajakoulutuksessa on mahdollista hankkia osa kuljettajatutkinnon suorittamiseen vaadittavasta vähimmäisopetuksesta simulaattorissa.  Simulaatiosta on tullut  liikenneopettajan työkaveri, joka harjoituttaa ja opettaa monipuolisella ohjelmistollaan ajoneuvon käsittelyä sekä erilaisissa liikennetilanteissa toimimista osana kuljettajakoulutusta.  Simulaatio on turvallinen ympäristö harjoitella liikenteessä tarvittavia taitoja ja siinä on mahdollista toistaa erilaisia harjoituksia ilman ulkoisia häiriötekijöitä. 

– Liikenneopettajan on tärkeää perehtyä erilaisiin simulaatioihin ja niiden mahdollisuuksiin tuottaa osaamista osana kuljettajaopetusta.  Hamissa liikenneopettajaopiskelijat tutustuvat itse ajaen simulaation tuottamiin harjoituksiin ja simulaatioon oppimisympäristönä.  Näin saavutetaan ymmärrys sen tuottamasta osaamisesta ja harjoitteista sekä pystytään hyödyntämään simulaatiota tehokkaasti kuljettajaoppilaan käytännön harjoitusten suunnittelussa eri ajoneuvoluokissa henkilöautosta aina yhdistelmäajoneuvoihin asti.  Liikenneopettajaopiskelijat voivat harjoitella simulaattorilla myös ajo-ohjeiden antamista ajo-opetustilanteissa ja ohjeiden ajoittamista eri liikennetilanteissa.
Simulaatiossa annettavilla ajo-opetuskokeiluilla liikenneopettajaopiskelija voi harjoitella osana opintojaan tekemiensä aihekohtaisten opetussuunnitelmien toimivuutta ennen liikennevirtaan siirtymistä.  Simulaatiopedagogiikan tuntemus on nykypäivänä keskeinen osa liikenneopettajan ammattitaitoa, kertoo HAMIn liikenneopetuksen lehtori Harri Saartenkorpi.

HAMIn simulaattori on peräisin Tenstar Simulationilta, joka tarjoaa laajan valikoiman ammattilaistason simulaattoreita ajoneuvojen ja työkoneiden koulutukseen. Valikoima jakautuu viiteen segmenttiin: kuljetus, rakentaminen, maatalous, metsätalous ja liikenne. Tenstarin simulaattorit on kehitetty läheisessä yhteistyössä insinöörien ja alan keskeisten toimijoiden kanssa. Grafiikka on suunniteltu kuvastamaan todellisia konemalleja ja todellisia työympäristöjä/tilanteita. Jokaista konetyyppiä varten on joukko tarkoin kehitettyjä harjoituksia, jotka on optimoitu kouluttamaan oppilaita huolto-, ajo-, käsittely- ja turvallisuustehtävissä. Tenstar Simulation tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää useita erilaisia konetyyppejä samaan simulaattorilaitteistoon, mikä tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan oppimisen edut. Laitteisto sisältää useita Ruotsissa valmistettuja korkealaatuisia osia. Istuimet, käsinojat ja ohjaimet tulevat alan valmistajilta. Laitteiston saa useina eri malleina, joihin voidaan valita haluttuihin konetyyppeihin parhaiten sopivia komponentteja.

–  Tenstarin missio on lisätä toiminnan tehokkuutta ja turvallisuutta koulutuksen aikana ja sen jälkeen, sekä vahentää koulutuksen ympäristöpäästöjä rakennus-, kuljetus sekä maa- ja metsätalousaloilla, kertoo Tommi Ruotsalainen Tenstarilta. Tommi kävi HAMIssa opastamassa simulaattorin asennuksessa ja antamassa käytännön vinkkejä simulaattorin käyttöön.

Tommi Ruotsalainen opasti ajosimulaattorin käytössä.

 

Leave A Reply