Success Stories – Matti Kaartinen

0

Alumni: Matti Kaartinen

Valmistunut 2016 Hämeen ammattikorkeakoulusta, Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmasta.

Mistä muotoutui kiinnostus alalle?

Kiinnostus sähkö- ja automaatioalaan on varmasti ollut koko ajan jossain alitajunnassa. Alalle kouluttautuminen tuli mieleen vasta vuosina 2013-2014 kun tietotekniikka-alalla alkoi suuri muutos Oulussa.

Mikä tai mitkä vaiheet/oppiaineet olivat itseäsi eniten kehittäviä ammatillisesti opinnoissa työharjoitteluja lukuunottamatta?

Oppiaineissa kiinnostavimpia oli erilaiset suunnittelu ja automaatiojärjestelmä ohjelmointikurssit.

Valmistuit sähköautomaatiopuolelta varsin nopeasti, osittain myös aikaisemman tutkinnon johdosta. Koetko, että useammasta tutkinnosta olisi merkittävää hyötyä nykyisellä alallasi?

Kyllä, useammasta tutkinnosta on ollut hyötyä opintojen jälkeenkin. Tietotekniikan opinnoissa saatu ohjelmointitaito auttaa Codesys-pohjaisten järjestelmien ohjelmien lukemisessa ja muutenkin ohjelmistojen suunnittelussa. Myös uusien ohjelmistojen ja järjestelmien käyttöönotto sujuu helpommin, kun omaa enemmän tietoteknistä osaamista.

Teit opinnäytetyösi hydridilämmitysjärjestelmästä ja sen ohjauksesta sekä lämmön varastoimisessa faasimuutosvaraajaan. Mikä energian/lämmöntuottomuoto kiinnosti itseäsi eniten?

Energiantuotannosta mielenkiintoisin yhdistelmä oli omasta mielestä aurinkoenergia ja siihen mahdollisesti yhdistetty faasinmuutosmateriaalin avulla tehty lämmönvarastointi. Myös spiraalituuliturbiinien tekniikka vaikutti kiinnostavalta, vaikka niitä ei voitukaan hyödyntää tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta – hankkeessa.

Mistä keksit opinnäytetyön aiheen tai missä vaiheessa koulutusta se alkoi hahmottua?

Opinnäytetyö alkoi hahmottumaan hankkeessa työskentelyn aikana. Alussa ajatuksena oli tehdä opinnäytetyö itse lämmitysjärjestelmän mitoituksesta, mutta keskustellessa opinnäytetyön ohjaajan, Timo Väisäsen, kanssa päätettiin työnaiheeksi ottaakin automaationsuunnittelu CADS-ohjelmalla.

Oliko työharjoittelupaikalla tai jollakin muulla yrityksellä osuutta opinnäytetyön aiheen valintaan vai oliko se mielestäsi kiinnostavin aihe, josta halusit tietää enemmän?

Opinnäytetyön aiheeseen ei vaikuttanut mikään yritys, vaan ennemminkin työskentely hankkeessa ja mahdollisuus tehdä opinnäytetyö hankkeen ohessa. Aihe kiinnosti myös, koska minulla ei ollut kokemusta automaatio- ja sähkösuunnittelusta ollenkaan opintojen lisäksi.

Kuinka pitkä prosessi opinnäytetyö oli ja kuinka paljon ainestoa joutui käymään lävitse?

Opinnäytetyön tekemisen aloitin virallisesti syksyllä 2016 ja kävin määrällisesti aineistoa läpi kohtuullisesti. Tässä auttoi paljon aiemmin kesällä töissä tehty tutkimustyö ja määritelmät lämmitysjärjestelmiin liittyen, jolloin pääasiallisena tutkimuskohteena oli itse automaatiojärjestelmän kokonaisuus ja ohjauksen suunnittelu.

Oliko aiheesta omakohtaisia kokemuksia tai oletko ollut aiemmin mukana jossakin konkreettisessa toteutuksessa tai tutkimuksessa?

Aiempaa kokemusta automaatiojärjestelmien suunnittelusta ei ollut vaan opinnäytetyö oli ensimmäinen virallinen suunnittelukokonaisuus, jonka tein. Olisi ollut mielenkiintoista olla näkemässä suunniteltu hybridilämmitysjärjestelmä valmiina ja käytössä.

Kuinka helposti sait apua tai yhteistyökumppaneita opinnäytetyöhösi ja kuinka paljon arvioit avunsaatavuuteen vaikuttaneen opiskelija ”status” tai opinnäytetyön teko?

Opinnäytetyön teon aikana projektissa ei ollut mukana kovin monta yhteistyökumppania, joten eniten apua sain juuri ohjaajalta. Uskoisin, että mahdollisesti apua olisi saanut paljonkin, vaikka opiskelija statuksella oltiinkin liikkeessä.

Oliko vaikeaa saada yrityksiltä yksityiskohtaisia tietoja heidän komponenteistaan tai toimintatavoistaan vai oliko riittävä informaatio yleisesti saatavilla?

Yritykset vastasivat tiedusteluihin nopeasti ja lisätietoa komponenteista sai hyvin siltä osin mitä kysyttävää tuli. Syksyn 2016 aikana Tampereen seudulla oli kahdet eri messut, joissa käymällä päästiin puhumaan yrityksien edustajien kanssa ja saatiin sitä kautta lisätietoa heidän tuotteistaan ja projektiin mahdollisesti soveltuvista tuotteista.

Oletko seurannut/käynyt tutustumassa toteutuneeseen projektiin opinnäytetyöhösi liittyen Valkeakoskella?

Valitettavasti en ole päässyt käymään tutustumassa toteutuneeseen projektiin, vaikka olen jonkin verran saanut tietoa siitä Atte Partaselta.

Mikä on nykyinen työpaikkasi ?

Polar-Automaatio Oy

Oletko nykyisessä työssäsi jatkanut opinnäytetyösi aiheiden tutkimista?

Nykyisessä työssä pääasiallinen toimenkuvani on suunnittelussa, joten en ole päässyt jatkamaan opinnäytetyön aiheiden tutkimista.

Millainen työnkuva sinulla on tällä hetkellä yrityksessä?

Työnkuvaani kuuluu automaatiojärjestelmien suunnittelu, mitoitus, logiikkaohjelmointi ja käyttöönotto.

Milloin ja miten päädyit nykyiseen työpaikkaasi?

Aloitin työskentelyn Polar-Automaatiolla lokakuussa 2017. Pääsin töihin haastattelun kautta.

Oliko työpaikan löytyminen helppoa ja kuinka paljon arvioit normaalia laajemman koulutuksesi merkinneen siihen?

Työpaikan löytäminen oli suhteellisen haastava urakka. Vaikka 10 kuukauden aikana pääsin useisiin haastatteluihin, niin aina työnpaikan saaminen tyssäsi johonkin. Esimerkkinä yhdessä haastattelussa sain kuulla olevani kolmen viimeisen hakijan joukossa ja seuraavana päivänä sain tiedon, että työpaikan saaminen jäi työkokemuksesta kiinni.

Itse koin, että tietotekniikan koulutuksen tuoma tieto auttoi osaltaan työhaastatteluihin pääsemisessä ja oli ennemmin positiivinen asia. Eniten kuitenkin hyvin arvosanoin suoritettu tutkinto ja opinnäytetyö auttoivat nykyisen työpaikan saannissa.

Harri Viljakainen, Konetekniikan opiskelija. Haastattelu on kirjoitettu osana opintoja.

 

 

Leave A Reply