Opiskelijoiden yhtäaikainen pienryhmätyöskentely Teamsin kanavilla

0

Teamsiä ja sen kanavia on mahdollista hyödyntää etäopetuksessa pienryhmätyöskentelyyn.  

Pienryhmätyöskentely voi olla esim. ideointisessio etäistunnon aikana, projektien katselmointi tai perinteinen työpajatyyppinen ryhmätyöskentely. Näissä tapauksissa opettaja toimii mentorina ja vierailee ryhmien kanavissa. 

Teamsin kanavat toimivat vastaavasti kuin esim. Zoomin pienryhmätyöskentelyyn tarkoitetut breakout rooms -huoneet 

Itse olen käyttänyt tätä ominaisuutta ja todennut sen toimivaksi ratkaisuksi: 

  1. Olen luonut moduulin alussa opiskelijoille tiimin Teamsissä, sillä kokemukseni mukaan yksi tiimi on parempi ratkaisu kuin jokaisen ryhmän erilliset tiimit. Tällä tavalla työskentely on läpinäkyvää ja tiimien määrä ei kasva liikaa. Jos on tarve, niin kanavat on mahdollista sulkea toisiltaan. 
  2. Opiskelijat ovat luoneet minun luomaan tiimiin omalle ryhmälleen oman kanavan ja työskennelleet ohjeiden mukaisesti. 
  3. Opiskelijat ovat hyödyntäneet kanavan verkkotapaamisominaisuutta (Meet Now) myös tehtävien ja projektien työstön aikana. 
  4. Etätyöpajoissa olen vieraillut näissä kanavissa mentoroimassa tehtävät ja projektityöt eteenpäin. 
  5. Projektien työstön loppuvaiheessa eli katselmointivaiheessa olen heille jakanut Formslomakkeen, jonka kautta ryhmä on varannut omalle projektille katselmointiajan. 
  6. Olen ohjeistanut, mitä katselmoinnin aikana tapahtuu ja pyytänyt ryhmää olemaan valmiina omalla kanavalla niin, että kaikki tarvittavat on esillä ja jaettu. Näin ollaan päästy nopeasti suoraan asiaan. 
  7. Olen liittynyt jokaisen ryhmän kanavaan yhdessä sovitun aikataulun mukaan ja tarjonnut apua työskentelyyn.  
  8. Kanavalla pidetyn katselmointisession voi tarvittaessa tallentaa Streamilla ja jakaa jälkikäteen esim. poissaolijoille. 

Kuvaamassani tapauksessa minulla oli viisi eri ryhmää omien projektiensa parissa. Kaikki ryhmät olivat yhtäaikaisesti omissa kanavissa ja käyttivät Meet Now toimintoa(Meet Now -kameraikoni löytyy Teamsin kalenterista ja myös jokaisen kanavan keskusteluketjun vastausikkunan alapuolella)Teknisesti kaikki toimi moitteettomasti, ja ryhmät pystyivät työskentelemään ohjatusti mutta omiin tehtäviin keskittyen.  

 

Ohjeita: 

 

Leave A Reply