Datasta voimaa

0

Data-analytiikkaprojekti käynnistyi kolmatta kertaa Anne-Mari Järvenpään ja Jari Jussilan luotsaamana. Data-analytiikkaprojektin aikana syvennytään yritysten tarjoamaan dataan ja sen visualisointiin monialaisten opiskelijatiimien kanssa. Projektitiimit koostuvat suomen ja englannin kielisistä biotalouden insinööriopiskelijoista sekä elektroniikka- ja automaatioinsinööreistä ja Forssan ammatti-instituutin datanomiopiskelijoista.

Tänä vuonna toimeksiannot tulevat kiertotalouteen, elintarviketeollisuuteen ja energiajärjestelmiin keskittyviltä yrityksiltä. Data-analytiikkaprojektin aikana tehdään yhteistyötä HAMK Design Factoryn, biotalouden insinöörikoulutuksen ja Smart -tutkimusyksikön kanssa sekä kolmen eri dataan liittyvän hankkeen tiimoilta, jotka ovat DIVA – Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla, VÄLKKY – Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessa ja ÄlyKaupunki, joka keskittyy edistämään vähähiilisyyttä tekoälyn avulla.

Tänä keväänä data-analytiikkaprojekteissa on tarkasteltu mm. seuraavia asioita:
– Kuinka olemassa olevasta datasta pystytään luomaan malleja, joilla ennustaa tulevien tilausten syntyminen?
– Miten raaka-aineiden tilaamista voisi tehostaa, verrattuna varaston arvoon. Onko rahaa kiinni enemmän raaka-aineissa vai valmiissa tuotteissa?
– Vertailu tavarantoimittajien toimitusvarmuudesta, volyymistä ja frekvenssistä: TOP10 parhaat ja huonoimmat toimittajat.
– Varaston optimointi: mitkä varastonimikkeet tulisi sijaita lähekkäin optimaalisen tuotannon ja varaston toiminnan näkökulmasta?
– Analyysi romutukseen päätyvistä ajoneuvoista

Yhteistyökumppaneina ovat toimineet Envor Group Oy, Stera Technologies Oy, Kierivä Oy, OlutMylly Oy ja Enermix Oy.

Projektit käytännössä

Tietojohtamisen perustana toimii data-analytiikka ja datan avulla pystytään ennakoimaan liiketoimintaa ja muutoksia jotka tapahtuvat ympärillä. Datan avulla voidaan tehdä myös päätöksiä paremmin ja nopeammin, löytää uusia tulonlähteitä ja tehostaa yrityksen toimintoja. Tämän vuoksi datan ymmärtäminen on keskeisessä asemassa esimerkiksi pienissä yrityksissä. Esimerkkinä voidaan pitää Olutmyllyn toimeksiantoa, jossa keskitytään pienpanimon varasto- ja myyntidataan, jotta voidaan seurata sekä ennustaa varaston kiertoa sekä tilata raaka-aineita oikeaan aikaan. Kahden hengen pienpanimossa datan ymmärtäminen on keskeisessä asemassa, jotta toiminta on mahdollisimman tehokasta ja vältytään yllätyksiltä.

Dataa voidaan yrityksien lisäksi saada ja hyöndyntää lisäksi myös laajempien kokonaisuuksien suunnittelussa, kuten kaupunkisuunnittelussa. ÄlyKaupunki -hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä tekoälyn avulla. Enermixin toimeksiannossa keskityttiinkin erityisesti rakennuksien energiakulutukseen. Tarkoituksena oli verrata rakennuksien älykkään ohjauksen säätelyä esimerkiksi lämpötilojen suhteen huoneiden toteutuneisiin lämpötiloihin sekä siihen, kun älykäs ohjaus ei ole käytössä.

Data-analytiikkaprojekti on monialaisen työskentelyprosessin vuoksi luonut luontevan kehitys- ja kommunikointialustan yrityksien ja opiskelijoiden välille. Projekti tarjoaa kaikille osapuolille uusia näkökulmia sekä taitoja kehitystyön pariin. Voit tutustua tarkemmin data-analytiikan työkaluihin Tuleva – Data-analytiikan opas pk-yrityksille 2.0 -oppaasta!

Data-analytiikkaprojektien tuotokset esitetään yrityksille opintojakson loppuesityksissä 5.5.2022.

Leave A Reply