Seksuaalisuus haltuun- koulutus on tullut päätökseen

0

Seksuaalisuus haltuun- koulutus on toteutunut kahteen kertaan 6/2019-12/2019 ja 8/2020-12/2020. Koulutus päättyy tähän, koska se on ollut opetushallituksen tukemaa täydennyskoulutusta. Näin koulutuksen päättyessä kannan suurta ylpeyttä siitä, miten opiskelijat ovat rohkeasti tarttuneet uusiin työtapoihin ja välineiden käyttöön. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli mm. nostaa esiin digitaaliset välineet ja niiden käyttömahdollisuudet seksuaalikasvatuksen osana.

Opiskelijoille annettiin aika vapaat mahdollisuudet lähteä viimeisessä tehtävässä tuottamaan materiaalia seksuaalikasvatukseen, mutta kuitenkin niin, että niiden osana käytettiin uusia ja erilaisia välineitä, joilla voidaan tuottaa materiaalia, joka voi olla digitaalisessa muodossa.

Tämän blogitekstin tarkoituksena onkin nostaa esiin opiskelijoiden tuotokset, jotka ovat kaikkien halukkaiden käytössä. Materiaalia tuotettiin varhaiskasvatukseen, alakouluun sekä yläkouluun. Ja ne löytyvät tämän blogin tekstien lomasta.

Kaino Kaniinin kehotunnekasvatuksen materiaali varhaiskasvatukseen

Seksuaalikasvatuksesta käytetään varhaiskasvatuksessa käsitettä kehotunnekasvatus. Sen tarkoituksena on opettaa lapselle positiivista suhdetta omaan kehoon, antaa oppia omien ja muiden tunteiden tunnistamiseen ja itsestä huolehtimiseen.

Materiaali on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa työskenteleville henkilöille tueksi lasten kanssa työskentelyyn. Se käsittelee kehotunnekasvatuksen teemoja hyvin lapsilähtöisesti. Kaino Kaniini on kirjoittanut lapsille kirjeitä, jotka johdattelevat lapset erilaisiin tehtäviin. Materiaali sisältää myös videoita.

Tehtävien kautta lapset pääsevät harjoittelemaan sosiaalisia taitoja, oman kehon hyväksyntää ja toisaalta puolustamaan omaa kehoa, opettelevat sanomaan EI ja kertomaan oma mielipiteen siihen millaiset asiat ovat oikein ja mitkä väärin. Materiaalin avulla opetellaan myös kehumista ja annetaan myös vanhemmille tehtävä. Lapset saavat tehtyjen tehtävien jälkeen vielä diplomin Kaino Kaniinilta.

Kaino Kaniinin materiaali varhaiskasvatukseen.

Sosiaalinen median antaa mahdollisuuksia seksuaalikasvatukseen

Alakouluun suunnattu materiaali antaa vinkkejä vanhemmille sekä koulun henkilöstölle siitä, miten mitä asioita seksuaalikasvatuksessa tulee huomioida. Materiaali sisältää tietoa seksuaalikasvatuksesta, sekä ideoita materiaalin tuotantoon käytettävistä välineistä, kuin myös seksuaalikasvatuksen teemoista, joita olisi hyvä käydä läpi. Materiaali antaa myös esimerkkejä sosiaalisen median käyttömahdollisuuksista.

Materiaali sisältää esimerkkejä erilaisista kuvapostauksista/julisteista ja siinä on myös muutama video, jossa käsitellään seksuaalikasvatuksen eri teemoja.

Materiaalin teemaesimerkit käsittelevät mm. miten puhua seksuaalisuudesta, mitä asioita seksuaalikasvatuksen tuli sisältää, seksuaalioikeuksia, sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta. Materiaali antaa hyvän esimerkin sosiaalisen median hyödynnettävyydestä, sekä selkeitä esimerkkejä sisällöistä.

Seksuaalikasvatusmateriaali-ideat alakoulujen henkilöstölle.

 

Kahoot!- peli osana seksuaalikasvatusta

Kahoot!- pelin opiskelijat suunnittelivat yläkouluille. Peli oikoo mm. erilaisia seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä myyttejä. Peli on jokaisen käytössä, ja sen löytämiseen ja käyttöön on ohjeet materiaalissa.

Pelin jälkeen opettaja käy PowerPoint esityksellä läpi pelissä olleita teemoja erilaisten julisteiden ja kuvakollaasien kautta, jossa kerrotaan aiheesta hieman tarkemmin. Materiaalissa on myös video kondomin käytöstä, ja Qr- koodin taakse laitettuja erilaisia linkkejä tärkeisiin netistä löytyviin materiaaleihin joihin nuoret voivat tutustua oman puhelimen avulla.

Materiaali toimii hyvänä lisänä seksuaalikasvatustunneilla nuorten kanssa työskennellessä. Materiaalia voi myös hyödyntää nuorten harrastustoiminnassa silloin, kun aiheena on seksuaalikasvatus.

Kahoot!- peli ja siihen liittyvä materiaali 

Opiskelijoiden kommentteja tehtävästä

Koulutuksen sisältämä erilaisten uusien välineiden käyttö jakaa opiskelijoiden mieliteitä. Osa kokee sen vaikeana ja toisarvoisena osana seksuaalikasvatusta. Osa taas kokee oppineensa paljon uutta, jota voi hyödyntää myöhemminkin.

Itse näen digitaalisten välineiden käytön hyödyttävän erityisesti lasten ja nuorten parsissa, sillä näin nuoret jaksavat kiinnostua aiheesta. Toinen näkökulma on se, että lapsille ja nuorille voi antaa seksuaalikasvatustunneilla tehtäviä, joissa he itse tuottavat materiaalia digitaalisia välineitä hyödyntäen. He ovat taitavia uusien välineiden käytössä.

Tässä muutamia kommentteja, jotka opiskelijat kirjoittivat, kun heiltä kysyttiin itsearviointilomakkeessa mitä opit, tai miten aiot hyödyntää oppimaasi:

Erityisesti Canvan käyttö oli alkukankeuden jälkeen miellyttävä kokemus ja aion varmasti käyttää sovellusta jatkossakin erilaisten sisältöjen tuottamiseen. Tämän sovelluksen käyttöä voin varsin hyvin käyttää avuksi työssäkin.

Myös iMovien käytön helppous ihastutti. Olin ajatellut, että videon tekeminen olisi työlästä ja haastavaa, mutta iMoviella se olikin helppoa ja yksinkertaista ja voin kuvitella jossakin tilanteessa tuottavani videota sen avulla, jos en työhön, niin ainakin henkilökohtaisessa elämässä.

Sain paljon tietoa sosiaalisen median käyttämisestä seksuaalikasvatukseen. Eteenkin erilaisten videoiden tekeminen ja Qr-koodien käyttäminen tuli tehtävää tehdessä tutuksi. Aion ehdottomasti jatkossa hyödyntää digitaalista teknologiaa työssäni enemmän.

Digitaalisten välineiden käyttö ja osaaminen vahvistui. Aion hyödyntää oppimaani ja tuottamaamme materiaalia omassa työssäni kouluterveydenhuollossa.

Kokonaisuuden pilkkominen pienempiin osiin toimii hyvin. Eteneminen hyvin suurista linjoista pienempään.

Julisteiden tekeminen oli helppoa, vaikkakin niiden jakaminen ja lähettäminen eivät sujuneetkaan helpoimman kautta. Videoiden editoinnista sain ensi tuntumaa. Aikaa vievää, mutta kannatti.

Power point tuli tutuksi, tätä työkalua tulen hyödyntämään työssäni selkeästi eniten. Osaan lisätä kuvia, muokata, mallata ja hallita kokonaisuuksia.

No empä aio juuri hyödyntää. Tulin tälle kurssille oppiakseni seksuaalikasvatusta en digivälineitä. Jos haluaisin oppia digivälineiden käyttöä menisin sellaiselle kurssille. siksi olin hyvin pettynyt tämän viimeisen osion antiin. Kurssin ensimmäinen osio oli erinomainen toinen vielä hyvä, mutta tämä kolmas ei vastannut minun käsitystäni.

Kaikki opiskelijat pitivät tehtävään varattua aikaa riittävänä. Kuitenkin kun työmäärää kysyttiin, niin 13% opiskelijoista piti tehtävää liian suurena, 88% sopivana, ja 25% liian pienenä. Tehtävää tehdessä opiskelijat saivat ohjausta zoomissa, sekä kirjallisesti itse tehtävään, sillä ohjaajana pääsin kaiken aikaan seuraamaan työskentelyn etenemistä OneDrivessa.

Lopuksi

Olen suuresti nauttinut näiden kahden koulutuksen viemisestä, sillä tässä on nähnyt digitaalisten välineiden aiheuttaman alkuhämmennyksen, ja lopussa opiskelijoiden valtavan kehittymisen ja innostumisen siitä, mitä ryhmänä on saanut aikaan. Osa opiskelijoista olisi varmasti kaivannut enemmän luennointia saavuttaakseen sen mitä tuli koulutukselta hakemaan.

Opiskelijoille tehtävästä palautteen kirjoittaminen herkisti minut syvästi, koska koin moniammatillisen ryhmän opettamisen ja ohjaamisen hyvin palkitsevana, koska ryhmän kanssa syntyi hyvin monipuolisia keskusteluja seksuaalikasvatuksesta. Jokainen opiskelija oli oman alansa ammattilainen, jolloin heillä oli paljon annettavaa opiskelijaryhmälle. Tehtävien ohjaaminen on itselleni mielekästä, vaikkakin eteen nousee aina asioita, joihin itselläkään ei ole olemassa heti valmista vastausta. Aina ei tarvitse olla mestari, vaan matkan varrella voi aina oppia uusia asioita.

Opettaminen on ihanaa 😊 😊 😊

Leave A Reply