Seksuaalisuus haltuun koulutus käynnistyi

0

Koulutuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten parissa työskentelevien henkilöiden seksuaaliterveyden, ja seksuaalikasvatuksen osaamista. Koulutuksen suorittamisen jälkeen osallistuja osaa turvata lasten ja nuorten tervettä seksuaalikehitystä, sekä saa valmiuksia seksuaalikasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Koulutuksen tehtävien kautta osallistujat oppivat hyödyntämään erilaisia digitaalisia välineitä osana seksuaalikasvatusta.

Aikaan ja paikkaan sitomaton opiskelu ja siihen liittyvä opetus tukee lisäkoulutusta haluavien ammattilaisten mahdollisuuksia hakeutua koulutukseen työn ohessa. Verkossa toteutettavat luennot, verkossa tapahtuva vertaistyöskentely mahdollistavat opiskelun niin, että se on mahdollista työn ohessa. Tämän lisäksi lähipäivät, joissa voi konkreettisesti tavata kurssikaverit kasvotusten tukevat ryhmäytymistä ja siten mahdollistavat ryhmän paremman työskentelyn aloituksen.

Koulutus on rakennettu kolmeksi kolmen opintopisteen kokonaisuudeksi. Yksi opintopiste on 27h opiskelijan työtä (taulukko 1). Jokainen osuus sisältää luentoja, itsenäisesti perehdyttävää materiaalia ja ryhmä/itsenäisiä tehtäviä. Moodlessa avataan koulutukseen liittyvää materiaalia pikkuhiljaa koulutuksen edetessä, jolloin opiskelijoiden työmäärä pysyy tasaisena. Koulutus päättyy seminaaripäivään, jossa pienryhmät esittelevät omat tuotokset muille ryhmille. Materiaalit ovat koulutuksen käyneiden käytössä koulutuksen päättymisen jälkeen.

 

Orientoivat opinnot seksuaalikasvatukseen 3 op Lapsi-nuori seksuaalikasvatuksen keskiössä 3 op Seksuaalikasvatuksen menetelmäosaaminen 3 op
Orientoivat luennot verkossa

Lähipäivä: luennot, ryhmäytymisharjoituksia

Itsenäistä opiskelua Moodlessa

Itsenäiset tehtävät verkossa: Padlet, keskustelualusta Moodlessa

 

 

Itsenäistä opiskelua Moodlessa

Verkkoluennot (Skype, luennot nauhoitetaan)

Ryhmätehtävä pienryhmissä (Onedrive artikkelin kirjoittamisessa)

Ohjausta verkossa pienryhmissä tehtävien tekoon

 

 

Itsenäistä opiskelua verkossa

Verkkoluennot (Skype, luennot nauhoitetaan)

Ryhmätehtäviä pienryhmissä (videoita, julisteita, nauhoitettuja luentoja, seksuaalikasvatukseen sopivia tehtäviä yms.)

Ohjausta verkossa pienryhmissä tehtävien tekoon

 

 

Taulukko 1. Koulutuksen rakenne

Työskentelyn käynnistyminen
Ensimmäinen lähipäivä on takana, ja ryhmän jäsenet muodostavat hyvän moniammatillisen ryhmän, jossa on mukana pitkän linjan ammattilaisia eri ammattiryhmistä. Ryhmä jaettiin pienryhmiin niin, että jokaisessa ryhmässä on eri koulutustaustan ja työkokemuksen omaavia jäseniä, mikä tuo työskentelyyn hyviä näkökulmia.

Ryhmäytyminen käynnistyi ensin tutustumisella, ja ryhmä teki myös yhdessä pieniä ryhmäharjoituksia. Näin oman ryhmän jäsenet tulivat tutummaksi, ja työskentely Moodle oppimisympäristössä sekä muita digitaalisia välineitä (skype, onedrive, padlet) käyttäen lähtee paremmin käyntiin.
Pienryhmissä mietittiin mm. seksuaalisuuteen liittyviä myyttejä, joita on kenties kuullut. Myyttien oikominen on yksi tärkeä näkökulma seksuaalikasvatuksessa. Kertasimme myös kondomin käyttöön liittyviä asioita.

Päivässä jaettiin myös erilaisia materiaaleja (kuva 1), joihin perehdytään itsenäisesti, ja niitä voi myöhemmin hyödyntää osana seksuaalikasvatusta.

Digitaaliset välineet osana koulutusta
Digitalisaatio ja digitaaliset välineet ovat varmasti tällä hetkellä minun ”lempilapseni” seksuaalisuuteen liittyvän koulutuksen viemisen lisäksi. Oma innostus digivälineisiin syttyi pikkuhiljaa YAMK opintojen myötä. Nälkä kasvaa syödessä, eli yksi väline sai innostumaan seuraavasta, ja ennen pitkää huomasin nauttivani uusien välineiden käytöstä.

 

 

 

Kuva 1. Päivässä jaettua materiaalia

Usein kuulee sanottavan, että verkossa tapahtuvat asiat estävät todellisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen. Itse en usko näin olevan, vaan näen digivälineillä ja digitalisaatiolla olevan useitakin mahdollisuuksia niin koulutuksessa kuin ihmisten kohtaamisessakin. Digivälineet osana opetusta esim. nuorten kanssa, antaa mahdollisuuden nuorten osallistua opetukseen sellaisilla välineillä, joita he usein jo hallitsevat. Digitaaliset välineet tekevät myös opetuksen osana olevista tehtävistä usein mielekkäämpiä.

Digitaalisten välineiden käyttöä pelätään turhaan, sillä opettelemalla muutamaa välinettä käyttämään huomaa oppimisen helpottuvan. Niiden opettelu on mielestäni myös mielekästä ja palkitsevaa, kun huomaa omien taitojen lisääntyvän. Opettajankaan ei pidä pelätä välineitä, joiden kokee olevan helpompia oppilaille/opiskelijoille kuin itselle.

Tehtävien osana olevat välineet ovat sellaisia, joita osallistujat voivat hyödyntää myöhemmin omien seksuaalikasvatustuntien osana, tai niillä tuotetaan sellaista materiaalia, jota koulutukseen osallistujat voivat hyödyntää myöhemmin osana seksuaalikasvatusta.

Koulutus lähti hyvin käyntiin
Koulutukseen osallistuu innokas joukko seksuaalikasvatuksesta kiinnostuneita opiskelijoita. Aloitus saa aina opettajankin innostumaan, kun mukana on moniammatillinen ryhmä, joka kokee seksuaalikasvatuksen äärettömän tärkeänä. Tästä on hyvä jatkaa ryhmän kanssa eteenpäin.

Leave A Reply