Seksuaalisuus haltuun- koulutuksen toinen toteutus

0

Koulutuksen toinen toteutus käynnistyi 4.8.2020. Koulutus toteutetaan aivan samalla opetussuunnitelmalla, kuin edellinenkin toteutus, josta voit lukea aikaisemmasta blogitekstistä. Koulutus uusittiin, koska opetushallituksen myöntämää rahaa oli jäljellä aikaisemman koulutuksen osallistujamäärän jäädessä vähäiseksi. Edellinen koulutus toteutui ajalla 30.8.-20.12.2019, ja se sisälsi aloitus ja lopetuspäivät lähipäivinä, ja muun toteutuksen etänä. Tämän syksyn koulutus toteutuu kokonaisuudessaan etänä, ja tähän ratkaisuun vaikutti koronatilanne.

Seksuaalikasvatus on kaikkien aikuisten tehtävä

Turvallinen lapsuus pitää sisällään tietoa omasta kehosta ja seksuaalisuudesta. Meidän kaikkien aikuisten tehtävä on lapsia ja nuoria kohdatessa antaa tätä tietoa. Vanhemmat ja huoltajat, varhaiskasvatus, koulu ja terveydenhuolto ovat tahoja, jotka kohtaavat lapsia ja nuoria eri tilanteissa, joissa voidaan toteuttaa kehotunnekasvatusta, turvataitokasvatusta ja seksuaalikasvatusta. Suurimpia ongelmiamme on varmasti se, että meistä jokainen ei tiedä mikä on jokaisen rooli tässä tehtävässä. Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että tekisimme aktiivisesti yhteistyötä, ja kertoisimme myös vanhemmille ja huoltajille mitä lasten ja nuorten kanssa on puhuttu, ja antaisi myös vanhemmille ja huoltajille tukea heidän tekemäänsä kasvatustehtävään.

Koulutuksen aloitus ja ryhmäytyminen

Vaikka koko koulutus meneekin verkossa, niin ryhmäytymistä alkoi tapahtua jo ensimmäisen etäpäivän aikana, jolloin ryhmä saatiin jaettua pienempiin ryhmiin Zoomissa, pohtimaan mm. seksologiaan liittyviä sanoja. Olikin mukava nähdä hymyileviä kasvoja videon kautta, kun opiskelijat palasivat ryhmistä takaisin jatkamaan keskustelua koko ryhmän kesken.

Saimme jälleen hyvin moniammatillisen opiskelijajoukon, joka antaa koko ryhmälle hyvän mahdollisuuden asioiden jakamiseen. Ryhmä koostuu opetus- ja kasvatusalan ammattilaisista, sekä osa työskentelee kouluterveydenhuollossa osallistuen aktiivisesti seksuaalikasvatukseen. Ryhmäjako pyrittiin tekemään niin, että saatiin aikaiseksi moniammatillinen ryhmä erilaisella työkokemuksella, sillä näin opiskelijat saavat työskentelyyn mahdollisimman erilaisia näkökulmia.

Työskentely käynnistyi reippaasti

Koulutuksesta on nyt suoritettu Orientoivat opinnot seksuaalikasvatukseen sekä Lapsi-nuori seksuaalikasvatuksen keskiössä. Opiskelijat ovat jälleen tuottaneet artikkeleja eri-ikäisten lasten ja nuorten seksuaalikasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen artikkeli käsittelee varhaiskasvattajaa seksuaalisuuden portailla, ja se sisältää asiaa kehotunnekasvatuksesta. Alakouluikäisiin liittyvä artikkeli käsittelee moniammatillista yhteystyötä alakoulun seksuaalikasvatuksessa, ja yläkouluikäisten seksuaalikasvatukseen liittyvä artikkeli on suunnattu nuorten seksuaalikasvatuksen parissa työskenteleville.

Artikkelit ovat tässä linkkeinä

Varhaiskasvattaja seksuaalisuuden portailla

alakouluikaisen_seksuaalikasvatus

Yläkouluikäisen seksuaalikasvatus

Artikkelin kirjoittaminen ei ole aina helppoa. Tiukka työtahti nopeasti etenevässä koulutuksessa voi aiheuttaa ongelmia, ja toisaalta usean kirjoittajan osallistuminen artikkelin kirjoittamiseen aiheuttaa myös aina omia haasteita. Jokainen ryhmä kuitenkin selvisi kirjoittamisen aikataulusta loistavasti.

Koulutuksen viimeinen osuus on juuri käynnistynyt

Seksuaalikasvatuksen menetelmäosaaminen on juuri käynnistynyt, ja nyt opiskelijat pääsevätkin suunnitteleman seksuaalikasvatusmateriaalia em. ikäryhmille. Materiaalin suunnittelussa käytämme jälleen erilaisia digitaalisia välineitä.

Näistä materiaaleista kuulet lisää seuraavassa blogitekstissä joulukuussa.

Leave A Reply