Seksuaalikasvatusta voi toteuttaa monin tavoin

0

Seksuaalisuus haltuun- koulutuksen viimeinen osuus käsitteli seksuaalikasvatuksen opetuksen suunnittelua ja toteutusta, sekä erilaisia menetelmiä joita voi hyödyntää seksuaalikasvatuksessa. Valitsimme koulutuksen yhdeksi lähestymistavaksi digitaalisten välineiden mahdollisuudet.
Verkossa tapahtuvassa koulutuksessa voisi ehkä valita helpomminkin lähestyttävän aiheen, kuin digitaaliset välineet, joiden käytön opiskelijat joskus kokevat haasteellisena. Jos rehellisesti myönnän, niin jossain vaiheessa itselle tuli ajatus, että haukkasinko liian suuren kakun verkkokurssille., mutta voin rehellisesti myös sanoa, että itse koulutus taisi olla yksi itseäni eniten opettava omalla urallani. Toisaalta myös nautin jokaisesta hetkestä ja haasteesta mikä tuli koulutuksen aikana esiin. Tästä annan suuren kiitoksen ryhmälle, jolle ilokseni pääsin koulutusta viemään.

Viimeinen tehtävä Seksuaalisuus haltuun- koulutuksessa
Päätimme koulutuksessa ottaa käyttöön mahdollisimman paljon sellaisia välineitä, joita koulutukseen hakeutuvat oppisivat rohkeasti tarttumaan erilaisiin välineisiin, joita voivat hyödyntää myös myöhemmin osana seksuaalikasvatusta. Välineet ovat hyödynnettävissä niin osana opetusta, kuin myös lasten ja nuorten kanssa työskennellessä esim. erilaisten tehtävien parissa osana opetusta.

Opiskelijat saivat jatkaa työskentelyä pienryhmissä, ja samoilla ikäteemoilla kuin artikkelin kirjoittamisessakin. Tämä siksi, että työmäärä koulutuksen aikana ei kasvaisi liian suureksi, ja jotta he kykenisivät hyödyntämään jo aikaisemmassa artikkelissa hakemaansa tietoa tässäkin tehtävässä.
Tehtävän tarkoituksena oli tuottaa materiaalia seksuaalikasvatukseen lapsille sekä nuorille tai heidän huoltajille, opettajille tai varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Tehtävän teossa tuli hyödyntää erilaisia digitaalisia välineitä, sekä tutkittua tietoa seksuaalikasvatuksesta. Koulutuksen aikana opiskelijat saivat ohjausta informaatikolta tutkitun tiedon hakemiseen, sekä opintojakson aikana esimerkkejä erilaisten digitaalisten välineiden käytöstä, sekä niiden hyödynnettävyydestä osana seksuaalikasvatusta. Välineitä esiteltiin skypessä pidettävillä verkkoluennoilla, sekä lyhyillä videoilla, jotka olivat opiskelijoiden käytössä Moodlessa.

Tehtävän kautta syntyi kolme tuotetta
Pienryhmät esittelivät tuotteet viimeisessä lähipäivässä. Tässä muutamia kuvia lähipäivästä, sekä lyhyt kuvaus tuotteista, ja linkki tuotteiden käyttöön tai itse tuotteeseen. Tuotokset on tallennettu OneDriveen, johon jutussa olevat linkit johtavat.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle syntyi Kahoot!- peli, jota voidaan hyödyntää esim. keskustelun herättäjänä, kun henkilökunnan kanssa puhutaan seksuaalikasvatukseen liittyvistä asioista. Peli on hyödynnettävissä myös vanhemmille suunnatussa vanhempainillassa, jossa otetaan puheeksi lapsen kehotunnekasvatus ja kerrotaan, miten se näkyy esim. päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa. Ohje pelin käyttöön löytyy -> Kahoot_peliohje

Onnelliseksi- harjoittelukansio sisältää erilaisia pohdinta- ja keskustelutehtäviä nuorille aikuisille parisuhteen ja seksuaalisuuden tueksi. Harjoitukset ovat tehtävissä yhdessä kumppanin kanssa, tai sitten ihan itsenäisesti itse pohtien. Materiaalissa löytyy ohjeet tehtävien tekemiseen. Materiaalia tuotettiin niin Imovie- videotyökalun avulla, kuin käyttäen Canvan juliste ja infograaffi pohjia. Materiaali on visuaalisesti kaunista, ja se on käytettävissä yllä olevasta linkistä.

Tässä muutama esimerkki kansion materiaaleista

Lempeä käsi Käsi kädessä Mitä tavoitteita 10 Ohjetta onnellisempaan parisuhteeseen

Seksuaalisuus haltuun- lautapeli on suunnattu osaksi 5-9- luokkalaisten nuorten seksuaalikasvatusta. Peliä voidaan hyödyntää osana seksuaalikasvatustunteja, tai sitä voidaan pelata nuorten kanssa vaikka nuortentiloissa tai harrastustoiminnassa, niin että pelaamisen tukena on käytössä aikuinen henkilö jonka kanssa voidaan jatkaa keskustelua pelissä olevista teemoista. Pelin ohjeet, pelilauta ja kysymyskortit löytyvät yllä olevasta linkistä. Peliin on upotettu Qr- koodin taakse videoita, eli peliä pelatakseen, tulee pelaajilla olla Qr- koodinlukija. Peliä voidaan pelata myös ilman pelilautaa eli pelkkiä kysymyskortteja käyttämällä. Näistä linkeistä voit katsoa myös erikseen pelissä olevat videot, joissa Barbi seikkailee erilaisissa nuoriin liittyvissä ajankohtaisissa teemoissa: Finni, Monster tapaaminen ja Ero. Tehtäväkorteissa, joihin nämä videot on upotettu Qr- koodin taakse, on laitettu jokaisen videon lisäksi pohdintatehtävä videon teeman käsittelyyn.

Seksuaalisuus_haltuun_peliohje

Seksuaalisuus haltuun _kysymyskortit

Pelilauta kuvana ->


 

 

 

 

 

Opiskelijoiden antama palaute tehtävästä ja omasta oppimisesta

Opiskelijoilta kerättiin palautetta Webropol- lomakkeella. Jokainen opiskelija antoi palautteen opintojaksolta (N= 11). Uudet välineet ja niiden käyttö voi tuoda alkuun haasteita tehtäviä tehdessä, ja opiskelijoiden käyttö tuleekin olla riittävästi ohjausta. Kaikki koulutukseen osallistuneet opiskelijat kokivat saaneensa riittävästi ohjausta tehtävän tekemiseen. Silloin kun digitaalisten välineiden käyttöä opetetaan, niin kannattaa hyödyntää netissä olevia valmiita ohjeita, tai tehdä ohjauksen tukesi pieniä videoita joita mekin hyödynsimme. Tämän lisäksi jokaisella pienryhmällä oli mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen skypen kautta. Skypen kautta pidetyt ohjaukset toimivat mielestäni hyvin myös digitaalisten välineiden käytössä.

Kaikki kokivat hyväsi sen, että tehtävän teolle jätettiin aikaa riittävästi. Opiskelijoista 73% (N= 8) piti työmäärää sopivana, ja 27% (N=3) liian suurena. Liian suureen työmäärään vaikutti se, että osa koki digitaalisiin työvälineisiin perehtymisen vaativana.

Opiskelijoilta kysyttiin mitä oppivat tehtävää tehdessä, ja miten aikovat hyödyntää oppimaansa:
”Menetelmäosaaminen, hyödynnän parhaillaan työssäni. Kurssin teeman teoreettista taustaa.”
”Opin laajasti erilaisten oppimateriaalien tekemisestä ja hyödyntämisestä, joita aion hyödyntää tavalla tai toisella työelämässä tulevaisuudessa.”
”Canvan käyttöä. Pistän oppilaat tekemään julisteita ja infograafeja.”
”Opin käyttämään imotion ja imovie sovelluksia, joita en ollut aikaisemmin edes testannut. Nyt yhdistin niihin aikaisemmin kokeilemani Green screen-sovelluksen käytön. Oppilaat ovat koulussamme käyttäneet imotion-sovellusta kuvaamataidossa ja monet myös osaavat imovien käytön. Koin että näiden osaaminen myös itse on tärkeää. Tämän työn perusteella uskallan nyt lähteä valinnaisryhmän kanssa tekemään omia videoita.”
”Opin uusia työmenetelmiä ja aion käyttää niitä jatkossa myös”
”Opin paljon uutta digitaalisista ympäristöistä, kuten kuinka Kahoot! laaditaan, kuinka Canva toimii ja millaisissa asioissa sitä voisi käyttää ja hyödyntää. Hyödynnän oppimaani työssäni seksuaalikasvattajana ja arjen elämän ohjaajana.”

Kokemukseni opettajana verkkototeutuksessa
Itse koen, että myös verkkoympäristössä (moodle, skype yms.) kyetään vuorovaikutukseen opettajan ja opiskelijoiden välillä. Itse näen myös erilaisten digitaalisten välineiden käytön tuovan monenlaisia mahdollisuuksia tehdä seksuaalikasvatuksesta lapsille ja nuorille mielekkäämpää. Kun koulutuksen myötä saa osaamista niiden käyttöön, antaa se koulutuksen käyneille mahdollisuuden hyödyntää niitä osana seksuaalikasvatusta. Niitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää lasten ja nuorten kanssa osana tehtäviä. Ryhmässä tehtävät pelit, julisteet ja videot tekevät niistä mielekkäitä nuorten parissa, sillä heidän digitaaliset osaamisensa.

Koulutuksen vieminen kokonaan verkossa (lähipäivinä aloitus ja lopetus) oli itselleni hyvä kokemus. Aina kun työskennellään verkossa voi esiin tulla pieniä ongelmia, mutta niistäkin selvittiin. Usein koulutusta vieville opetuksen vieminen verkkoon saattaa tuntua alkuun haastavalle, mutta jokainen koulutus tekee asiasta helpompaa.

Koulujen tulisi hyödyntää riittävästi eri aineiden opettajien osaamista osana seksuaalikasvatuksen kokonaisuutta. Osalla tunneilla voidaan toteuttaa esim. julisteita ja videoita seksuaalikasvatukseen, osalla pelejä, osalla antaa tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, osalla tunneilla voi vierailla kokemuskouluttajia. Lapset ja nuoret tulee osallistaa seksuaalikasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen, näin siitä tulee heidän tarpeitaan vastaavaa seksuaalikasvatusta. Seksuaalikasvatus antaa mahdollisuuksia vaikka mihin, se vaatii vain jokaisen osaamisen hyödyntämistä ja hyvää suunnittelua. Näin saadaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekäs kokemus ja oppiminen seksuaalikasvatuksesta.

Leave A Reply