Ympäristösuunnittelija (YAMK) – Biotalouden ratkaisut

0

Biotalouden ratkaisut YAMK -opinnoissa kehitetään uusiutuvien materiaalien tuotannon ja kiertotalouden asiantuntijaosaamista sekä kykyä toimia muuttuvassa työelämässä. Ympäristösuunnittelijan (YAMK) alakohtaisiin opintoihin voi valita joko vesitekniikan tai uusiutuvien energiamuotojen opintoja.

Koulutuksen osaamistavoitteissa korostuu ratkaisukeskeinen ajattelu, jolla edistetään älykästä, kestävää ja hyvinvointia parantavaa biotaloutta.

Opintomoduulit ja alakohtaiset opinnot
Tutkinto koostuu yhdestä kaikille yhteisestä opinnoista (15 op), yhdestä valinnaisesta alakohtaisesta opintomoduulista (15 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä.
Kaikille yhteisissä opinnoissa keskitytään työelämän murrokseen, digitalisaatioon ja tulevaisuuden ennakointiin.

Ympäristösuunnittelija yamk, kestävä kehitys
Kestävän kehityksen alakohtaisiin opintoihin voi valita joko vesitekniikan tai uusiutuvien energiamuotojen opintokokonaisuudet. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa opiskelijavaihtona kansainvälisissä yhteistyöoppilaitoksissa.

> Tutustu opintosuunnitelmiin

Opinnäytetyö tai valinnainen tutkimusprojekti
Innovaatio- ja tutkimusosaamista voi kehittää opinnäytetyössä tai valinnaisessa tutkimusprojektissa. Projekti voi liittyä oman työyhteisön kehittämiseen tai HAMK Bio -tutkimusyksikön hankkeeseen.

HAMK Bio -tutkimusyksikkö on mukana ratkaisemassa hiilensidonnan, kiertotalouden, ravinnekiertojen, biopolttoaineiden tai modernin ja kestävän ruuan tuotannon tutkimuskysymyksiä.

>> Tutustu HAMKBio tutkimusyksikön blogiin

Usein opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa, kun 30 opintopisteen muut opinnot on tehty. Mikäli yamk-koulutukseen sopiva aihe on tiedossa jo opintojen alussa, voi suorittaa opintojaksoja ja tehdä opinnäytetyötä samanaikaisesti. Näin ollen on mahdollista  jopa saman lukuvuoden aikana.

Valmistumisen jälkeen
Tutkinto antaa valmiudet työskennellä biotalouden kehittämis-, hallinto-, koulutus-, asiantuntija- ja tutkimustehtävissä sekä yrittäjinä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa pätevyyden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Pohjakoulutus
Ympäristösuunnittelija (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka laajuus on vähintään 240 op.

Työkokemus
Kaksi vuotta alakohtaista työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Hakuohjeet ja ennakkotehtävä
koulutuksen >> kotisivulla

Polkuopinnot
HAMKin YAMK-tutkintojen polkuopinnot muodostuvat ensimmäisen lukukauden opinnoista. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoitten aloittavan ryhmän mukana. >>Lisätietoa polkuopinnoista

Leave A Reply