Agrologi YAMK – Biotalouden ratkaisut

0

Biotalouden ratkaisut yamk -opinnoissa kehitetään uusiutuvien materiaalien tuotannon ja kiertotalouden asiantuntijaosaamista sekä kykyä toimia muuttuvassa työelämässä. Agrologi (YAMK) alakohtaisissa opinnoissa syvennetään osaamista maatilalta saadun datan keräämisestä ja analysoinnista.

Osaamistavoitteissa korostuu ratkaisukeskeinen ajattelu, jolla edistetään älykästä, kestävää ja hyvinvointia parantavaa biotaloutta.

Opintomoduulit ja alakohtaiset opinnot
Tutkinto koostuu yhdestä kaikille yhteisestä opinnoista (15 op), yhdestä valinnaisesta alakohtaisesta opintomoduulista (15 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Kaikille yhteisissä opinnoissa keskitytään työelämän murrokseen, digitalisaatioon ja tulevaisuuden ennakointiin.

Agrologi yamk, maaseutuelinkeinot
Maatilan data-analyysi -moduulissa perehdytään kasvituotannon, kotieläintuotannon, teknologian ja sivuvirtojen datan keräämiseen ja analysointiin. Opiskelija ideoi ja suunnittelee tietojen perusteella uusia toimintamalleja ja digitaalisia työkaluja maatilalle. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa opiskelijavaihtona kansainvälisissä yhteistyöoppilaitoksissa.

>> Tutustu opintosuunnitelmaan

Opinnäytetyö tai valinnainen tutkimusprojekti
Innovaatio- ja tutkimusosaamista voi kehittää opinnäytetyössä tai valinnaisessa tutkimusprojektissa. Projekti voi liittyä oman työyhteisön kehittämiseen tai HAMK Bio -tutkimusyksikön hankkeeseen.

HAMK Bio -tutkimusyksikkö on mukana ratkaisemassa hiilensidonnan, kiertotalouden, ravinnekiertojen, biopolttoaineiden tai modernin ja kestävän ruuan tuotannon tutkimuskysymyksiä.

>> Tutustu HAMKBio tutkimusyksikön blogiin

Usein opinnäytetyö tehdään opintojen loppuavaiheessa, kun 30 opintopisteen muut opinnot on tehty. Mikäli yamk-koulutukseen sopiva aihe on tiedossa jo opintojen alussa, opintojaksoja voi suorittaa ja tehdä opinnäytetyötä samanaikaisesti. Näin ollen on mahdollista valmistua jopa saman lukuvuoden aikana.

Valmistumisen jälkeen
Tutkinto antaa valmiudet työskennellä biotalouden kehittämis-, hallinto-, koulutus-, asiantuntija- ja tutkimustehtävissä sekä yrittäjinä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa pätevyyden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Pohjakoulutus
Agrologi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka laajuus on vähintään 240 op.

Työkokemus
Kaksi vuotta alakohtaista työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Hakuohjeet ja ennakkotehtävä
koulutuksen >> kotisivulla

Polkuopinnot
HAMKin YAMK-tutkintojen polkuopinnot muodostuvat ensimmäisen lukukauden opinnoista. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoitten aloittavan ryhmän mukana. >>Lisätietoa polkuopinnoista

Leave A Reply