Hortonomi YAMK – Biotalouden ratkaisut

0

Biotalouden ratkaisut yamk -opinnoissa kehitetään uusiutuvien materiaalien tuotannon ja kiertotalouden asiantuntijaosaamista sekä kykyä toimia muuttuvassa työelämässä. Hortonomi (AMK) -tutkinnon suorittaneelle koulutus tarjoaa tehokkaan väylän syventää ammatillista asiantuntijuutta. Myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Osaamistavoitteissa korostuu ratkaisukeskeinen ajattelu, jolla edistetään älykästä, kestävää ja hyvinvointia parantavaa biotaloutta.

Opintomoduulit ja alakohtaiset opinnot
Tutkinto koostuu yhdestä kaikille yhteisestä opinnoista (15 op), yhdestä valinnaisesta alakohtaisesta opintomoduulista (15 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä.
Kaikille yhteisissä opinnoissa keskitytään työelämän murrokseen, digitalisaatioon ja tulevaisuuden ennakointiin.

Hortonomi yamk, rakennettu ympäristö
Alakohtaisten opintojen valinnaiset moduulit:

  • Tulevaisuuden kaupunkiympäristö
  • Maisemasuunnittelu
  • Julkiset ulkotilat
  • Rakennuttaminen

Hortonomi yamk, puutarhatalous
Alakohtaisten opintojen valinnaiset moduulit:

  • Tutkimus ja tuotekehitys puutarhataloudessa
  • Tuotannon suunnittelu ja kehittäminen
  • Kehittäminen ja innovaatiot

>> Tutustu opintosuunnitelmiin

Osa opinnoista on mahdollista suorittaa opiskelijavaihtona kansainvälisissä yhteistyöoppilaitoksissa.

Opinnäytetyö tai valinnainen tutkimusprojekti
Innovaatio- ja tutkimusosaamista voi kehittää opinnäytetyössä tai valinnaisessa tutkimusprojektissa. Projekti voi liittyä oman työyhteisön kehittämiseen tai HAMK Bio -tutkimusyksikön hankkeeseen.

HAMK Bio -tutkimusyksikkö on mukana ratkaisemassa hiilensidonnan, kiertotalouden, ravinnekiertojen, biopolttoaineiden tai modernin ja kestävän ruuan tuotannon tutkimuskysymyksiä.

>> Tutustu HAMKBio tutkimusyksikön blogiin

Usein opinnäytetyö tehdään sen jälkeen kun 30 opintopisteen muut opinnot on tehty. Kuitenkin jos yamk-koulutukseen sopiva aihe on tiedossa jo opintojen alussa, voi suorittaa opintojaksoja ja tehdä opinnäytetyötä samanaikaisesti. Näin ollen on mahdollista valmistua jopa saman lukuvuoden aikana.

Valmistumisen jälkeen
Tutkinto antaa valmiudet työskennellä biotalouden kehittämis-, hallinto-, koulutus-, asiantuntija- ja tutkimustehtävissä sekä yrittäjinä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa pätevyyden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Pohjakoulutusvaatimus
Hortonomi AMK tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Korkeakouluopintojen laajuus vähintään 240 op

Työkokemus
Kaksi vuotta alakohtaista työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Hakuohjeet ja ennakkotehtävä
koulutuksen >> kotisivulla

Polkuopinnot
 >>Lisätietoa polkuopinnoista

Lisätiedot
Tutkijayliopettaja Outi Tahvonen, sähköposti etunimi.sukunimi@hamk.fi

Leave A Reply