Bio- ja elintarviketekniikan insinööri YAMK – Biotalouden ratkaisut

0

Biotalouden ratkaisut yamk -opinnoissa kehitetään uusiutuvien materiaalien tuotannon ja kiertotalouden asiantuntijaosaamista sekä kykyä toimia muuttuvassa työelämässä. Bio- ja elintarviketekniikan insinöörille (AMK) koulutus tarjoaa tehokkaan väylän syventää ammatillista asiantuntijuutta. Koulutukseen voivat hakea myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Osaamistavoitteissa korostuu ratkaisukeskeinen ajattelu, jolla edistetään älykästä, kestävää ja hyvinvointia parantavaa biotaloutta.

Opintomoduulit ja alakohtaiset opinnot
Tutkinto koostuu yhdestä kaikille yhteisestä opinnoista (15 op), yhdestä valinnaisesta alakohtaisesta opintomoduulista (15 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Kaikille yhteisissä opinnoissa keskitytään työelämän murrokseen, digitalisaatioon ja tulevaisuuden ennakointiin.

Insinööri yamk, bio- ja elintarviketekniikka
Alakohtaisten opintojen valinnaiset moduulit:

  • Biomassan jalostus
  • Meijeriteollisuuden ja maitotilayrityksen kehittäminen
  • R&D Project in Industrial Food and Non-Food Biotechnology

> Tutustu opintosuunnitelmiin
>> Tutustu tutkijayliopettaja Maritta Kymäläisen esitykseen  Biomassan jalostus YAMK moduulista

Osa opinnoista on mahdollista suorittaa opiskelijavaihtona kansainvälisissä yhteistyöoppilaitoksissa.

Opinnäytetyö tai valinnainen tutkimusprojekti
Innovaatio- ja tutkimusosaamista voi kehittää opinnäytetyössä tai valinnaisessa tutkimusprojektissa. Projekti voi liittyä oman työyhteisön kehittämiseen tai HAMK Bio -tutkimusyksikön hankkeeseen.

HAMK Bio -tutkimusyksikkö on mukana ratkaisemassa hiilensidonnan, kiertotalouden, ravinnekiertojen, biopolttoaineiden tai modernin ja kestävän ruuan tuotannon tutkimuskysymyksiä.

>> Tutustu HAMKBio tutkimusyksikön blogiin

Usein opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa,  kun 30 opintopisteen muut opinnot on tehty. Kuitenkin jos yamk-koulutukseen sopiva aihe on tiedossa jo opintojen alussa, voi suorittaa opintojaksoja ja tehdä opinnäytetyötä samanaikaisesti. Näin ollen on mahdollista valmistua jopa saman lukuvuoden aikana.

Valmistumisen jälkeen
Tutkinto antaa valmiudet työskennellä biotalouden kehittämis-, hallinto-, koulutus-, asiantuntija- ja tutkimustehtävissä sekä yrittäjinä. Tutkinto antaa pätevyyden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Pohjakoulutus
Bio- ja elintarviketekniikan insinööri (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka laajuus on vähintään 240 op.

Työkokemus
Kaksi vuotta alakohtaista työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Hakuohjeet ja ennakkotehtävä
koulutuksen >> kotisivulla

Polkuopinnot
 >>Lisätietoa polkuopinnoista

 

Leave A Reply